Salarisverhoging van 48,6 procent voor medewerkers Newmont

Medewerkers van Newmont Suriname krijgen een salarisverhoging van 48,6 procent. De multinational meldt in een persbericht dat ze het compensatiepakket van haar medewerkers blijft evalueren in deze voortdurend veranderende economische situatie. Op basis van deze evaluatie heeft het bedrijf op 16 september 2022 de derde loonaanpassing voor dit jaar doorgevoerd.

Hierbij is een verhoging van het salaris van in totaal 48,6 procent toegekend. Over dezelfde periode bedroeg de inflatie ongeveer 30 procent. In mei, augustus en september van dit jaar zijn looncompensaties toegekend van respectievelijk 10 procent, 17,5 procent en 15 procent.

Deze looncorrecties gelden voor Surinaamse werknemers en voor werknemers die via arbeidsbureaus bij Newmont zijn tewerkgesteld. Er zijn gesprekken gaande met de Newmont Werknemersorganisatie (NWO) over een compensatiestructuur voor een nieuwe CAO waarbij naast de inflatie ook koersfluctuaties van de SRD worden meegenomen. Echter, vooruitlopend op de uitkomst van deze gesprekken zijn eerdergenoemde salarisaanpassingen toegekend. Deze zijn een uitvloeisel van het toekomstgericht compensatiemechanisme dat Newmont sinds vorig jaar hanteert.

Volgens dit principe wordt het salaris gedurende het jaar periodiek aangepast op basis van de verwachte en gerealiseerde jaarinflatie.

Newmont streeft naar behoud van de koopkracht voor zijn medewerkers. Met deze loonaanpassingen wordt aan dit streven inhoud gegeven, meldt de multinational. Newmont blijft de economische ontwikkelingen nauwgezet volgen en in de loonsfeer gepaste maatregelen treffen, aldus het persbericht.

Generated by Feedzy