Rutte: ‘Erkenning is het begin van heling’

Slavernij was onmenselijk systeem

Mark Rutte, minister-president van het Koninkrijk der Nederlanden, heeft in een gisteren gehouden toespraak in De Nationale Assemblee verklaard, dat het paradoxaal is,  dat ons gezamenlijk verleden dat ons bindt en dat wij koesteren, nog altijd zoveel pijn in zich draagt. Het verleden kan niet worden veranderd, maar zal onder ogen worden gezien. Rutte zei dat dit onderwerp over het slavernijverleden, ook een onderdeel vormt van zijn bezoek aan Suriname.

In Nederland  werd reeds 150 jaar afschaving van de slavernij herdacht. “Tussen ons het heden en dat moment, zitten wel beschouwd, niet meer dan enkele generaties. En is het volkomen begrijpelijk dat het levende geschiedenis is voor de nazaten van de tot slaaf gemaakten en met name de inheemsen en de contractarbeiders”, aldus Rutte.

Volgens Rutte, is het voor mensen van de 21e eeuw,  moeilijk voorstelbaar en een absurde gedachte, hoe de ene persoon, de andere persoon eeuwenlang als handelswaar kon behandelen, waarvan geweld en onderdrukking een onderdeel van was. Slavernij is letterlijk  een heel onmenselijk systeem geweest. Rutte benadrukte, dat het herdenkingsjaar 2023,  in het teken moet staan van erkenning. Het erkennen van het afschuwlijke leed, dat de tot slaafgemaakten is aangedaan en erkenning van de strijd en het verzet die er ook waren. Dit is door Anton de Kom zo indringend beschreven in zijn boek: ‘Wij slaven van Suriname’. Rutte vervolgde de erkenning van de maatschappelijke doorwerking van de periode van slavernij in ons heden, want volgens zijn mening, is erkenning het begin van helen.  Rutte wilde tijdens zijn bezoek weten, wat het slavernijverleden voor de verschillende bevolkingsgroepen in Suriname vandaag de dag betekent en hoe de jeugd, maar ook de ouderen, er tegenaan kijken. Zijn wens en van de hele Nederlandse regering is, dat de impact van het verleden kan worden begrepen, zodat de erkenning die moet komen, zoveel mogelijk helend en ook verzoenend  kan zijn. “De relatie Suriname en Nederland is heel lang verstoord geweest, vooral op regeringsniveau. Maar  op het menselijk vlak is de band tussen beide landen altijd overbrekelijk geweest”, aldus Rutte.

The post Rutte: ‘Erkenning is het begin van heling’ appeared first on DE WEST.

Source