Binnenlandse Zaken BiZa

Adres: Commewijne, Suriname

Description

Suriname

 

 

Suriname.

 

Minister van Binnenlandse zaken
Minister Bronto S. G. Somohardjo

 

 

Directeur Mohamad Nasier Eskak , MSC, MPA

 

 

Directeur Drs. Atmodimedjo Thalicia G. J. MPA

Naam : Eskak
Voornaam : Mohamad Nasier

Opleidingen:
• Master of Public Administration (MPA) FHR Lim A Po Instituut, School of Governance (2013 – 2015)
• Master of Science (MSc) in Public Administration; Universiteit van Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta-Indonesië (2006 – 2009)
• 2e jaars student aan het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL), studierichting Engels MOA (2004 – 2005)
• Bachelor of Art (BA) in de “Arabische taal, literatuur en Islamitische Wetenschappen”; Faculty of Islamic Call, Tripoli-Libië (1998 – 2002)

Afstudeer thesis:
1. Master thesis: “Rationalization of Suriname Civil Service: Myth or Reality? Exploring the Possibilities” (2015, FHR Lim A Po Instituut, School of Governance)
2. Master thesis: “Local Governance and Poverty Alleviation in Indonesia: a case study in Sleman Yogyakarta” (2009, UGM, Yogyakarta-Indonesië)

Cursussen:
• Good Practices in Public Sector Management, Chile, 8 – 12 januari 2018
• Roadmap Excellent government, Ministerie van Binnenlandse Zaken, october – november 2016
• Institutionele Versterking Verkiezingsorganisatie, Ministerie van Binnenlandse Zaken, oktober 2016 – augustus 2017
• Time Management, Ministerie van Binnenlandse Zaken
• Gender train de trainer, Ministerie van Binnenlandse Zaken, november – december 2016
• “Geweldloos Opvoeden” van SED SR Foundation, Gezin en Recht (maart 2011, De Mantel, Keizerstraat)
• “Basiscursus Internationale Betrekkingen” (juni 2011 – januari 2012, (Ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA), Suriname)
• Advanced level of Intensive Indonesian Language and Culture (UGM, Faculteit van Culturele Wetenschappen, 2005-2006)
• Electronica (Faculty of Islamic Call, Tripoli-Libië, 2001-2002)

Ervaringen:
• Deelname aan de CARICAD 35th Board of Directors Meeting op 26 – 27 juni 2018 in Kingston – Jamaica
• Delegatieleider voor Suriname: Consideration of Suriname (Cont’d) – 1585th Meeting 69th Session Committee on the Elimination of Discrimination Against Women on 28 February 2018 in Geneva – Switzerland
• Deelname aan de IIe Ministeriële Symposium CARICAD/CLAD op 09 – 10 maart 2017 in Antigua and Barbuda
• Deelname aan de III Inter-Amerikaanse Conferentie “Innovatieve Ervaringen in Effectief Openbaar Bestuur” Pachuco de Soto – Hidalgo – Mexico, 5 – 6 maart 2015
• Deelname aan de World Alliance of Religions Peace Summit (WARP Top), Seoel, Zuid Korea, 17-18 september 2014
• Deelname aan de II Inter-Amerikaanse Conferentie “Innovatieve Ervaringen in Effectief Openbaar Bestuur” in Panama City, Panama, 13 – 14 maart 2014
• Deelname training “Geweldloos Opvoeden” van SED SR Foundation, Gezin en Recht (maart 2011, De Mantel, Keizerstraat)
• Penningmeester comité “Suri-aid for Merapi Victims” (2010 tot heden)
• Deelname “Internationale Symposium” getiteld: “Humanities and Media” (2006, Universiteit van Gadjah Mada, Yogyakarta-Indonesië)
• Deelname seminar “Camp of Ideologies” (2001, Tripoli-Libië)
• Deelname seminar getiteld: “Seventh Friendship Youth Camp” voor “Youth Vision for Globalization and Democracy” (1998, Al Garhabolli, Libië)

Werkervaring:
• Adviseur in Algemene Dienst, Ministerie van Binnenlandse Zaken, april 2015 – heden.
• Beleidsadviseur, Ministerie van Binnenlandse Zaken, februari 2012 – maart 2015
• CARICAD Focalpoint voor Suriname, 2017– heden.
• UNASUR Focalpoint namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2013 – heden.
• Chief Administrative Officer (C.A.O.) bij de World Islamic Call Society (W.I.C.S.), 1995 – 2012.

Activiteiten/werkzaamheden:
 Beoordelen, analyseren en aanbevelingen doen inzake beleidsvraagstukken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
 Antwoorden op vragen over beleid en het voorbereiden van reacties op correspondenties ten aanzien van beleidsvraagstukken
 Opstellen van toespraken voor de minister van Binnenlandse Zaken
 Vertegenwoordigen van de minister van Binnenlandse Zaken in binnen- en buitenland
 Vertalen van het Engels, Arabisch en Indonesisch naar het Nederlands en vice versa
 Vertolken van het Engels, Arabisch en Indonesisch naar het Nederlands en vice versa

 

Directeur Drs. Atmodimedjo Thalicia G. J. MPA

 

Naam : Atmodimedjo
Voornamen : Thalicia Geneviève Juliarti

Opleidingen:
2015 – Master of Public Administration FHR Lim A Po Instituut in samenwerking met Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam

2010- Public Administration (doctoraal) Anton de Kom Universiteit van Suriname
Hoofdvakken: Organisatie & Management, Human Resource Management, Internationale Betrekkingen, Public Sector Management, Bestuurswetenschap,Politicologie.

Werkervaring:
Aug 2020 – heden : Ministerie van Binnenlandse Zaken ( Directoraat Algemene Zaken )
Functie: Directeur

April 2008 – Juli 2020 : Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting ( Dienst Wetenschappelijk Onderzoek en Planning (WOP) )
Functie : Senior beleidsmedewerker
Taken : Gevraagd en ongevraagd adviseren van de Minister en Directie inzake beleidsontwikkeling en beleidsformulering, beleidsideeën en voorstellen geven m.b.t. een verantwoord en evenwichtig beleid en rapporten c.q. beleidsnota’s.

2007 : Ministerie van Justitie en Politie ( Afdeling Vreemdelingenzaken )
Functie : Stagiaire
Taken : Meehelpen bij alle werkzaamheden

Cursussen:
2014 : Training Programme on Poverty Reduction Process and Social Assistance
SESRIC in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

2012 : Training on Results-based Management, Planning, Monitoring and Evaluation for Development Results UNDP United Nations Development Programme (UNDP)

2010 : Beleid en Planning
Institute for Graduate Studies & Research (IGSR) in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting

2010 : Training for Leadership and Management
Symbiont Consulting in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting

2008 : Training Effectief Notuleren
Pragmatic Business Support & Advisory in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting

2003 : Time Management Training
Agapè Leadership Development in samenwerking met Studie Faculteit der Maatschappijwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit.

 

 

Onderdirecteur Ramdin, gehuwd Premchand Sustria R

 

RAMDIN, GEHUWD PREMCHAND SUSTRIA R ONDERDIRECTEUR | ALGEMENE ZAKEN (1)
Opleidingen en cursussen:

1998-2001

Algemene Middelbare School (VWO)

2001-2007

Anton de Kom Universiteit, Maatschappij Wetenschappen, studierichting Rechten

2010-2011

PG extern, Instituut voor de Opleiding van Leraren

 

Ontwikkelde competenties:

 

Competenties

In de functie van

1

Vakinhoudelijk gericht handelen

Docent

2

Ontwikkelen van onderwijs

Docent

3

Uitvoeren van onderwijs

Docent

4

Beoordelen, toetsen van studenten

Docent

5

Samenwerken

Docent/ Jurist

6

Reflecteren op eigen handelen

Docent/ Jurist

7

Communicatieve vaardigheden

Docent/ Jurist

8

Juridisch analyseren

Jurist

9

Juridisch reguleren (beleid ontwikkelen)

Jurist

Werkervaring:

Oktober 2020-heden: Onderdirekteur op het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directoraat Algemene Zaken:
Verantwoordelijk voor de algehele dagelijkse leiding op de afdeling Personele Zaken, DIV, Huishoudelijke dienst
Afhandelen c.q. behandelen van alle personele en rechtspositionele kwesties van ambtenaren ressorterende onder het Directoraat (te weten Hoge Colleges van Staat)
Verantwoordelijk voor het uitvoeren, ondersteunen en ontwikkelen van het beleid op vooroemde Directoraat
Alle taken in het verlengde van deze functie
2013- augustus 2020: Voltijdse Docent op Imeao 4 en deeltijdse docent op Scholengemeenschap Kwatta (Havo/ Vwo):
Verantwoordelijk voor de ontwikkeling, voorbereiding en overdracht van de leerstof over de verschillende onderdelen van het Recht;
Meewerken aan het ontwikkelen van het curriculum in sectie- en intersectieverband;
Begeleiden van studenten op verschillende gebieden za de stage, schrijven van werkstukken, casus posities e.d;
Opstellen van tentamens en repwerken;
Als stagecoördinator belast met het uitzetten van het stagetraject voor studenten, vertegenwoordiger van de school, en alles in het verlengde van deze functie;
Onderdirecteur belast met studentenzaken, coördinatie tentamen, repetitie werk en examens, ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op het Imeao.
2019-2020: Docent op de Academy for Learning and Development (HBO/Master niveau)
2009-2013: Juridisch Medewerker c.q. Stafmedewerker op het Onderdirectoraat Algemeen Beheer van het Ministerie van Justitie en Politie (Algehele Coordinator op de Hoofdafdeling)
Belast met het uitvoeren van het beleid van het Ministerie zoals rechtspositionele vraagstukken, loopbaanontwikkeling van het personeel, uitvoeren en toepassen van de Personeelswet;
Advies uitbrengen aan de Minister mbt juridische aangelegenheden betreffende zowel interne als externe zaken het Ministerie betreffende
Mede belast geweest met het organiseren van workshops en evenementen voor het Ministerie en alle overige zaken vanuit voornoemde hoofdafdeling.
2007-2009: Interne Jurist bij Parsasco NV (Verzekeringsmaatschappij)
Juridisch adviseur en belast met de Human Resource Management(HRM);
Verantwoordelijk voor de uitvoering van de incasso procedure
Begeleiden van stagiaires intern en extern

 

 

Onderdirecteur Joan E. Ch. Sanamin- Tajib

 

JOAN E. CH. SANAMIN- TAJIB ONDERDIRECTEUR | FINANCIEEL BEHEER
Naam : Tajib gehuwd: Sanamin
Voornamen : Joan Elvy Cheryl

Opleiding
2019-heden : University of Applied Science and Technology (studierichting BedrijfsEconomie)
2009 – 2012 : Hoge School Inholland( Niet afgerond, studierichting Bedrijfseconomie)
2003 – 2008 : IMEAO- AE stream
2000 – 2003 : Mulo Hendrikschool

Werkervaring:
Binnenlandse zaken
Periode : 01 September 2020 – heden

Finatrust, de Trustbank N.V. h.o.d.n. Trustbank Amanah
Periode : 20 Mei 2010 tot 30 augustus 2020
Functie : Credit Administration Officer
Werkzaamheden :
– Het verwerken en aanmaken van financieringen
– Het opmaken van diverse arangementen aangaande diverse financieringen
– Het archiveren van de dossiers;
– Op na houden van zekerheden van clienten
– Ook diverse afdelingen gedaan zoals:
– Incasso: debiteurenlijsten en achterstanden nagaan.
– Retail: verstrekken van kredieten.
– Kassa

Cirkel Group and Compannies
Periode : April 2009 – Februari 2010
Functie : Financial Assistant
Werkzaamheden : – Het bijhouden van de grootboekrekeningen ( systeem: Exact Globe)
– Debiteuren en crediteuren overzichten bijhouden

 

Onderdirecteur mr. Jeffrey K. Joemmanbaks MLLS

 

JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN EN REGELGEVING
Mr. Jeffrey Khalil, Joemmanbaks MLLS is geboren op 28 maart 1965 te Amsterdam- Nederland. Hij is in 1993 aan de Anton de Kom Universiteit afgestudeerd aan de Faculteit der Maatschappijwetenschappen, studierichting Rechten, en heeft daarnaast diverse post academische en managementopleidingen afgerond, waaronder de opleiding van de Nederlandse Academie voor Wetgeving tot wetgevingsjurist met de graad van Master of Laws in Legislative Studies.

Is van 1990 tot 1996 werkzaam geweest op het Ministerie van Justitie en Politie op de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken.
Is sinds 1997 onderdirecteur van Binnenlandse Zaken belast met juridische aangelegenheden en regelgeving.
Is van 1994 tot 2000 docent geweest aan de universiteit in de doctorale vakken Bestuurs- en Staatsrecht en is nog buitengewoon docent Wetgevingsleer aan de Masteropleiding Surinaams Recht van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Hij heeft diverse trainingen of cursussen verzorgd t.a.v. wetgeving voor de Democracy Unit, de DNA en andere organen.
Is lid of voorzitter geweest van diverse commissies over o.a. gender, arbeidsvoorzieningen en human resource aangelegenheden. Hij is secretaris van het Georganiseerd Overleg en lid van het Onderhandelingsorgaan van de Overheid.

 

Onderdirecteur Juanito R. Eijk

 

Naam: Eijk
Voornamen: Juanito Romero
Woonplaats: Paramaribo

Opleidingen/trainingen:

1988: LTS diploma
1992: A diploma Penitentiaire Ambtenaar
2006: Certificaat Colloqium Doctum
Anton de Kom Universiteit (Toelatingstoets)
2006/2007: Eerstejaarsstudent Public Administration
Adek (2008 afgehaakt in 2e collegejaar)
2008-2009: Verschillende mediatrainingen

 

Werkervaring

1988 – 1990 Militair Nationaal Leger (infanterist)
1992 – 1996 Penitentiaire Ambternaar
1996 – 2004 Horecamedewerker in leidingevende functies
2006 – 2010 Voltijds Journalist/mediawerker/programmamaker
2010 – 2017 Manager Pertjajah Televisie
2010 – 2020 Partime mediawerker/programmamaker
2010 – 2012 Ambtenaar op het Ministerie van Sociale Zaken & Huisvesting
2012 – aug 2020 Ambtenaar op het ministerie van L andbouw Veeteelt en Visserij
1 september 2020 – heden Onderdirecteur Administratieve Diensten Ministerie van Binnenlandse Zaken

 

Directeur Jacintha Thomas Alfaisie BBA, MBA

 

 

JACINTHA THOMAS ALFAISIE BBA, MBA DIRECTEUR | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Naam: Alfaisie
Gehuwd: Thomas
Voornaam: Jacintha

Werkervaring
Ingaande 1 september 2020 als directeur van het directoraat HRM Januari 2018 tot 1 september 2020 in de functie Beleidsadviseur op het
ministerie van Binnenlandse Zaken / Centraal Bureau voor Burger Zaken (CBB).

Januari 2017 tot januari 2018: werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, als medewerker op de afdeling Bureau Gender Aangelegenheden (BGA)

2014 t/m 2016: werkzaam bij het Ministerie van Justitie en Politie
Functie: Administratiemedewerker Vreemdelingen Zaken (VZ)

2000 t/m 2014: werkzaam bij het Ministerie van Regionale Ontwikkeling
Functie: Administratief Medewerkster

1998 t/m 2000: werkzaam bij het Ministerie van Regionale Ontwikkeling
Functie: Kantoor assistente

Opleiding & Diploma’s

 HBO Nederlands bij SMART Suriname (Februari 2020)
 HBO Community Development en Management
(Communicatie) bij S ankore Academy afgestudeerd
januari 2018 verkreeg zij de titel BBA
 Office Management MBO / bij S.A.O
 Professioneel-Secretaresse & Managementassistent niveau MBO+/ bij Boshuizen Training & Consultancy
 Secretaresse opleiding MBO / bij S.A.O
 Calorschool ( mulo diploma)
 Beekhuizenschool – G.L.O getuigschrift

 

Onderdirecteur Denny Soemodikromo MBA, CIO, B.Eng

 

 

DENNY SOEMODIKROMO MBA, CIO, B.ENG ONDERDIRECTEUR | PERSONEELSBEHEER & PERSONEELSZORG
Naam : Soemodikromo
Voornaam : Denny

Master in Business Administration (MBA) majoring in Corporate Strategy and Policy (Maastricht School of Management / FHR School of Management)
Chief Information Officer (CIO) for E-Government Promotion B from JICA Japan provided by Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT)
Bachelor of Engineering (B.Eng. Hons.) in Electrical, Communication and Computer Engineering majoring in Computer and Information Engineering from the International Islamic University of Malaysia (IIUM)
Anton de Kom Universiteit van Suriname (ADEKUS)
Faculteit der technologische wetenschappen richting werktuigbouwkunde (ADEKUS)

 

Onderdirecteur Majory M. Mulier MPA

 

MAJORY M. MULIER MPA ONDERDIRECTEUR | PERSONEELSONTWIKKELING ORGANISATIE & EFFICIENCY BELEID
Naam : Mulier
Voornamen : Marjory Marcelita

Opleiding
HRM Strategic Partner post bachelor opleiding,Rotterdam, School of Management,Erasmus Universiteit/ Min Biza 2014
Master of Public Administration (MPA) in Governance 2010
Doctoraal Bul Rechtswetenschappen
(Anton de Kom Universiteit van Suriname) 2004
Hoger Algemeen Vormend Onderwijs (H.A.V.O.) 1987

Relevante Trainingen
– Training Functiebeschrijving/ functiewaardering project “Actualisering Beloningsstructuur Overheid” (2004)
– Training Human Resource Management II Tjong A Hung in association with pricewaterhouse Cooper (maart 2000)
– Training functiebeschrijving i.s.m.Tjong A Hung in association with pricewaterhouse Cooper (maart 2000)
– Functiegerichte opleiding van het Nederlands Centraal Adviesbureau voor Organisatie Documentatie Registratuur en Personeelsbeheer (O.D.R.P.) (febr.t/m april 1995)
– Training Neuro Linguïstisch Programmeren (N.L.P.) 2003
– Windows, words
– Appreciative Inquiry Facilitator Training 2006.
– Pedagogisch Getuigschrift 2014

Loopbaan
Ministerie van Binnenlandse Zaken C.S.F.E. 1988-1992 Organisatiemedewerker
Ministerie van Binnenlandse Zaken C.S.F.E. 1993- september 2002 Stafmedewerker
Ministerie van Binnenlandse Zaken C.S.F.E. Okt. 2006 tot heden , Hoofd Centraal Staforgaan Formatiezaken en Efficiency.
Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1 decemer 2018,Onderdirecteur Personeelsontwikkeling Organisatie en Efficiency beleid

Relevante Werkervaring
– Groepsleider Functiebeschrijving i.h.k.v. Project doorlichting Beloningsbeleid Overheid maart – oktober 2000 in samenwerking Tjong A Hung Consulting N.V.
– Lid Projectgroep Functierapport Diaconessen Ziekenhuis
– Lid Projectgroep Functierapport Huize Albertine
– Lid Projectgroep Functierapport Buitenlandse Zaken
– Lid Projectgroep Functierapport Rekenkamer van Suriname
– Lid Projectgroep Functierapport Korps Politie Suriname
– Lid Projectgroep Functierapport Binnenlandse Zaken
– Coördinator Project Actualisering Beloningsstructuur Overheid in samenwerking met Tjong A Hung Consulting N.V.
– Lid van de Stuurgroep “ Functie- informatiesysteem Overheid’.
– Lid van de Commissie Raad Personele Aangelegenheden.
– Lid van de Commissie Integrale Aanpak Beroepsgroepen met een Rangenstelsel
Lid van de Commissie Onderhandelingsorgaan Overheid
Lid van de Commissie Herziening Personeelswet
Parttime docent op de ADEK universiteit, VAAO en Surnumerair opleiding
Scriptie mede begeleider ADEK en stagebegeleider IMEAO 2

 

Onderdirecteur Nirmal, Shasvien R BSc (Hons)

 

NIRMAL, SHASVIEN R BSC (HONS) ONDERDIRECTEUR | PERSONEELSPLANNING & PERSONEELSBELEID
Achternaam : Nirmal
Voornamen : Shasvien,Raynish

Opleidingen:

2021 MBA (Summa Cum laude) Human Resource Management.

2021 Associate of Human Resource Management HBO.

2021 Human Resource Management HBO.

2015-2019 BSc Business Management (Hons).

2012-2014 Akte van Bekwaamheid als Onderwijzer.

2011-2012 (AVF KWEEK B GELIJKWAARDIGHEIDS NIVEAU HAVO) SURINAAMS PEDAGOGISCH INSTITUUT.

2009-2010 (AVF KWEEK B 1E LEERJAAR) SURINAAMS PEDAGOGISCH INSTITUUT.

2008 (MULO A) SHRI RAMSCHOOL SANTANDHARM.

2004 GETUIGSCHRIFT (GLO) OS PENNY EN JHON .

 

WERKERVARING:
Tot heden ONDERDIRECTEUR PERSONEELSPLANNING EN PERSOONEELSBELEID
Schooljaar 2018 tot September 2020 G. SEWRADJSINGHSCHOOL
Schooljaar 2016 tot 2018 LERAAR LBO PT S RAMJATANSCHOOL
Schooljaar 2014 tot 2016 LERAAR GEWOON LAGERE ONDERWIJS PT RAMADHARSCHOOL

Directeur Anastatia Kanapé- Pokie

 

ANASTATIA KANAPÉ- POKIE DIRECTEUR | CENTRAAL BUREAU VOOR BURGERZAKEN
Mevr. Anastatia Kanapé- Pokie is geboren op 16 juli 1984 in het district Brokopondo.
Zij heeft het I.M.E.A.O succesvol doorlopen en is momenteel in de afrondende fase van de studie richting Pedagogiek op het Instituut voor de Opleiding van Leraren.
Naast haar studie heeft zij ook enkele trainingen gevolgd, zoals Institutionele Versterking Verkiezingskader, Time Management en Train de Trainers in Gender en Trainingskills.

Vanaf het jaar 2004 is zij verbonden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). Vóór haar benoeming tot directeur van CBB is zij Wnd. Chef afdeling Binnenland geweest. Verder heeft ze ook leiding gegeven aan de afdeling CBA-Bewaking, Adjunct Coördinator van het Binnenland geweest en fungeert vanaf juni 2015 als hoofd stafmederwerker.

Mevrouw Kanapé- Pokie heeft vanaf het jaar 2006 verschillende projecten onder haar leiding gehad.

In oktober 2017 heeft zij de staat Suriname vertegenwoordigd in Lima, Peru tijdens een meeting met als thema: ‘’Regional Meeting for the Development of a Regional Strategy Regarding ACTO Gender Issues’’

Overige expertise:

Als docent verbonden aan de Interne Bevolkingsadministratie opleiding van CBB/Ministerie BIZA
Gender trainer in genderaangelegenheden
Coördinator Werkgroep Binnenland
Lid Verkiezingswerkgroep Binnenland
Lid Werkgroep Kiezerslijsten

 

Directeur Michael Miskin

 

MICHAEL MISKIN DIRECTEUR | PENSIOENFONDS

Naam :Miskin
Voornamen :Michael Hendrik Saraï
Huidige Werkgever :De Staat Suriname in deze het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Voormalige Functie :Minister van Handel en Industrie ( 2010 – 2012 )
:Minister van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu ( 2012 – 2015 )
Huidige Functie : Lid Staatsraad

Behaalde diploma’s, getuigschriften en certificaten :

1970 – Getuigschrift Gewoon Lager Onderwijs
1976 – Atheneum-B diploma
1979 – Diploma M.O.A. akte Biologie
1980 – Pedagogisch getuigschrift
1982 – Certificaat Middle Management Training
1983 – Diploma M.O.B.akte Biologie
1989 – Diploma Basis Opleiding Sivis
1989 – Diploma Midden Kader Opleiding Sivis
1989 – Certificaat Kader Training Kredietcooperatie Godo
1990 – Diploma Hoger Kader Opleiding Sivis
1991 – Certificaat Vakbondsmanagement ( Centrale van Landsdienare Organisaties ( CLO )

Ministerie van Binnenlandse Zaken
2010 – heden Directeur Pensioenfonds Suriname
Miskin heeft ook zitting in diverse overheidscommissies en heeft een jarenlange vakbondscarrière.

 

Directeur Rita Tjien Fooh

 

RITA TJIEN FOOH DIRECTEUR | HET NATIONAAL ARCHIEF SURINAME
Naam :Tjien Fooh- Hardjomohamad
Voornaam :Rita

Opleidingen
2008: Master in Public Administration
FHR Lim A Po Instituut
Geschiedenis (LO en MO-A)
Opleiding voor Leraren

2005: Archivaris A diploma
Nederlandse Archiefschool en de Universiteit van Amsterdam

Werkervaring
Heden: – Nationaal Archief Suriname

Geschiedenis docent:
Faculteit Humanoria, Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Bekleede functies
Heden: – lid van de International Advisory Committee (IAC) of the UNESCO Memory of the World

In de Caraibische regio levert zij haar bijdrage aan het behoud en ontwikkeling van het archiefwezen en wel in de hoedanigheid van co-chair of the Caribbean Heritage Emergency Network (CHEN).
Presidentiële Adviescommissie ‘Surinaamse Onderscheidingen’
2015-2019 : President of the Caribbean Branch of the International Council on Archives (CARBICA)

2015-2017 : Leiding gevenende van The UNESCO Memory of the World Programme
for the Latin America and Carribean Region (MOWLAC)

2010 – 2017 : projektleider van de teruggave van Surinaamse archieven

 

Wnd. Directeur Majoor Radjoe Bhola Bsc

MAJOOR RADJOE BHOLA BSC WND. DIRECTEUR | KUSTWACHT
Naam : Bhola
Voornamen : Radjoe Soedesh

Opleidingen/Trainingen
1 Diploma Nautische Wetenschappen, Brazilië 1985 – 1989
2 Certificaat Navigatie opleiding, Brazilië 1985 – 1989
3 Certificaat Crisis Command and Control, USCG 11 – 22/06/2001
4 Certificaat Leadership and Management School, USCG 02 – 12/07/2001
5 Certificaat Search and Rescue, USCG 16/07 – 03/08/2001
6 Certificaat Instructors Development course, USCG 06 – 10/08/2001
7 Certificaat Command and Operations School, USCG 13 – 24/08/2001
8 Certificaat International Legal Studies, USCG 27 – 31/08/2001
9 Certificaat IMOC, USCG 11/06/2001 – 04/09/2001
10 Ceritificaat participatie “Tradewinds”, Santo Domingo 05/04 – 26/04/2004
11 Certificaat participatie “Tradewinds”, Bahamas 04/03 – 18/03/2009
12 Certificaat Elektronische Oorlogvoering, Brazilië 03/08/2010 – 09/09/2010
13 Certificaat Small Boat Ops Course USCG, Suriname 24 – 29/09/2001
14 Certificaat First Responders Course MAS, Suriname 19 – 23/05/2003
15 Certificaat J-CET BBZ 06 – 31/10/2003

Beklede functies
1 C – P402 01/09/89 – 01/10/90
2 Hfd Logistiek Marine 01/10/90 – 15/07/97
3 Gezagvoerder 15/07/97 – 01/09/06
4 C – Marine Vloot 01/09/06 – 01/01/07
5 C – Vloot 01/01/07 – 01/03/2013
6 01/ 03/2013 overgeplaatst naar het Kabinet van de President
7 01/09/2013 Wnd OD Planning & Operatiën Kustwacht van Suriname

 

DIRECTORATEN

DIRECTORAAT BINNENLANDSE ZAKEN
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Min BiZa) heeft sinds haar instelling steeds de algemene rol van ‘facilitator’ van het openbaar bestuur gehad. Vanaf het bestaan van het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er verschillende momenten geweest waarin er aan haar rol van ‘facilitator van openbaar bestuur’ andere dimensies zijn toegevoegd of verwijderd (met andere woorden er kwamen/komen steeds meer nodige beleidsgebieden/zorggebieden erbij).

Formele Taken Min BiZa

In overeenstemming met haar wettelijke taakstelling, zoals opgenomen in het Staatsblad van 1991 no. 58, artikel 7 heeft het Mininisterie van Binnelandse Zakende volgende formele taken. De zorg voor:

1. Het administratiefrechtelijk verkeer binnen de Overheid;
2. De aangelegenheden betreffende volksraadplegingen en de verkiezingen van leden voor de volksvertegenwoordigende lichamen;
3. Het overheidspersoneelsbeleid en de functionering van het overheidsapparaat;
4. De burgerlijke stand en de bevolkingsboekhouding in geheel Suriname;
5. De afgifte van nationaliteitsbewijzen, legitimatiebewijzen en paspoorten;
6. De uitgifte van Staatsbladen en het Advertentieblad van de Republiek van Suriname;
7. De archivalia, het een en ander in overleg met het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling;
8. De Eredienst;
9. De optimale participatie van de vrouw in het ontwikkelingsproces in Suriname;
10. Een evenwichtig emancipatorisch vrouwenbeleid, met in achtneming van specifieke Surinaamse karakteristieken.

Beleidsgebieden

De beleidsgebieden van het Min BiZa die worden gedestilleerd uit bovengenoemde taken zijn:

1. Burgeradministratie en bevolkingsboekhouding;
2. Archiefwezen;
3. Volksraadpleging en Verkiezingen;
4. Genderbeleid;
5. Erediensten;
6. Overheidspersoneelsbeleid, administratiefrechtelijk verkeer en het functioneren van het Overheidsapparaat;
7. Management Regelgeving;
8. Pensioenen.

Voortvloeiend uit bovengenoemde beleidsgebieden is het volgende directoraat en zijn de volgende diensten/afdelingen ingesteld:

Het Directoraat Binnenlandse Zaken:
Het Centraal Bureau voor Burgerzaken;
Het s’Landsarchiefdienst (Nationale Archiefdienst/ Nationaal Archief);
Het Algemeen Secretariaat Verkiezingen;
Het Nationaal Bureau voor Genderbeleid;
De Eredienst;
Het Overheidspersoneelsbeleid;
Het Onderdirectoraat Juridische Aangelegenheden en Regelgeving;
Het Pensioenfonds Suriname.
Missie, Visie, Hoofdtaak Directoraat en Beleidsgebieden/Zorggebieden Min Biza

– Het Directoraat Binnenlandse Zaken:

Het Directoraat Binnenlandse Zaken heeft formeel de volgende taken:

1. Het administratiefrechtelijk verkeer binnen de Overheid;
2. Het overheidspersoneelsbeleid en de functionering van het overheidsapparaat;
3. De burgeradministratie en de bevolkingsboekhouding in geheel Suriname;
4. De afgifte van nationaliteitsbewijzen, legitimatiebewijzen en paspoorten;
5. De uitgifte van Staatsbladen en het Advertentieblad van de Republiek van Suriname;
6. De archivalia, het een en ander in overleg met het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling.

– Burgeradministratie en bevolkingsboekhouding:

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken is verantwoordelijk voor de centrale burgeradministratie en bevolkingsboekhouding en zorgt daarbij voor betrouwbare burgergegevens, een optimale dienstverlening en tijdige informatievoorziening aan alle belanghebbenden, in het bijzonder de Surinaamse burgers. De hoofdtaak van het Centraal Bureau voor Burgerzaken is het bijhouden van de burgeradministratie en bevolkingsboekhouding van het grondgebied Suriname.

– Archiefwezen:

De s’ Landsarchiefdienst levert door een adequaat beheer en beschikbaarstelling van overheidsarchieven als deel van ons cultureel historisch erfgoed een wezenlijke bijdrage aan de bevordering van het historisch besef en de benutting van ons erfgoed. De hoofdtaak van de s’ Landsarchiefdienst is het deskundig en effectief beheren van de collectie van archieven en het zichtbaar maken van de daarin opgeslagen informatie voor de Surinaamse burger en andere in Suriname geïnteresseerden.

– Volksraadpleging en Verkiezingen:

Het Algemeen Secretariaat Verkiezingen ziet erop toe dat de voorbereiding en organisatie van de verkiezingen op basis van transparante processen en procedures worden uitgevoerd, waarbij gebruik gemaakt wordt van actuele en betrouwbare burgerinformatie. Ten voordele van het democratisch proces wordt de actieve participatie van de samenleving gestimuleerd.

– Genderbeleid:

Het Nationaal Bureau Genderbeleid heeft een leidende rol in het verder ontwikkelen, implementeren en uitdragen van het nationaal genderbeleid, draagt bij aan een evenwichtige ontwikkeling van mannen en vrouwen en het creëren van gelijke kansen voor iedereen. De hoofdtaak van het Nationaal Bureau Genderbeleid is de implementatie van het Integraal Gender Actie Plan zodanig te coördineren in samenwerking met de uitvoerende partners.

– Erediensten:

De Eredienst draagt bij aan het geestelijk welzijn van de bevolking door middel van het faciliteren van religieuze organisaties bij de uitvoering van activiteiten die het nationaal belang bevorderen. De hoofdtaak van de Eredienst is het zorgen voor het geheel van organisaties en regelgeving betrekking hebbende op religieuze aangelegenheden en het bevorderen van het belang van vrije beleving van godsdienst en levensovertuiging.

– Overheidspersoneelsbeleid, administratiefrechtelijk verkeer en het functioneren van het Overheidsapparaat:

Het Overheidspersoneelsbeleid ontwikkelt, implementeert en bewaakt in goede samenwerking met overige ministeries en instanties het Human Resources Management beleid van de Overheid dat gericht is op een optimale benutting en inzet van de menselijke bronnen en het doelgericht doen functioneren van het overheidsapparaat.

– Management Regelgeving

Het beleidsgebied “Management Regelgeving” is ontwikkeld op het onderdirectoraat Juridische Aangelegenheden en Regelgeving en betreft het juridisch ondersteunen van diverse beleidsgebieden die behoren tot de zorggebieden van het Directoraat Binnenlandse Zaken, door o.a. nieuwe regelgeving tot stand te brengen en waar nodig bestaande regelgeving te actualiseren; adviezen uit te brengen over diverse onderwerpen het Min BiZa rakende, dan wel door vakministeries aangeboden stukken; het uitgeven van Staats- en Advertentiebladen van de Republiek Suriname.

– Pensioenen

Het Stichting Pensioenfonds Suriname heeft als taak het volgens een pensioenregeling na pensionering, doen van uitkeringen(pensioen) aan deelnemers van het fonds (en/of hun rechthebbenden), die daartegenover, gedurende hun werkzame leven, pensioenpremie hebben betaald.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken tracht altijd middels goede inzichten, met betrekking tot de functionering en de inrichting van de overheidsorganisatie in de gang naar economische, sociale en culturele vooruitgang voor het Surinaamse volk, grotere slagvaardigheid van het openbaar bestuur te verwezenlijken.

 

DIRECTORAAT ALGEMENE ZAKEN
Het Directoraat Algemene Zaken heeft als taak de specifieke zorg voor het functioneren – in personeel en materieel opzicht – van het Kabinet van de President en het Kabinet van de Vicepresident, Voorzitter van de Raad van Ministers en de Hoge Colleges van Staat. Aan deze verantwoordelijkheid wordt verder op zo optimaal mogelijke wijze invulling gegeven door de Institutionele versterking van dit Directoraat voort te zetten.

Na het in gebruik nemen van een geschikte accommodatie voor dit Directoraat zijn er verdere noodzakelijke logistieke voorzieningen getroffen om het functioneren effectief en efficiënt voort te kunnen zetten

 

DIRECTORAAT HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Het directoraat HRM is in het leven geroepen om onder andere te werken aan de institutionele- en capaciteitsversterking van de overheid. HRM zal als instrument moeten dienen naar een efficiënt en effectief functionerende overheid.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken dient een sleutelrol te vervullen bij institutionele- en capaciteitsversterking van de overheidsorganisatie om de ontwikkelingsrichting op het gebied van HR-beleid van de gehele overheid aan te geven. Ontwikkelen, implementeren, monitoren en verbeteren van een integraal HR-beleid, waarbij alle personeelsgebieden van het Ministerie van Binnenlandse zaken en de overheid, te weten personeelsplanning en -beleid, personeelsontwikkeling, organisatie en efficiëntiebeleid en personeelsbeheer en –zorg, zullen worden aangestuurd om zodoende onder meer prestaties van landsdienaren te verbeteren en het prestatieniveau van de overheid in zijn geheel te verhogen, is noodzakelijk.

Een gegeven is dat het HRM-beleid enerzijds volledig gericht is op het realiseren van de strategische doelen van de overheid en aansluit op het regeringsbeleid van de Republiek Suriname, en anderzijds moet de overheid in toenemende mate beschikken over gekwalificeerd en competent kader, waardoor realisering van de strategische doelen vlotter verloopt.

Refererend aan het voorgaande, zal in het dienstjaar 2021 het directoraat HRM een leidende rol moeten vervullen in de transformatie van traditionele overheidspersoneelszaken naar een eigentijds strategische HRM systeem, middels het ontwikkelen, implementeren en monitoren van beleid en werkwijzen, gebaseerd op actuele internationale HRM-standaarden met een professionele uitstraling in regionale samenwerkingsverbanden en het voortdurend uitdiepen daarvan.

Het uiteindelijk doel van het directoraat HRM is de overheidsorganisatie doelmatig en doeltreffend te laten functioneren door strategisch personeelsbeleid Overheidsbreed te ontwikkelen waaraan concrete wettelijke richtlijnen gekoppeld zijn. Primair in deze, zal prioriteit worden gegeven aan het actualiseren van de huidige personeelswet. De exclusieve HRM mede beoordelingsbevoegdheid zullen worden geïncorporeerd in het overheidsbeleid en de wetgeving. Dit ter waarborging van de kwaliteit van toezicht m.b.t. functie- en rangcriteria tussen de verschillende beroepsgroepen.

De maatschappij verandert voortdurend, waardoor HRM zal moeten zorgdragen voor een continue wendbare overheidsorganisatie, waaraan wendbare medewerkers gekoppeld zijn, die niet alleen snel haar werkprocessen kan aanpassen, maar ook sneller reageert door organisatiestructuur en strategie aan te passen aan die veranderingen.

Goed bestuur is een essentiële aanvulling op een gezond economisch beleid. Onduidelijkheid over de vraag wie waarvoor verantwoordelijk is op de werkvloer, zal consequent tot het verleden moeten gaan behoren. Efficiënt en verantwoordelijk beheer door de publieke sector en een voorspelbare en transparant beleidskader zijn cruciaal voor de efficiëntie van de regering en dus de economische ontwikkeling. Een significant onderdeel daarvan is HRM, waarbij er geen onnodige verspilling optreedt van de met veel moeite vergaarde schaarse overheidsmiddelen.

Er zal erop toegezien worden dat HRM daadwerkelijk de toegevoegde waarde oplevert voor zowel de overheidsfunctionaris als de overheidsorganisatie. Hoe beter de afstemming tussen organisatie en ambtenaren doelstelling, hoe beter het organisatieresultaat. De toegevoegde waarde van HRM is dus ook het faciliteren van deze afstemming.

Ordening en modernisering van de overheidspersoneelsadministratie zal gecontinueerd worden door het verder digitaliseren en actualiseren van de overheidspersoneelsbestanden. Het ontwikkelen van een betrouwbare en actuele Human Resources Management Information Systeem dat informatie levert aan het directoraat HRM (centrale data in- en uitvoer van personele aangelegenheden en data distributie naar alle HRM afdelingen, overheidsbreed) behoort tot de beleidsactiviteiten.

 

ONDERDIRECTORAAT JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN
Beleidsgebied “Management Regelgeving”
Het beleidsgebied “Management Regelgeving” is ontwikkeld op het onderdirectoraat Juridische Aangelegenheden en Regelgeving (JAR). Het beleid is gericht op het juridisch ondersteunen van diverse beleidsgebieden die behoren tot de zorggebieden van het Directoraat Binnenlandse Zaken, door o.a. nieuwe regelgeving tot stand te brengen en waar nodig bestaande regelgeving te actualiseren. Daarnaast worden adviezen uitgebracht over diverse onderwerpen het ministerie rakende, dan wel door vakministeries aangeboden stukken.

Visie
De tot stand te brengen regelgeving zal binnen de taakstelling van het ministerie in het contact met de samenleving moeten bijdragen aan de beleving van democratische rechten van de burger enerzijds (w.o. het recht op informatie, inspraak bij besluitvormingsprocessen), tegenover anderzijds de plichten van de overheid (w.o. het handelen volgens de algemene beginselen van behoorlijk bestuur) voortvloeiende uit de rechtsstaatgedachte.

Missie – Taakstelling
Het Onderdirectoraat Juridische Aangelegenheden en Regelgeving is belast met:

– het juridisch ondersteunen van diverse beleidsgebieden die behoren tot de zorggebieden van het Directoraat Binnenlandse Zaken, door o.a. nieuwe regelgeving tot stand te brengen en waar nodig bestaande regelgeving te actualiseren;

– adviezen uit te brengen over diverse onderwerpen het Ministerie van Binnenlandse Zaken rakende, dan wel door vakministeries aangeboden stukken;

– het uitgeven van Staats- en Advertentiebladen van de Republiek Suriname.

Planning
De democratische en rechtsstaatgedachte in acht nemend, zijn onder andere de volgende activiteiten gepland voor de beleidsperiode 2012- 2016:

Wetgeving Andere activiteiten
 • wettelijke regelingen die tot doel hebben de bestrijding van corruptie (anticorruptie wetgeving), m.n. gelet op Binnenlandse Zaken zorggebieden;
 • regelgeving ter bescherming van klokkenluiders;
 • regelgeving betreffende de instelling van een ombudsman;
 • regelgeving m.b.t. de openbaarheid van bestuur;
 • verdere detaillering van regelgeving over decentralisatie van bestuur, gelet op Binnenlandse Zaken zorggebieden;
 • privacy wetgeving en bescherming van persoonsgegevens;
 • een algemene wet bestuursrecht en
 • de actualisering van de Ambtenarenpensioenwet 1972 en de Personeelswet.

 

 • detaillering administratiefrechtelijk verkeer;
 • vergroting toegankelijkheid Staatbladen van de Republiek Suriname (digitaal beschikbaarstellen, en via een website);
 • institutionele versterking;
 • moderniseren van de Afdeling Uitgeverij.

 

 

ONDERDIRECTORAAT ALGEMEEN BEHEER
De afdelingen die onder dit Onderdirectoraat ressorteren:

– Onderhoudsdienst en Technische Dienst;

– Bewakingsdienst;

– Typeafdeling;

– Transport- en Huishouddienst;

– Financiële en Begroting Zaken.

 

Taken van dit Onderdirectoraat:

– Het houden van toezicht op de financiële huishouding van het Directoraat Binnenlandse Zaken;

– Het (effectief) (doen) bewaken van de objecten van het Ministerie;

– Het coördineren en verrichten van (kleine) bouw- en reparatiewerkzaamheden aan de objecten van het Ministerie;

– Het onderhouden van het interieur en exterieur van de objecten van het Ministerie;

– Het onderhouden van het terrein van het Ministerie;

– Het coördineren en begeleiden van het transportgebeuren op het Ministerie;

– Verwerken c.q. invoeren van informatie van het Overheidsapparaat en deze doorgeleiden naar alle belanghebbenden.

 

Beleidsvoornemens 2011- 2015:

– rehabilitatie van de diverse gebouwen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
(binnen een periode van 5- 10 jaar), minimaal op het niveau van de nieuwbouw van het Nationaal Archief Suriname;

– Op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dient binnen de bovengenoemde periode uiteindelijk 2 nieuwe gebouwen( en uiteraard het monumentaal gebouw) te staan, waarin de diverse afdelingen die thans op het terrein staan, alsook de afdeling CPA ondergebracht kunnen worden.

– Ook op het CBB terrein dient er een nieuwbouw te komen. De aanbesteding hiertoe is reeds geschied.

– rehabilitatie van de Bureaus voor Burgerzaken (landelijk), waarbij een Uniforme bouw- en inrichtingsstijl gehanteerd zal worden (dit deel wordt in de beleidsnota gedetailleerd ter sprake gebracht, bij het beleidsgebied CBB) ;

– het versterken van de afdeling Huishouddienst (personeel);

– het institutioneel versterken van de afdeling Begroting en Financiële Zaken;

– de afdeling “onderstand” die al geruime tijd als een poot van de afdeling Begroting en Financiële Zaken is opgebracht, doen verzelfstandigen (via de hiërarchische wegen);

– het institutioneel versterken van de afdeling “Bewakingsdienst”, waarbij deze afdeling wordt gebracht op het niveau van de afdeling “Beveiligings en Bijstandsdienst” van het Ministerie van Justitie en Politie en waarbij alle bewakers getraind zullen worden in het beveiligen en bewaken van subjecten en objecten. Na succesvol afronden van de training zullen de mensen belast worden met het bewaken van de objecten van het Ministerie;

– het aanstellen van een hoofd op de afdeling Typekamer en het automatiseren van de afdeling (de werkprocessen).

Onderdirectoraat Financieel Beheer, geen Informatie t.z.t.  vervolgt…

 

ONDERDIRECTORAAT PERSONEELSBELEID
Volgens de formele taakstelling is het Ministerie van Binnenlandse Zaken belast met de zorg voor het
overheidspersoneelsbeleid. Dit omvat de activiteiten, instrumenten en procedures die zijn gericht op de verbetering van het doeltreffend functioneren van medewerkers binnen de organisatie indachtig onder andere arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeidsinhoud.

Het ODPB heeft als afgeleide taken:

Het creëren van een centrale managementstructuur voor het Human Resource beleid van de overheid;
Het in evenwicht brengen van de structuur van het ministerie waarbinnen verantwoordelijke logistieke omvang en personele bezetting goed zijn afgewogen;
Het (re)organiseren van alle dienstonderdelen van de overheid die zich primair bezighouden met het personeelsbeleid(HRM);
De verantwoordelijkheid voor een gestructureerd personeelsbeleid;
Het zo effectief en efficiënt coördineren, begeleiden en systematisch opslaan van
personele data aangaande landsdienaren;
De zorg voor voortgangscontrole van de personele stukken de totale
overheidsorganisatie regarderen;
De toezicht en het opstellen van richtlijnen voor een stringente toepassing van
disciplinaire maatregelen (effectieve en uniforme toepassing van de Personeelswet);
Het beheer van overleg en werkstructuren(PZ-ODAD overleg);
Mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het Overheidsapparaat, waardoor het functioneel beantwoordt aan de principes van goed bestuur, effectiviteit en efficiëntie
Van Onderdirectoraat Personeelsbeleid naar HRM-beleid

BiZa als overheidspersoneelministerie acht het van groot belang dat het overheidspersoneelsbeleid wordt geüpgrade naar internationaal geldende maatstaven, ten nutte van de totale samenleving. Het ministerie van BiZa zal een leidende rol spelen in de beleidsontwikkeling en uitvoering van activiteiten, instrumenten en procedures die gericht zijn op de totale kwaliteitsverbetering en management, om te komen tot het doeltreffend functioneren van het personeel en hun performance binnen de overheidsorganisaties.

In dit kader vervult de minister van Binnenlandse Zaken een voorhoede rol in het transformeren van het onderdirectoraat Personeelsbeleid (ODPB) naar een directoraat Human Resource Management (HRM), waarbij een optimale inzet van alle HRM-instrumenten (in-, door- en uitstroom) zullen leiden tot verbetering van de integriteit, dienstbaarheid, effectiviteit en efficiëntie (IDEE-ambtenaar) van de ambtenaren ter verhoging van de productiviteit van het Ministerie en de overheid.

Het uitgangspunt van het uit te voeren HRM-beleid is, dat dit beleid aansluit bij de doelstellingen van het ministerie en het regeringsbeleid welke is vastgelegd in de regeringsverklaring “Kruispunt” 2010-215 en het Ontwikkelingsplan (OP) 2012-2016.

 

Documenten PDF wordt vervolgt

BUREAU GENDER AANGELEGENHEDEN (B.G.A.)
GENDER PLAN OF ACTION 2019 – 2020
GENDERACTIEPLAN 2019 – 2020
GENDER VISION POLICY DOCUMENT 2021 – 2035
GENDERVISIE-BELEIDSDOCUMENT 2021 – 2035

Documenten deel 2 PDF wordt vervolgt

BUREAU GENDER AANGELEGENHEDEN ( B.G.A ) (2)
SURINAME REPORT ON MONTEVIDEO STRATEGY
CEDAW COMBINED 4th to 6th PERIODIC REPORTS ( LANDENRAPPORT SURINAME)
FINAL CEDAW SLOTOPMERKINGEN JAN 2019
FINAL MESECVI COUNTRY REPORT SURINAME 19 JULY 2019
FINAL REPORT

 

BESLUIT RUSTDAGEN.

 

[3d-flip-book id=”210843″ ][/3d-flip-book]

 

BEKENDMAKINGEN

Volgt nader..

 

CONTACT
Wilhelminastraat #3
+597 473141/ 473235/ 473291
+597 421170
secretariaat @homeaffairs.gov.sr