Regering weet hoe een stabiele wisselkoers te krijgen

De regering heeft in samenwerking met de financiële sector, maatregelen getroffen om de stijgende wisselkoers onder controle te krijgen. Het gaat onder andere om de zogeheten retentieregeling en de verkoop van vreemde valuta door de banken zelf.

Voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), Steven Debipersad, verklaarde in het programma ABC Aktueel, dat de koers ‘’niet langdurig naar beneden gepraat kan worden’’. Debipersad verklaarde dat we als land het pad moeten betreden, om duurzaam de wisselkoers te stabiliseren.

“Het is pas duurzaam, als er een programma doorgevoerd wordt, dat de productie van ons land sterk opvoert en daarmee de export ondersteunt”, aldus Debipersad. Volgens Debipersad is een stabiele wisselkoers belangrijk, omdat je daardoor kan plannen als gezin en bedrijf. “Hierdoor kunnen deviezen op een duurzame manier verdiend worden, en kunnen we onze reserve aan deviezen opschroeven”, aldus Debipersad.

Hij zei ook dat de regering samen met de Centrale Bank van Suriname, de Vereniging van Cambiohouders en de Surinaamse Bankiersvereniging, een aantal maatregelen heeft afgesproken voor de komende periode.

Debipersad stelde dat de retentiemaatregel een maatregel is die het land in de afgelopen periode heeft ingezet, en daarna er weer van werd afgezien. “Deze maatregel is voor het laatst het afgelopen jaar ingezet”, aldus Debipersad.

Als gevolg van het aanvangen van het programma met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), werd die regeling aan de kant gezet, omdat het IMF vindt, dat er duurzaam gewerkt moet worden aan het wisselkoersvraagstuk. Debipersad is van mening dat de regering weet welke maatregelen genomen moeten worden om een stabiele wisselkoers te krijgen, maar dat men niet altijd die maatregelenneemt met als gevolg een niet-werkbare situatie in het land.

The post Regering weet hoe een stabiele wisselkoers te krijgen appeared first on DE WEST.

Generated by Feedzy