Santokhi: “Mensen blijven feesten”

Mensen blijven feesten ondanks dit verboden is. Zij riskeren hiermee een fikse boete. Bovendien is in het presidentieel besluit opgenomen dat feesten verboden is, benadrukte president Chan Santokhi in het parlement. Met betrekking tot een brief van de fungerend algemeen directeur van het Kabinet van de President, Mellisa Santokhi-Seenacherry, over dispensatie voor een huwelijksfeest, zei de regeringsleider dat er dagelijks verzoeken binnenkomen van culturele-, sport- en religieuze organisaties.

Het is volgens hem goed dat een van deze brieven naar buiten is gekomen. De dispensatie aanvragen die worden gericht aan het Kabinet van de President worden doorgeleid naar de cluster van ministers voor afhandeling. Santokhi maakte duidelijk dat de verzoeken niet worden afgehandeld op het Kabinet van de President. Er zijn taken en verantwoordelijkheden en daarom is er een clusterteam van ministers aangewezen om deze soort zaken af te handelen. Hij bevestigt wel dat er enorm veel verzoeken binnenkomen van de samenleving.

Volgens het staatshoofd mag iedereen een verzoek aan het Kabinet van de President richten voor het houden van een feest en of evenement. “Een ieder krijgt antwoord van ons,” zei hij. Met het ‘uitlekken’ van de doorgeleidingsbrief naar het clusterteam van ministers krijgt de regering de gelegenheid om te vertellen wat het beleid is hiervan, legde het staatshoofd uit. Het gaat om transparantie en om de burgers uit te leggen waarom ze niet mogen feesten.

In de beruchte brief met als onderwerp een verzoek voor dispensatie voor een huwelijk, wordt de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, gevraagd om in samenwerking met het respectieve clusterteam COVID-19 de behandeling van het verzoek over te nemen. De brief is naar de minister gestuurd namens de president met het verzoekschrift van de aanvrager gedateerd 8 juli 2021.

In het parlement hebben verschillende leden hun kritiek geleverd hierop en vroegen waarom er dispensatie gevraagd wordt voor een huwelijk, terwijl er niet gefeest mag worden.


Source