Landbouw Veeteelt en Visserij

Adres: Commewijne, Suriname

Description

Suriname

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 

 

Suriname.

BEKENDMAKINGEN
De bekendmakingen van het ministerie van LVV worden in 3 secties verdeeld met name:

1. Reguliere Bekendmaking
2. Openbare aanbesteding
3. Vacature
Klik op de sectie (rechts op uw scherm) voor inzage.

BEKENDMAKING
Hieronder treft u de link naar reguliere bekendmakingen van het ministerie van LVV:
Bekendmaking: Tijdelijke importstop broedeieren en andere pluimvee gerelateerde producten vanuit de staat South Carolina van de Verenigde Staten van Amerika – 21 januari 2022
Bekendmaking: Registratie Training Plantvermeerdering – 20 januari 2022
Bekendmaking: Tijdelijke importstop broedeieren en levende vogelsoorten vanuit Europa – 14 januari 2022
Bekendmaking voor vergunninghouders van alle visserij categorieën – 12 januari 2022
Bekendmaking inzake visaanlanding in het district Marowijne – 23 december 2021
Bekendmaking Participatie in markoesa survey – 17 december 2021
Bekendmaking voor vergunninghouders van alle visserij categorieën – 01 december 2021
SAMAP MGF Results of the Evaluation Process of the Second Call for Expression of Interest – 17 november 2021
Bekendmaking Inspectie van binnenwateren vissersvaar- en vistuig – 5 november 2021
Bekendmaking Procedure import diergeneesmiddelen – 3 november 2021
Bekendmaking SAMAP – 26 oktober 2021
Update SAMAP: Matching Grant Facility – 2 september 2021
Bekendmaking! Aan: Alle importeurs van agrarische producten – 23 augustus 2021
Bekendmaking inzake diepvries sperma van runderen voor het continueren van kunstmatige inseminatie (KI) bij uw melkvee – 17 augustus 2021
Bekendmaking m.b.t. de Afrikaanse Varkens Pest (AVP) – 11 augustus 2021
Bekendmaking m.b.t. de slachtingen i.v.m. Eid-Ul Adha – 15 juli 2021
Maatregelen om mogelijke acties van de EU te voorkomen – 21 juni 2021
Verscherpte maatregelen bij ontbreken veterinaire importvergunning – 28 mei 2021
Sluitingsdatum (31 mei 2021) indienen aanvragen 2e inschrijving van SAMAP’s MGF – 27 mei 2021
Bekendmaking m.b.t. aangifte van schade opgelopen door zware regenval – 26 mei 2021
Bekendmaking SAMAP t.a.v. de ontvangst van MGF aanvragen – 20 mei 2021
Bekendmaking voor vergunninghouders van alle visserij categorieën – 7 mei 2021
Verlenging indieningstermijn (31 mei 2021) van projectvoorstellen voor SAMAP’s MGF – 30 april 2021
Procedure invoer vlees en/of overige producten van dierlijke oorsprong – 13 april 2021
Gesloten seizoen voor alle kwie-kwie soorten – 26 maart 2021
Tijdelijke importstop van broedeieren vanuit de Europese Unie – 8 maart 2021
EU-fytosanitaire wetgeving die 14 december 2019 is ingegaan, is nog steeds van kracht – 23 februari 2021
Bekendmaking t.a.v. de registratie van pluimveeboeren 11 februari 2021
Bekendmaking m.b.t. openingstijden LVV-kantoren op vrijdag 12 februari 2021
Bekendmaking m.b.t. de herregistratie dispensatie brieven 10 februari 2021
Bekendmaking m.b.t. vangst van garnalen in het Bigi Pan gebied 08 februari 2021
Per 22 januari 2020 VMS verplicht bij vissersvaartuigen
Export en meenemen van groente en fruit naar de EU
Nieuwe EU-fytosanitaire per 14 December 2019

OVER MINISTERIE VAN LVV
Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor:

het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt;
het toezicht op het juist gebruik ten behoeve van de agrarische sector uitgegeven gronden en wateren;
onderzoek en voorlichting in de onder a genoemde sectoren;
de vaststelling van de behoefte aan en de distributie van goederen en diensten, in de onder a genoemde sectoren;
aangelegenheden betreffende de voortbrenging, opslag, verwerking en afzet van producten voortgebracht in de onder a genoemde sectoren, waar nodig in interdepartementaal verband;
de preventie en de bestrijding van dier- en plantenziekten en plagen;
de vaststelling van kwaliteitsnormen voor en de uitoefening van kwaliteitscontrole op producten van de onder a genoemde sectoren;
het investerings- en kredietbeleid van de onder a genoemde sectoren, het een en ander in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende ministeries;
het bevorderen, coördineren, reguleren en controleren van coöperaties en andere organisaties in de onder a genoemde sectoren, waar nodig interdepartementaal verband;
de controle op de naleving van de wetgeving betreffende de onder a genoemde sectoren, waar nodig in interdepartementaal verband;
aquacultuur en de agro-industrie;
de bevordering van de productie in de onder a genoemde sectoren ten behoeve van de voedselvoorziening en de export;
een doelmatig beheer van de nationale visserijvermogens en de rationele exploitatie van visrijkdommen, alsmede het doen uitoefenen van controle op de naleving van wettelijke regelingen ter bescherming van de visrijkdommen.
Visie:

Dat Suriname in 2015 een ministerie van LVV heeft, dat door duurzaam agrarisch beleid en uitmuntende uitvoering daarvan ervoor heeft gezorgd dat er meer lokaal geproduceerd voedsel op de schappen ligt en op het menu staat van de Surinaamse burgers en dat onze agrarische producten door de hoge kwaliteit op de nationale, regionale en internationale markten de eerste keus zullen zijn.

Missie:

Waarborging van voedselzekerheid en voedselveiligheid van agrarische producten voor de Surinaamse samenleving, en het bevorderen en faciliteren van duurzame ontwikkeling voor de agrarische sector.

 

HISTORIE
Met de oprichting van het Landbouwproefstation op 4 december 19.03 werd een aanvang gemaakt met landbouwwetenschappelijk onderzoek in Suriname. De aanleidingen tot het oprichten van het Landbouwproefstation waren de opkomende bevolkingslandbouw en de desastreuze gevolgen van de krullotenziekte in cacao, veroorzaakt dor de schimmel Marasmius perniciosis. Bij de oprichting van het proefstation is aanvang gemaakt met bodemkundig onderzoek. (wordt vervolgd)

Lijst van ministers van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) van Suriname sinds 1948. Tot midden jaren 50 werd de termlandsminister gebruikt.

 

Minister Periode Kabinet
E.Th.L. Waller
(Landbouw)
1948 – 1949 May (CAB)
W.E. Hewitt 1949 – 1951 De Miranda
Ferdinand Anton Langguth Oliviera 1951 – 1952 Drielsma / Buiskool
1952 – 1955 Alberga / Currie
Max Lobato 1955 – 1958 Ferrier
Sewraam Rambaran Mishre 1958 – 1963 Emanuels
Harry Radhakishun 1963 – 1967 Pengel-1
R.L. Jankie 1967 – 1969 Pengel-2
I. Sewrajsingh 1969 May
Ramsewak Shankar 1969 – 1971 Sedney
Radjnarain Nannan Panday 1972 – 1973
Willy Soemita 1973 – 1977 Arron-1
Cornelis Ardjosemito 1977
Johan Sisal 1977 – 1979 Arron-2
Johan Kasantaroeno 1979 – 1980
Albert van Dijk 1980 – 1981 Chin A Sen
Franklin Vreden 1981 – 1982
Jan Sariman 1982 Neijhorst
Franklin Vreden 1983 – 1984 Alibux
Imro Fong Poen 1984 – 1985 Udenhout
Rajkumar Ranjitsing 1985 – 1986
Cornelis Ardjosemito 1986 – 1987 Radhakishun
1987 – 1988 Wijdenbosch-1
Saimin Redjosentono 1988 – 1990 Shankar
Arthur Zalmijn 1991 Kraag
André Kartoredjo 1991 – 199? Venetiaan-1
Soeratno Setroredjo 199? – 1993
Johan Sisal 1993 – 1996
Saimin Redjosentono 1996 – 2000 Wijdenbosch-2
Geetapersad Gangaram Panday 2000 – 2005 Venetiaan-2
Kermechend Raghoebarsing 2005 – 2010 Venetiaan-3
Hendrik Setrowidjojo 2010 – 2014 Bouterse-1
Soeresh Algoe 2014 – Bouterse-2

 

ORGANISATIE STRUCTUUR
Voor een gedetailleerd organogram van het Ministerie.

Wijzigingen voorbehouden.

 

PARASTATALEN

Parastatalen ressorterende onder het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij:

– Stichting Nationale Parken (STINAPA)

– Centrale voor Vissershavens in Suriname N.V (Cevihas N.V.)

– Landbouwbank N.V.

– De Melkcentrale N.V.

– Landsbedrijf Alliance

– Stichting Landbouwontwikkeling Commewijne (SLOC)

– Stichting Nationale Rijstonderzoeks N.V. (SNRI)

– Stichting Proeftuinen in Suriname (STIPRIS)

– Stichting voor Experimentele Landbouwbedrijven (SEL)

– Surinaams-Amerikaanse Industrie Maatschappij N.V. (SAIL N.V.)

– Suriname Zwaarmaterieel N.V. (SURZWAM N.V.)

– Stichting voor de Ontwikkeling van Machinale Landbouw in Suriname (SML)

– Stichting Viskeuringsinstinstituut (STICHTING VKI)

– Surinaamse Cuultuurmaatschappij N.V.

 

STICHTING NATIONALE PARKEN
STINAPA is op 24 februari 1981 opgericht, met als doel:
a. Het aanleggen, inrichten en onderhouden van nationale parken
b. Het beheren en exploiteren van bedoelde parken in het belang van Surinaams publiek en toerisme

Visie: Het behoud van de rijke- en uitgebreide biodiversiteit in Suriname.

Missie:
In ruime zin:
Activiteiten ontplooien en stimuleren tot behoud van de biodiversiteit.

Specifiek:
Het transformeren van Cultuurtuin tot een botanische tuin:

Een unieke plek aan te bieden waar de bezoeker in direct contact komt met de natuur en er een unieke ervaring opdoet. (Welzijnscreatie)
Een vehikel dat een stimulerende kracht is achter een milieubewust Suriname.
Een voortrekkersrol vervullen in het bevorderen van de biodiversiteit.
Kwalitatieve meerwaarde. Inspanningen leveren voor de multifunctionaliteit van natuurparken en het cultuurtuinbos in de vorm van waarde voor natuur, educatie, wetenschap, toerisme, recreatie, sport en van cultureel-historische betekenis.
Activiteiten ontplooien in partnerschap.
Bestuursleden:

 

Naam Functieverdeling Ministerie/instantie
1 Djaienti Hindori Voorzitter Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV)
2 Ivan Fernald Plv. Voorzitter Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM)
3 Maitrie Jagroep Secretaris Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV)
4 John Sahibdin Plv. Secretaris Surinaamse Orchideeën en Sierteelt Vereniging
5 Madhuri Alibux Penningmeester Binnenlandse Zaken
6 Otmar Hardley Plv. Penningmeester Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
7 Richenel Trustfull Algemeen Paramaribo Zoo

 

Documenten:

– STINAPA jaarverslag 2020

– STINAPA strategisch plan 2020-2025

Nieuws:

– Minister Sewdien installeert bestuur Stichting Nationale Parken Suriname.

– STINAPA-voorzitter Hindori: “Natuureducatie verdient een nationale aanpak”.

– Gelegaliseerde ontbossing/vernietiging Cultuurtuin door nog een organisatie.

– Busi Taki: Wat doen we met de Cultuurtuin?

– Green Growth Suriname press release.

 

Contact:

Letitia Vriesdelaan 8-10

Paramaribo Suriname

Telefoon: 479112 ext. 1215

Email: jagroepmaitrie@gmail.com

ING. PARMANAND SEWDIEN
MINISTER | MINISTER VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ

ASHWIEN GANGADIN BA
ONDERDIRECTEUR | LANDBOUW OOST

DRS. FAIZEL WILNIS DVMZ
WND. ONDERDIRECTEUR | VETERINAIRE DIENSTEN

GERALD TJON-A-SAN MSC.
ONDERDIRECTEUR | VEETEELTKUNDIG ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

SOEDESHCHAND JAIRAM MSC.
WND. DIRECTEUR | DIRECTORAAT LANDBOUW

MAITRIEDEBIE RAMAUTAR-JAGROEP MSC.
ONDERDIRECTEUR | LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK

MR. PARVEEN AMRITPERSAD
DIRECTEUR | DIRECTORAAT VISSERIJ

ZOJINDRA ARJUNE
ONDERDIRECTEUR | VISSERIJ BEHEER

ANAND RAMKISOENSING MSC.
WND. DIRECTEUR | DIRECTORAAT LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK, AFZET EN VERWERKING

DRS. ANAND CHOTKAN DVMZ
WND. DIRECTEUR | DIRECTORAAT VEETEELT

JASON BAKKER
ONDERDIRECTEUR | LANDBOUW MIDDEN

DRS. NATALIE RAMADHIN-AMATMOHAMED
WND. ONDERDIRECTEUR | ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

DEWDATH RAMNATH BSC.
WND. ONDERDIRECTEUR | LANDBOUW WEST

 

DIRECTORATEN
Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij telt 4 directoraten. Deze zijn:

DIRECTORAAT LANDBOUW
Het Directoraat Landbouw (DL) is het orgaan, dat belast is met de uitvoering van de beleidstaken van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij met betrekking tot de agrarische bevolking van Suriname. Voorts is het DL ook belast met het onderhouden van de directe kontakten met de agrarische bevolking van Suriname.

Ruimtelijk is het agrarische beheersgebied ingedeeld in regio’s:

Regio Oost
Regio Midden
Regio West
Regio Binnenland (nog niet geformaliseerd)
Iedere regionale dienst kent haar eigen werkgebieden die meerdere ressorten omvatten.

Regio Oost met de ressorten:

Commewijne
Marowijne
Regio Midden met de ressorten:

Wanica A
Waninca B
Para
Saramacca
Brokopondo
Regio West met de ressorten:

Nickerie
Coronie

*Bijenteelt valt onder het directoraat Landbouw.

 

DIRECTORAAT VEETEELT

Informatie volgt nader..

 

DIRECTORAAT VISSERIJ

Informatie volgt nader..

 

DIRECTORAAT LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK, AFZET EN VERWERKING

Informatie volgt nader..