Sancties tegen politieambtenaren die er met de pet naar gooien

Er zullen sancties volgen tegen politieambtenaren, die hun werk niet serieus nemen. De samenleving moet zich te allen tijde veilig en gehoord voelen bij het doen van een aangifte. Volgens minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (Juspol) kan de samenleving niet gaan voor een aangifte en niet serieus genomen worden door de dienstdoende agent.

Deze ambtenaren beseffen volgens de bewindsman niet hoeveel levens zij zouden kunnen redden als zij zich correct opstellen naar de burgers toe. Daarom waarschuwt de Juspol-topman politieambtenaren, die er met de pet naar gooien.

Hij benadrukt dat er sancties getroffen zullen worden tegen politieagenten, die zich schuldig maken aan incorrect gedrag naar burgers toe. Aangiften moeten serieuzer genomen worden, waarschuwt de politietopman. Hij wil geen klachten meer hierover hebben vanuit de samenleving.

Amoksi heeft via verschillende kanalen kunnen waarnemen, dat er geklaagd wordt vanuit de samenleving over hoe processen verlopen bij onder andere het doen van aangiften. De bewindsman geeft verder aan, dat dit soort zaken niet passen binnen de structuur van het Korps Politie Suriname (KPS).

Volgens de Juspol-minister zal er gewerkt worden aan het verder herstructureren van het politiekorps. Er zal met de korpsleiding gesproken worden over de reorganisatie binnen het korps. Het mag niet meer voorkomen, dat de samenleving zich niet veilig voelt bij agenten.

Source