Samenwerkende organisaties bushouders vragen DNA-voorzitter in petitie aandacht voor problemen rond tariefaanpassing

GFC NIEUWSREDACTIE- Het bestuur van de Vereniging voor Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer (VOSOV) in samenwerking met de Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS) heeft in een petitie aandacht gevraagd aan de regering voor zaken rond de tariefaanpassing.

Volgens de petitionarissen heeft de koers fluctuatie vanaf het jaar 2010 tot heden ernaar toe geleid dat de tarieven van de particuliere lijnbushouders diensten niet kosten dekkend berekend zijn.

Het bestuur eist dat de calculatie formule voor de tarieven binnen het openbaar vervoer in Suriname bij wet vastgesteld wordt, zodat in de toekomst er geen politieke bemoeienis kan zijn. Zo kan volgens de organisaties de investeringen van de ondernemers mede hierdoor gegarandeerd worden.

Na overhandiging van de petitie heeft de parlementsvoorzitter aangegeven dat er vanuit het parlement geen toezegging gedaan kan worden, omdat die petitie gericht is naar de president.

“Er is wel een heel belangrijk stuk opgenoemd, en dat is het gedeelte van wetgeving. Technisch willen wij ernaar kijken, want wij hebben als parlement een verantwoordelijkheid om middels wetgeving problemen op te lossen”, zegt voorzitter Bee.

Verder heeft de voorzitter aangegeven dat het parlement een bijdrage wilt leveren in het optimaliseren van het contact tussen de organisaties en de minister van Transport Communicatie en Toerisme (TCT).

“Ik wil me wel inzetten om samen te zitten met de minister om te komen tot een oplossing. Maar hiervoor hebben wij wat ruimte nodig”, aldus de DNA-voorzitter.

Parlementsvoorzitter Bee heeft beloofd dat het parlement aandacht zal besteden aan de problemen van de organisaties.

Source