Regering houdt ‘Wan Okasi’ aan het lijntje

Er is nog niet gereageerd op het verzoek van ‘Stichting Wan Okasi’ om de uitkering voor personen met een beperking op te trekken naar dezelfde hoogte als die van zwakke huishoudens. Voorzitter Aniel Koendjbiharie zegt in gesprek met Suriname Herald dat minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting wel heeft gereageerd, maar het antwoord was niet bevredigend.

“De geestelijke leider van de president heeft ook contact met mij opgenomen. Die zou en gaat een afspraak voor ons maken met de president. Alleen weet ik niet wanneer, waar en hoe laat dat zal plaatsvinden,” zegt Koendjbiharie. Ook de opmerking van minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, in DNA dat personen met een beperking ontevreden zijn heeft Koendjbiharie aangehoord. “Ook deze minister heeft duidelijk gemaakt, dat hij in gesprek zal gaan met ons. Ook hier weten we niet wanneer, waar en hoe laat dat zal plaatsvinden.”

Beide groepen ontvingen elke maand SRD 500. Met de recente aanpassing is het bedrag voor personen met een beperking opgetrokken naar SRD 750 en zwakke huishoudens ontvangen SRD 1000. Het verschil van SRD 250 zit Wan Okasi dwars, vandaar dat de organisatie een schrijven had gericht naar verschillende instanties.

In een schrijven aan instanties stelde de organisatie: “Ons ontgaat totaal de logica om de twee genoemde doelgroepen, namelijk mensen met een beperking en zwakke huishoudens, die momenteel eenzelfde uitkering van SRD 500 ontvangen een andere manier te behandelen. Wij begrijpen natuurlijk heel goed dat iedere koperen cent momenteel omgedraaid moet worden. Maar waarom dan niet beide doelgroepen een nieuwe tegemoetkoming geven van SRD 750. Dat zou toch beter te verdedigen zijn geweest, mede gelet op al het voorgaande.”

Naomi Hoever


Source