Santokhi: “Mijn regering spant zich in om de economie weer op de rails te krijgen”

“Sinds mijn aantreden, twee jaar geleden, spant mijn regering zich in om de economie weer op de rails te krijgen en de ontwikkeling van het land op het rechte pad te brengen vanuit een uiterst onhoudbare positie.” Dat zegt president Chan Santokhi vandaag in zijn toespraak tot de 77e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN), die in New York wordt gehouden.

Terwijl een herstelplan van eigen bodem, een uitgebreide financieringsfaciliteit van 36 maanden van het IMF en een ontwikkeling van een nationaal meerjarenplan in uitvoering zijn, blijft mijn regering het hoofd bieden aan economische uitdagingen en capaciteitsbeperkingen als gevolg van externe en onvoorziene schokken, aldus Santokhi.

President Santokhi tijdens zijn toespraak tot de 77e Algemene Vergadering van de VN in New York

Op basis van de impact van verschillende crises en de maatregel om de economie te hervormen, gaat de bevolking nu door de ontberingen. Daarom is volgens de president internationale steun in dit opzicht van het grootste belang.

“Om verdere ontberingen te voorkomen en om de bevolking enige verlichting te bieden, hebben we een besluit genomen om opnieuw samen te werken met het IMF, om te bekijken waar het programma kan worden aangepast, om het programma uit te voeren op basis van de huidige realiteit in de wereld en om de sociale kosten van dit programma te minimaliseren.”

Santokhi zegt dat hij bilaterale en multilaterale partners waardeert, “die hun solidariteit hebben betuigd en waardevolle steun hebben verleend aan mijn land en volk in deze uitdagende tijden. Daarnaast is ons doel om investeringen aan te trekken, de productiviteit en de kapitaalallocatie, die van cruciaal belang zijn voor groei en armoedebestrijding, te verbeteren.”

Volgens president Santokhi is effectief en op consensus gebaseerd multilateralisme de enige optie voor het oplossen van de in elkaar grijpende uitdagingen waarmee onze wereld vandaag wordt geconfronteerd. “Nationale oplossingen om mondiale problemen op te lossen, zijn keer op keer bewezen, ineffectief en soms gevaarlijk. Door globale oplossingen, met aangepaste lokale of nationale implementatie, moeten we de toekomst bereiken die we willen. Samen kunnen we, samen zullen we, samen moeten we, en samen staan we sterker!”, aldus president Santokhi.

Generated by Feedzy