Regering weet geen jeugdbeleid te maken

Volgens het demissionair Nationaal Jeugdparlement (NJP) is de focus van deze regering niet om jeugdbeleid te maken. Er wordt gezegd dat het jeugdparlement niets heeft betekend voor de Surinaamse jongeren en dat klopt van geen kanten, beweren jeugdparlementariƫrs. De afgelopen week werd door meerdere parlementariƫrs in De Nationale Assemblee (DNA) gevraagd naar de meerwaarde van dit instituut.

Het huidig bestuur, dat gekozen werd in 2017, zou graag willen overdragen aan een andere groep jongeren, die de kar wil trekken. Volgens demissionair NJP-voorzitter Kelvin Koniki, is er nooit gesproken met het team over het onderzoek en wat dat inhield. Ook zijn de leden niet op de hoogte gesteld wat er uit het onderzoek is voortgekomen.

Het NJP belegde vandaag een persconferentie in het Denksportgebouw op het terrein van de Anton de Kom Universiteit van Suriname om de samenleving te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het instituut. Op 27 mei 2022 is het precies vijf jaar geleden, dat deze groep gekozen werd om een stem te zijn voor de jongeren.

Dat de jeugdparlementsverkiezingen een dure grap zouden zijn, kunnen de leden van het instituut zich niet voorstellen. Voormalig minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW en J), Rishma Kuldipsingh, gaf aan dat als er jeugdparlementsverkiezingen georganiseerd worden die de staat SRD 20 miljoen zullen kosten. Volgens demissionair plaatsvervangend ondervoorzitter, Zenani van Throo, is er ook niet duidelijk aan gegeven wat de huidige minister van AW en J bedoelt met zijn uitspraak dat het jeugdparlement niet heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de jeugd.

Van Throo, geeft aan dat zij vaker initiatieven hebben genomen om projecten uit te voeren in haar buurt Flora. Het is niet de primaire taak van het instituut om projecten uit te voeren in buurten en of districten. Hun primaire taak is om het ministerie te voorzien van informatie over het jeugdbeleid.

AW en J-minister Steven Mac Andrew is niet op de hoogte gesteld, dat er een persconferentie belegd zou worden door het NJP. Het onderzoek vanuit het ministerie is tot zover afgerond. Er moet nu gekeken worden hoe verder te gaan met het instituut.

Source