‘Professionele promotie vanaf volgend jaar mogelijk’

door Valerie Fris

PARAMARIBO — “We hadden niet kunnen dromen dat wij nu al op dit niveau zouden zijn. Op dit moment hebben wij zeker zeven alumni die zich volgend jaar al kunnen registreren, want met de aanstelling van drie lectoren is een professionele promotie nu mogelijk.” Dit zei Robby Holband, directeur van het Polytechnic College University of Applied Science bij de inauguratie van de lectoren Anvit Ramlakhan (Innovatie en technologie), René Westra (Integrale veiligheid) en Gerard Bakker (Veiligheid van voedsel en waren). De directeur zei dat het PTC in 2020 een strategisch plan van vijf jaar heeft gemaakt en dat de aanstelling van de lectoren één van de pijlers daarvan is.

Paul Linders, vanaf 2012 de enige lector van de instelling, krijgt nu de rol van leidende lector met als nieuwe benoeming Organisatieontwikkeling en bestuur. Hij zal zich onder meer bezighouden met het adviseren over het kennisinstituut, begeleiding van de lectoraten en financiering in algemene zin. Holband prees hem woensdag voor het “baanbrekende werk” dat hij heeft verricht.

Volwaardige universiteit

Met de drie nieuwe doctors kan PTC zich – ook in de regio – verder positioneren op het gebied van onderzoek. De benoeming van het trio is belangrijk omdat het instituut daarmee de laatste stappen kan zetten op weg naar een volwaardige universiteit. Hun aanstelling sluit aan bij de meerjarige samenwerking van PTC met Saxion University of Applied Sciences in Nederland.

De lectoraten zijn verantwoordelijk voor het jaarlijks uitvoeren van een onderzoeksproject gericht op het aandachtsgebied. Zo een project kan aansluiten bij het onderwijs of een bijdrage leveren aan de Surinaamse samenleving en Caricom. Dit zal elke twee jaar moeten leiden tot het realiseren van een publicatie.

‘We kunnen niet altijd een goede toekomst voor onze jeugd garanderen, maar we kunnen de jeugd wel klaarmaken voor een mooie toekomst’

Anvit Ramlakhan

Digitalisering

“Zestig procent van de Surinaamse samenleving werkt met internet, dus dat is alvast een start naar verbetering van ons digitaliseringsproces. Natuurlijk zijn er ook nepaccounts, maar daar moet onderzoek naar worden gedaan. Ook moeten we nagaan hoe wij de snelheid van ons internet, dat nu traag is,  kunnen optimaliseren”, zei Ramlakhan in zijn lectorale rede. Hij noemde het een eer om als eerste Surinaamse lector bij het PTC te worden benoemd.

Hij zei dat informatie, communicatie en technologie één van de belangrijke drijfveren voor de implementatie van de vierde industriële revolutie is. Dit gaat over de samensmelting van de fysieke, digitale en biologische wereld in elk land. De lector legde daarom de nadruk op de visie 2030 waarin de doelen moeten worden behaald. “Het is enorm belangrijk om een digitale informatiemaatschappij te hebben. Het begint allemaal met onze onderwijsprogramma’s en het daarbij horende beleid.”

Hij zei ook in staat te zijn de gemeenschap te helpen met advies en onderzoek op het gebied van ICT, het uitvoeren van projecten en het ontwikkelen van gerenommeerde en internationaal geaccrediteerde studiemogelijkheden. “We kunnen niet altijd een goede toekomst voor onze jeugd in Suriname garanderen, maar we kunnen de jeugd wel klaarmaken voor een mooie toekomst.”

Veiligheid

Westra sprak over het belang van veiligheid. “Vinden wij ons voedsel wel veilig?” vroeg hij aan de aanwezigen. “Sociale-, arbeids- en milieuveiligheid zijn zaken die de hele samenleving raken en zijn een vraagstuk voor de overheid en het bedrijfsleven.” Hij zei dat dit een effectief samenspel van politiek, wetgeving, bestuur en uitvoering vergt. “De rechtspraak vervult een belangrijke rol in het licht van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid.”

Verder gaf hij aan dat digitalisering binnen zijn lectoraat moet worden beschouwd als ondersteuning van veiligheid enerzijds en de veiligheidsvraagstukken als gevolg van het gebruik van digitalisering anderzijds. Daarbij moet worden gedacht aan de inzet van drones en internetveiligheid.

Bakker had het over innovatie in toezicht en handhaving. Hij wil onderzoekers stimuleren te komen met uitdagende resultaten. Hij ging in op voedselveiligheid en actuele internationale ontwikkelingen op dit gebied.

Generated by Feedzy