Wetgeving

Adres: Commewijne, Suriname

Categories: ,

Description

Suriname

WETGEVING
Voor de thema navigeer via de onderwerpen.

Voor originele wetsartikelen en wetten die op de agenda staan van De Nationale Assemblee verwijzen we u naar www.dna.sr

 

Suriname.

 

GOEDGEKEURDE ONTWERPWETTEN VANAF AUGUSTUS 2010
Welk college beslist over de wetsontwerpen?
Het hoogste politieke orgaan van de staat De Nationale Assemblée beslist over alle wetsontwerpen die haar ter goedkeuring worden aangeboden. Samen met de Regering behoort De Nationale Assemblée tot de Wetgevende macht

Waar vind ik een overzicht van alle goedgekeurde wetten?
Op het ministerie van Binnenlandse zaken kunt u terecht voor het opvragen van een goedgekeurde wetten.
Voor een overzicht van alle goedgekeurde wetten zie DNA wetgeving
Voor een overzicht van alle goedgekeurde en gepubliceerde wetten zie DNA wetgeving

 

GRONDWET
Van welke datum dateert de huidige Grondwet?
De huidige grondwet dateert van 30 september 1987. In 1992 is de Grondwet gewijzigd.

Bij resolutie van 16 maart 2005 op voordracht van de Minister van Justitie en Politie is beslist de Grondwet op te nemen in het Staatsblad van de Republiek om de raadpleging daarvan te vergemakkelijken.

Op 29 juni 2011 heeft President Bouterse een Staatscommissie ingesteld, onder voorzitterschap van Samuel Polanen, tot herziening van de Grondwet van 1987.

Kan ik in het bezit komen van de Grondwet?
Het is mogelijk in het bezit te komen van de Grondwet. Tegen betaling kunt u bij de afdeling Bibliotheek van het ministerie van Binnenlandse zaken een afschrift van de Grondwet verkrijgen.

Hier vindt u de geldende tekst van de Grondwet.

[3d-flip-book id=”210764″ ][/3d-flip-book]

 

AANGENOMEN WETTEN
Waar zijn alle aangenomen wetten terug te vinden?
Alle wetten die aangenomen worden zijn bij het ministerie van Binnenlandse zaken te vinden. De afdeling Bibliotheek archiveert alle wetten en Staatsbesluiten.

Wanneer is een wet van kracht ?
Als een wet aangenomen is wordt deze gepubliceerd in het Staatsblad. Een wet is van kracht indien deze afgekondigd is in het Staatsblad. Bij de afdeling Bibliotheek is er informatie te vinden over de wetten en of deze wetten zijn afgekondigd in het Staatsblad.

Waar kan ik in aanmerking komen voor een afschrift van een resolutie?
Alle documenten door de President per resolutie getekend worden door het ministerie van Binnenlandse zaken afgegeven als afschrift.

 

PROCEDURE INDIENEN ONTWERP STAATSBESLUITEN
Hoe wordt een ontwerp Staatsbesluit ingediend ?
Het ontwerp-Staatsbesluit wordt voorbereid door het Ministerie, dat ingevolge zijn taakomschrijving met de zorg voor de te regelen materie is belast.

Het ontwerp-staatsbesluit wordt aan het Ministerie van Justitie en Politie ter toetsing voorgelegd, in geval van:

omvangrijke regelingen of regelingen van ingrijpende aard;
regelingen die substantiële gevolgen voor de belasting van het bestuurlijke of het justitiële apparaat hebben.
De betreffende Minister dient het ontwerp-Staatsbsluit met bijbehorende Nota van Toelichting in bij de Raad van Ministers.

De Raad van Ministers neemt een beslissing, welke wordt vervat in een missive van de Vice-President, Voorzitter van de Raad van Ministers.

Wat gebeurt er nadat de Raad van Ministers een beslissing heeft genomen ?
De voorstukken, inclusief de missive van de Vice-President, worden daarna in 20-voud door de Minister aan de President van de Republiek Suriname aangeboden, die e.e.a. doorgeleidt naar de Staatsraad ter behandeling binnen dit College.
Het advies van de Staatsraad wordt door de President van de Republiek Suriname naar de Minister verzonden, onder uitnodiging het nodige te doen verrichten en verdere voorzieningen te treffen ter vaststelling van een en ander.
De Minister biedt een schoon ontwerp met inachtneming van het advies van de Staatsraad, aan de President van de Republiek Suriname.
Nadat de President van de Republiek Suriname het staatsbesluit bekrachtigd heeft, wordt dit door het Kabinet van de President naar de Minister van Binnenlandse Zaken verzonden met het verzoek om e.e.a. te doen publiceren in het Staatsblad van de Republiek Suriname.

 

 

PROCEDURES INDIENEN ONTWERPWETTEN
Hoe wordt een ontwerpwet ingediend?
De ontwerp-wet wordt voorbereid door het Ministerie, dat ingevolge zijn taakomschrijving met de zorg voor de te regelen materie is belast.

De ontwerp-wet wordt aan het Ministerie van Justitie en Politie ter toetsing voorgelegd, in geval van:

omvangrijke regelingen of regelingen van ingrijpende aard;
regelingen die substantiële gevolgen voor de belasting van het bestuurlijke of het justitiële apparaat hebben;
De betreffende Minister dient de ontwerp-wet met bijbehorende Memorie van Toelichting in bij de Raad van Ministers.

Wat gebeurt nadat de Raad van Ministers een beslissing heeft genomen?
De Raad van Ministers neemt een beslissing, welke wordt vervat in een missive van de Vice-President, Voorzitter van de Raad van Ministers.
De voorstukken, inclusief de missive van de Vice-President, worden daarna in 20-voud door de Minister aan de President van de Republiek Suriname aangeboden, die e.e.a. doorgeleidt naar de Staatsraad ter behandeling binnen dit College.
Het advies van de Staatsraad wordt door de President van de Republiek Suriname naar de Minister verzonden, onder uitnodiging het nodige te doen verrichten en verdere voorzieningen te treffen ter vaststelling van één en ander.
De Minister biedt een schoon ontwerp, met inachtneming van het advies van de Staatsraad, in 75-voud aan de President van de Republiek Suriname ter doorgeleiding naar De Nationale Assemblee ter behandeling binnen dit College.
Wat is de procedure nadat de wet is behandeld en aangenomen in DNA ?
Na aanname wordt een schoon ontwerp door De Nationale Assemblee aangeboden aan de President van de Republiek Suriname ter bekrachtiging.

Nadat de President van de Republiek Suriname de wet bekrachtigd heeft, wordt dit door het Kabinet van de President naar de Minister van Binnenlandse Zaken verzonden met het verzoek om e.e.a. te doen publiceren in het Staatsblad van de Republiek Suriname.

 

[3d-flip-book id=”210764″ ][/3d-flip-book]