“Rotte appels moeten uit het korps”

Het Korps Politie Suriname (KPS) is een misdaadbestrijdingsorganisatie en mag geen ‘rotte appels’ hebben. “We maken ons op om alle ‘rotte appels’ uit het korps te verwijderen”, laat commissaris van politie, Brayen Isaacs, die deel uitmaakt van het interim-managementteam weten tijdens een KPS persconferentie.

Isaacs gaf dit aan naar aanleiding van de recente aanhoudingen, waarbij manschappen binnen het korps betrokken zijn en zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige strafbare feiten. Volgens de politietopper staat het KPS voor het bestrijden van criminaliteit en daarvoor zijn er integere medewerkers nodig.

Volgens Isaacs is het een proces dat gevolgd moet worden, maar hij kan de samenleving verzekeren dat de opdracht reeds is gegeven om het korps te zuiveren. Er is een afdeling belast met het verwijderen van de ‘rotte appels’ uit het korps. Crime fighters oftewel misdaadbestrijders zijn de integere medewerkers die het korps nodig heeft.

De politieorganisatie is uitgerust met wettelijke taken en bevoegdheden. Er moet nu worden overgegaan tot handhaving van de orde en rust. Tegelijkertijd moet er meer toezicht komen en controle worden uitgeoefend bij personen die zich schuldig maken aan misdaad.

Een werkgroep is belast met het aanpakken van personen die het niet menen met het korps. Dit aspect wordt samen aangepakt met regionale partners. Tijdens de persconferentie werd bekendgemaakt dat in de ‘cold case’ zaak van de drie verkoolde lijken er mogelijk betrokkenheid is van een hoge politiefunctionaris.

Tijdens de opgravingen op het perceel van Rohitas Sital is er een politiemantel gevonden die mogelijk in verband staat met een drugsgerelateerd misdrijf. De politie is ook gestuit op munities van verschillende kalibers en vuurwapens. De betrokkenheid van de agent wordt verder onderzocht.

Source