Ministerie van Defensie

Adres: Commewijne, Suriname

Description

Suriname

KRISHNA MATHOERA
MINISTER | MINISTER DEFENSIE

 

 

Suriname.

Minister Krishna Mathoera

De Minister van Defensie heeft de algehele leiding van het Ministerie.

Onder de minister ressorteren rechtstreeks:

De Directeur van Defensie
De Bevelhebber van het Nationaal Leger
De volgende afdelingen ressorteren rechtstreeks onder de Minister:

Secretaris van het Ministerie
Bureau van de Minister van Defensie
Bureau Inspecteur Generaal der Krijgsmacht
Militaire Inlichtingen Dienst
Voorlichting & Communicatie
Protocol
Verder staan onder supervisie van de Minister:

Dr. F.A.C. Dumontier Hospital
Agrarisch Bedrijf Defensie
Stichting Re-integratie Ex-militairen
Stichting Steunfonds Defensie
Stichting Beheer en Exploitatie ISmay van Wilgen Sporthal
Dienstplichtraad
Ontwikkelingseenheid
Surinaamse Militaire Academie
Surinaamse Militaire School

 

Directeur Drs. Sherif Abdoelrahman

 

De Directeur van Defensie is verantwoordelijk voor de ambtelijke uitvoering van de werkzaamheden van het

Centraal Kantoor.

De volgende afdelingen staan onder de directe supervisie van de directeur:

Secretariaat van de directeur
Informatie & Communicatie Technologie
Interne Controle
Juridische Zaken en Verdragen
Documentatie Informatie Verzorging
Onder de Directeur ressorteren ook de volgende Onderdirectoraten:

Onderdirectoraat Personeelsaangelegengheden, met de volgende afdelingen:

Secretariaat
Service Center
Coördinatie Personeelsaangelegenheden, omvattende
Personeelsplanning
Personeelsontwikkeling
Personeelszorg
Onderdirectoraat Materieel en Logistiek, met de volgende afdelingen:

Secretariaat
Algemene Zaken
Materieel en Logistiek, omvattende:
Materieel
Logistiek
Inkoop
Onderdirectoraat Financien, met de volgende afdelingen:

Secretariaat
Begrotings- en Financiële Zaken, omvattende:
Centrale Kredietbewaking
Begrotingszaken
Verificatie
Kas

 

 

Kolonel Henri van Axeldongen

De Bevelhebber van Nationaal Leger is belast met de bevelvoering over het leger op

operationeel niveau en het op beleidsniveau bijdragen aan de beleidsbepaling.

De volgende afdelingen vallen onder de directe supervisie van de Bevelhebber:

Bureau van de Bevelhebber
Bureau Militaire Zaken
Bestuurscentrum, bestaande uit de volgende eenheden:
Bureau Internationale Betrekkingen
Opleiding Instituut Nationaal Leger
Sport Eenheid Nationaal Leger
Commando Civiel Technische Werken
Regionaal Commando
Operationeel Ondersteuningscommando
Muziek
Bureau Chef van de Staf
Legermuseum
Verder ressorteren rechtsreeks onder de Bevelhebber,

de krijgsmachtdelen:

Landmacht
Marine
Luchtmacht
Voorts, ook de zelfstandige onderdelen:

Korps Militaire Politie en
Reservisten korps

 

Onderdirecteur Jayant Bidesie BSc.

De onderdirecteur Financien Jayant Bidesie BSc.

geeft leiding aan:

Secretariaat
Begrotings-en Financiële Zaken, omvattende:
Centrale Kredietbewaking
Begrotingszaken
Verificatie
Kas

Onderdirecteur Majoor Lyndon Deets

De onderdirecteur Materieel en Logistiek geeft leiding aan:

Secretariaat
Algemene Zaken
Materieel en Logistiek, omvattende:
Materieel
Logistiek
Inkoop

Onderdirecteur LKol. Mr. Dennis Duurham

De onderdirecteur Dennis Duurham geeft leiding aan:

Secretariaat
Service Center
Coördinatie Personeelsaangelegenheden, omvattende:
Personeelsplanning
Personeelsontwikkeling
Personeelszorg

 

 

 

 

 

CONTACT
Kwattaweg 29
+597-471511
secretariat.mindef@defense.gov.sr