Publicatie gronduitgiften moet voor transparantie zorgen

GBB en OW gaan beter samenwerken

Minister Dinotha Vorswijk, van Grondbeleid en Bosbeheer heeft tegenover een lokaal medium verklaard, dat de gronduitgiften van nu af aan gepubliceerd zullen worden. Dit maakt deel uit van de huidige beleidsinzichten. Het publiceren zorgt voor transparantie om zo de uitgegeven domeingronden bij te houden.

Het ministerie van GBB zal hiervoor samenwerken met Openbare Werken (OW). De bedoeling is hierbij dat de uitgegeven gronden vanaf 2005 in kaart zullen worden gebracht, om zo een overzicht te kunnen hebben, welke gebieden ontsloten of niet ontsloten zijn. Volgens Vorswijk is sinds 2005, 90 procent van de uitgegeven gronden, niet ontsloten. “De samenwerking met OW zal ervoor zorgen hierin een oplossing te brengen voor wat betreft de ontsluitingen, om tenminste wegen aan te leggen in de aangewezen woongebieden zodat de mensen hun gronden kunnen bereiken”, aldus Vorswijk. Er zal in de komende periode ook gesproken worden met minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken, over welk materieel beschikbaar zal moeten komen voor de aanleg van de infrastructuur in de aangewezen gebieden.

Samen met een speciaal team, zal het ministerie van GBB gebieden identificeren, die nog uitgegeven kunnen worden. Het is de bedoeling om de online aanvragers, zoveel als mogelijk gronden in een ontsloten gebied, toe te wijzen.

Kort geleden werd in Commewijne een gronduitgifte pilot gedraaid, waarbij 500 zoveel online geregistreerde burgers, in aanmerking zijn gekomen voor een stuk perceel. Vorswijk vertelde ook in de overige districten te zullen nagaan, hoeveel online geregistreerden er zijn om in aanmerking te kunnen komen. “Het ministerie van GBB heeft in de afgelopen periode besloten, om in de districten globaal te identificeren, waar de vrije gebieden zijn, dit nadat het ministerie van Lanbouw, Veteelt en Visserij, onderzoek heeft gedaan naar de bodemgesteldheid om te weten of het gebied gebruikt kan worden voor een bouwrijp project. Sommige plekken zijn al geïdentificeerd, om online geregistreerden burgers  te voorzien van een stuk grond”, aldus Vorswijk.

The post Publicatie gronduitgiften moet voor transparantie zorgen appeared first on DE WEST.

Source