Regering onduidelijk over aantal skalians op Marowijne- en Lawarivier

De regering heeft tijdens de begrotingsbehandeling geen duidelijke informatie kunnen geven over het aantal skalians op de Marowijne- en de Lawarivier. Minister Krishna Mathoera van Defensie haalde aan, dat onlangs tijdens een oriëntatiebezoek van haar en minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen op de Marowijne- en de Lawarivier, beiden geconstateerd hebben dat er meer skalians waren bijgekomen op deze rivieren. In tegenstelling tot wat Mathoera het parlement meedeelde, stelde JusPol-minister Kenneth Amoksi die waarnam op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, dat er geen activiteiten van skalians op de Marowijnerivier plaatsvinden. Volgens de bewindsman waren de skalians op de Marowijnerivier al aangepakt en moet er alleen tegen de skalians op de Lawarivier worden opgetreden. Mathoera deelde de informatie nadat Sham Binda (VHP) vragen stelde over de situatie op de Marowijnerivier. Binda zei dat hij beelden onder ogen heeft gekregen, waarop te zien is hoe de Franse autoriteiten boten en vervoersmiddelen vernietigen. Hij wilde weten of de skalians nog actief zijn. Mathoera haalde aan dat het Nationaal Leger regelmatig oriëntatievluchten uitvoert en dat na het laatste optreden van de autoriteiten, er nog maar zes of zeven skalians op de rivieren waren. Na de mededeling van minister Amoksi, wilde Radjendrekoemar Debie (VHP) weten, wat juist is. Hij merkte op dat het parlement eerder werd voorgehouden dat er meer skalians zijn bijgekomen op deze rivieren, maar dat er nu wordt aangegeven, dat de skalians zijn verwijderd en dat er alleen nog op de Lawarivier skalians voorkomen.

Volgens Mathoera was er al een inventarisatie gemaakt van de skalians op het stuwmeer en dat de regering ook daar actie zou ondernemen. Defensie zou daarbij ondersteuning bieden. Voor het optreden op de Lawarivier zei Amoksi dat de aanmaningsbrieven al de deur uit waren. “Met justitie en politie is er ook al afgestemd. Zo gauw de middelen vrijgemaakt worden, zal een gemengd team het gebied aandoen”, sprak Amoksi. Volgens de bewindsman zal de beleidsnotitie van het ministerie over mijnbouw in de waterwegen, gepresenteerd worden aan de regeringstop en regeringsraad voor definitieve besluitvorming. Amoksi is van mening dat het verwijderen van de skalians niet slechts een aangelegenheid van het ministerie van NH is en dat er vanuit het ministerie, wel concrete missies zijn uitgewerkt voor het verder ontmantelen van skalians op de Marowijne- en de Lawarivier. Obed Kanapé, fractieleider van de Abop, vroeg de regering onderzoek te doen naar de activiteiten van de skalians, omdat hij vanuit de gemeenschappen informatie krijgt dat de skalians overdag geen werkzaamheden uitvoeren, maar in de avonduren wel draaien. Hij vroeg ook aandacht voor het feit dat de vaargeulen waar de gemeenschappen gewend waren te varen, ook volgegooid worden met afval van deze skalians.

door Priscilla Kia

Archief foto

 

The post Regering onduidelijk over aantal skalians op Marowijne- en Lawarivier appeared first on DE WEST.

Source