Regeringsbijdrage Covid-19-uitvaart laat op zich wachten

02/08/2021 05:54 – Gilliamo Orban

Regeringsbijdrage Covid-19-uitvaart laat op zich wachten

Het is een hele loperij om in aanmerking te komen voor de regeringssteun bij het begraven van Covid-19-doden. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – Begrafenisondernemingen en nabestaanden hebben nog niets gemerkt van de overheidsbijdrage aan uitvaartkosten voor personen die aan het coronavirus zijn overleden. De regering stelde per 1 juni een bijdrageregeling in van maximaal SRD 10.000 per uitvaart. Begrafenisondernemers en nabestaanden die duidelijkheid vragen bij Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) krijgen vaak geen afdoend antwoord. Wel is gebleken dat niet voor iedere Covid-19-uitvaart de regeling geldt. De behandeling die nabestaanden krijgen bij het ministerie werkt niet bepaald altijd mee om het verdriet te verlichten.

“Toen ik na drie begrafenissen merkte, dat ik mijn geld niet
direct zal krijgen, ben ik gestopt om de uitvaart van coronadoden
voor te schieten. Ik tref nu een andere regeling met de mensen”,
zegt Patrick van der Bosch, directeur van het gelijknamige
uitvaartbedrijf, tegen de Ware Tijd. Hij heeft sinds de
financieringsregeling twee maanden geleden is ingevoerd nog geen
betaling gekregen. Bij navraag bij Sozavo wordt telkens toegezegd
dat het geld overgemaakt wordt, maar tot nu toe is dat niet
gebeurd. Door de vinger aan de pols te houden, wil de ondernemer
voorkomen dat de achterstallige betalingen de bedrijfsvoering
nadelig beïnvloeden.

Ook zijn collega Roy Radjbali van uitvaartbedrijf Hamdard heeft
nog niets ontvangen. Hem is gezegd dat de betaling gepland staat
voor volgende week. “Ik wil nog niet veel zeggen en wacht af”, zegt
Radjbali. Een nabestaande die anoniem wil blijven heeft graag dat
de SRD 10.000 wordt overgemaakt aan Hamdard, die een deel van de
kosten voor de uitvaart van haar aan Covid-19 overleden vader,
anderhalve maand geleden, heeft voorgeschoten. Zij klopt dagelijks
aan bij Sozavo om het geld. “Je bent nog steeds bedroefd en moet
achter het ministerie aanzitten om betaling in orde te maken.”

Ze kan zich nauwelijks voorstellen dat nabestaanden zoveel
documenten van de overledene en partner moeten overleggen bij
Sozavo. “Ik heb vandaag mijn aanvraag ingediend en heb begrepen dat
ik het geld pas over twee maanden kan krijgen”, zegt een vrouw wier
zoon ook is bezweken aan het virus. De dienst Algemene
Maatschappelijke Zorg (AMZ) van Sozavo is de eerste instantie die
de aanvraag voor de Covid-19-steun in behandeling neemt.

Het onderhoofd Mariëlle Jardine zegt in gesprek met de Ware
Tijd
dat niet iedereen in aanmerking komt voor de financiële
steun. Het moet gaan om mensen die vanwege geldgebrek de begrafenis
niet kunnen bekostigen. “Wij werken met de begrafenisondernemers
aan een sociaal pakket, want als je het geld niet hebt, ga je toch
geen kelder laten maken of bazuinkoor huren”, zegt Jardine. De
uitvaartbedrijven moeten een schuldbekentenis opstellen voor de
nabestaanden. “Het geld wordt niet gegeven aan de familie, maar
wordt gestort voor de begrafenisondernemingen.”

Personen die kunnen aantonen dat ze het geld hebben geleend bij
een bank of werkgever, krijgen de uitkering. Jardine legt uit dat
het gaat om een nieuwe regeling en die heeft kinderziektes. Ze
schat dat er in totaal 250 aanvragen zijn ingediend. De mensen
dienen stukken in die onvolledig zijn en dan moet weer contact met
hen gemaakt worden. Er zijn ook mensen die misbruik willen maken
van de regeling. “Er wordt een kwitantie van vorig jaar voor je
gebracht waarop staat dat de overledene zelf heeft betaald. Dus,
die persoon heeft tijdens haar leven vooraf betaald voor haar
begrafeniskosten”, aldus Jardine.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Source