Reactie op Controversiële Amnestiewet naar prullenmand!

De schrijver begint wijselijk zich te verontschuldigen niet de pretentie te hebben om het amnestievraagstuk vanuit de diverse invalshoeken te beschouwen. Desondanks zet hij zwaar in om te stellen dat de controversiële Amnestiewet naar de prullenmand is verwezen.

Aan het recht van de schrijver om na research de informatie zo evenwichtig mogelijk te presenteren, wens ik niet te komen. Wat mij wel opvalt, is dat de Amnestiewet waarover de schrijver het heeft uitsluitend de wijziging van de Amnestiewet van 1989 betreft. Kennelijk wordt daarmee zo evenwichtig mogelijk bedoeld. Want de schrijver beschikt zeker over het politiek-bestuurlijke en moreel – ethische inzicht om de ernstige strafbare feiten die, door de oorspronkelijke Amnestiewet van 1989 door de politiek werden gedekt, zoals hij in zijn definitie weergeeft wat amnestie is, te begrijpen.

Wat is de omstreden Amnestiewet? Wat is zo bijzonder dat het Constitutioneel Hof heeft gedaan? De Amnestiewet is nog steeds geldig binnen de Republiek Suriname. Deze Amnestiewet voor misdaden, bankroof, brandstichtingen, verkrachtingen, meervoudige moord en diefstal (alle, zware delicten omschreven in ons wetboek van Strafrecht) is door de regering in dit land, in 1989 tot stand gebracht ten faveure  van het Jungle-Commando. De leider van die groep is heden ten dage vicepresident.

Dat het Constitutioneel Hof gebruik heeft gemaakt van de ondeskundige wijze van wijziging van die wet in 2012, verwondert mij niet. Het is klip en klaar. Wij hadden erop gewezen om geen strafbare delicten te benoemen. Desalniettemin blijft de essentie van de gebeurtenissen in dit land onverkort overeind. Recht voor één recht voor allen. Dat is mijn devies.

Omdat het primaat altijd bij de politiek ligt is het afwachten hoe het politieke spel zal worden gespeeld in een concreet geval. Controversieel is de Amnestiewet vanaf den beginne. Daarvoor is de Organisatie voor  Gerechtigheid en Vrede kort na de goedkeuring in DNA, naar de rechter gestapt. Door manipulatie is het rekest afgewezen op formele gronden.

De schrijver concludeert dat Desi Bouterse en andere verdachten van de moorden van 8 december 1982 niet in aanmerking komen voor amnestie. Ik weet niet vanwaar dit voortschrijdend inzicht vandaan komt. Laten wij met zijn allen in het belang van de Republiek Suriname, met onze mening, niet er voor zorg dragen dat er een grotere teleurstelling ontstaat na het 8 december strafproces.

Als wij doen wat God van ons vraagt en ons houden aan Gods wet zoals wordt beweerd, dan kan dat alleen op grond van Geloof in God en dat heeft dan te maken met gerechtigheid. Om gerechtigheid te kunnen vaststellen en beoordelen moet je beginnen om rechtsstatelijk te denken; dat denken resulteert in rechtschapenheid en dat ligt niet aan je referentiekader alleen, maar grotendeels aan het bewustzijn.

Eugène van der San

Source