Ruim 300 bevorderingen bij het KPS

Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft op 14 juli meer dan driehonderd politieambtenaren bevorderd in de zaal van de Politie Academie. Onder de bevorderingen bevonden zich  5 hoofdinspecteurs die tot Commissaris van politie, werden bevorderd t.w. dhr. Isrie P, Benda S, Tolud R, Bhoelan S, en Samsoedien N. Verder werden nog 14 inspecteurs bevorderd tot hoofdinspecteur, 19 officieren gaan naar een naast hogere rang, terwijl 247 manschappen van de politie ook een bevordering kregen. Ook hebben 208 cursisten hun certificaat ontvangen voor het succesvol doorlopen van de kader opleiding.

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zegt dat de korpsleden het verdienen, omdat zij zich keihard hebben ingezet voor de dienst en de gemeenschap. Hij is ze dankbaar voor hun inzet. De bewindsman heeft weer benadrukt dat deze verworvenheid, namelijk een bevordering met beschikking, te danken is aan de inzet van het Interim-Management Team. De bevorderingen maken deel uit van afspraken die zijn overeengekomen tussen de werkgever en de werknemer.

Waarnemend Korpschef Ruben Kensen heeft zijn korpsleden op het hart gedrukt om zich met dezelfde ijver te blijven inzetten voor de dienst en de gemeenschap. Hij heeft hen opgeroepen om goed om te gaan met dienstvoertuigen om zodoende de kosten op de begroting te helpen drukken. Hij riep de politieambtenaren ook op om zich keurig en volgens de gepaste normen en waarden te gedragen. Dit om te voorkomen dat zij hun eigen imago en dat van de organisatie schaden.

De secretaris van de Surinaamse Politiebond, Revelino Eijk, heeft de leden erop geattendeerd dat rechten en plichten altijd voorop moeten staan.  De secretaris van de bond heeft tijdens zijn speech gehamerd op het belang daarvan, alsook de afspraken die hieromtrent zijn gemaakt met het ministerie. De secretaris heeft de bevorderden opgeroepen om hun werk naar behoren te blijven doen.

The post Ruim 300 bevorderingen bij het KPS appeared first on DE WEST.

Source