Vicepresident

Adres: Commewijne, Suriname

Description

Suriname

VICEPRESIDENT

 

OVER HET KABINET VAN DE VICEPRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME
De Grondwet van 1992 en het Reglement van Orde genoemd in artikel 116 en 119 duiden aan de bevoegdheden van de Vicepresident. De bevoegdheden genoemd in de grondwet zijn onder andere:

De Vicepresident neemt het ambt van de President waar in bepaalde gevallen.
De Vicepresident vormt samen met de President en de Raad van Ministers de Regering
De Vicepresident is belast met de dagelijkse leiding van de Raad van Ministers en is als zodanig verantwoording schuldig aan de President.
De ministers vormen samen de Raad van Ministers, die wordt voorgezeten door de Vicepresident.
De Raad van Ministers is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van een slagvaardig beleid.
Het Reglement van Orde omschrijft het voorzitterschap van de Vicepresident van de Raad van Ministers. Zijn verantwoordelijkheid voor het coördineren van de werkzaamheden van de Raad en van de afzonderlijke Ministers is samengevat als:

De taak om de eenheid te bewaren, de integratie van de beleidsvoering van de departementen te realiseren, ervoor te zorgen dat Ministers die gemeenschappelijk overleg moeten voeren dat ook daadwerkelijk doen, en aanwijzingen te geven hoe het verkeer tussen Ministers moet verlopen en waaraan stukken voor behandeling moeten voldoen, inclusief de administratieve voorbereiding daarvan.

 

 

Suriname.

HISTORIE
Overzicht van alle Vicepresidenten van Suriname vanaf 1987

 

Naam Persoonsgegevens Ambtsperiode
H.A.E. Arron 25 april 1936 –  4 december 2000 25 januari 1988 – 27 december 1990
J.A. Wijdenbosch 2 mei 1941 27 december 1990 – 16 september 1991

 

J.R. Ajodhia 27 januari 1945 16 september 1991 – 15 september 1996

 

P.S.R. Radhakishun 1934 – 6 januari 2001 15 september 1996 – 12 augustus 2000
J.R. Ajodhia 27 januari 1945 12 augustus 2000 – 12 augustus 2005

 

R. Sardjoe 10 oktober 1935 12 augustus 2005 – 12 augustus 2010

 

R.L.A. Ameerali 16 augustus 1961 12 augustus 2010 – 12 augustus 2015

 

M.A. Adhin 10 juni 1979 12 augustus 2015- 16 juli 2020
R. Brunswijk 29 juni 2020 – heden

 

In 1987 is de grondwet van Suriname gewijzigd waarna de functie van Premier van Suriname vervangen is door Vicepresident van Suriname.

 

RAAD VAN MINISTERS
Volgens de Grondwet vormen de ministers samen de Raad van Ministers (RvM). De RvM besluit over het algemeen regeringsbeleid en bevordert de eenheid van het beleid. De RvM vergaderingen worden voorbereid door het secretariaat van de RvM

Reglement van orde
In het Reglement van orde zijn regels vastgelegd over de samenstelling, de bevoegdheden en de werkwijze van de Raad van Ministers.

De vergadering
De RvM vergadert onder leiding van de Vice President. De raad vergadert minimaal een keer per week, welke plaatsvindt op de dinsdag. Als dat nodig is, kan de raad ook op andere momenten bijeenkomen. De vergaderingen vinden plaats in de Vergaderzaal op het kabinet van de Vice President in het Regeringsgebouw aan de Dr. Sophie Redmondstraat no.118.

Onderraden
Gecompliceerde en meer technische onderwerpen worden meestal niet direct besproken in de ministerraad. Deze onderwerpen worden eerst behandeld in een onderraad door de ministers die er direct bij betrokken zijn. De Vice President zit ook de vergaderingen van onderraden voor[2].

Commissies
Naast de onderraden kan de RvM uit haar midden commissies instellen met een bijzondere opdracht. De instelling van deze commissies is voor een bepaalde tijdsduur.

 

ORGANISATIESTRUCTUUR
Het kabinet van de Vicepresident houdt zich onder meer bezig met de voorbereiding en de coördinatie van het regeringsbeleid. Het kabinet valt onder de verantwoordelijkheid van de Vicepresident.

Tot het kabinet behoren onder meer het Secretariaat van de Vicepresident, de afdeling record document management, de adviseur van de Vicepresident, beleidadviseurs en thema deskundigen, de directeur van het kabinet van de Vicepresident, en het secretariaat van de Raad van Ministers.

Het organogram is een schematische voorstelling van de organisatiestructuur:

 

DEPARTEMENTEN
Hieronder ziet u verwijzingen naar de verschillende departementen van het Kabinet van de Vice President:

Secretariaat Vicepresident
Adviseurs
Record Management
Onder Directoraat Administratieve Diensten (ODAD)
Overheidsvoorlichting en Communicatie
Secretariaat Raad van Ministers

 

CONTACT
Dr. Sophie Redmondstraat no 116 – 118
+597 470589
+597 123456
kabinet @vicepresident.gov.sr