Arbeid & Jeugdzaken

Adres: Commewijne, Suriname

Description

Suriname

WELKOMSTWOORD
Welkom op de website van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J). Middels deze site wenst het ministerie te communiceren met de Surinaamse samenleving en met iedereen buiten de grenzen van het land. Deze site zal benut worden door het ministerie, om duidelijk te maken waar AW&J voor staat, wat het ministerie doet, welke besluiten er worden genomen, en welke plannen er zijn. Hiermee zullen de resultaten van het beleid zichtbaar gemaakt worden en er zal ook een bijdrage worden geleverd aan de transparantie die het ministerie betracht. Verwacht wordt dat in deze regeerperiode vanuit de samenleving belangstelling zal bestaan voor het werk en de taken van het ministerie, zeker als er vanuit gegaan wordt dat het ministerie een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de bestrijding van armoede tegen de achtergrond van de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties (VN) en het saneren van de nationale economie. Het is daarom belangrijk voor het ministerie om op een openlijke, heldere en uitgebreide wijze te schrijven over zichzelf, ondersteunt door foto’s en video-materiaal. Wij hopen dat de informatie op deze site u inzicht zal verschaffen over het functioneren van het ministerie. De topics die in deze regeerperiode doorgecommuniceerd zullen worden, zullen afgeleid zijn van de beleidsvoornemens van het ministerie zoals die vervat staan in de beleidsnota voor de periode 2011 – 2016. De afdeling Voorlichting die jarenlange ervaring heeft op het gebied van overheidscommunicatie zal de schakel zijn tussen u als bezoeker en het ministerie.

Hoofd Voorlichting ministerie AW&J

Adagracia Pawiro

 

OVER ARBEID WERKGELEGENHEID EN JEUGDZAKEN
Het ministerie is gevestigd aan de Mr. E. Brumastraat # 52, Paramaribo, Suriname , telefoon: 597-475241. Het is ingesteld op 27 januari 1970 als ministerie van Arbeid en Volkshuisvesting. Met de tijd veranderde de taakstelling en naam van het ministerie. In 2000 werd de taakstelling van het ministerie uitgebreid met Milieu en Technologische Ontwikkeling. De formalisatie hiervan vond echter in februari 2002 plaats. In april 2015 is de taakstelling wederom gewijzigd. De beleidsgebieden Milieu en Technologische Ontwikkeling werden ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Sedertdien heet het departement het Ministerie van Arbeid. Volgens de nieuwe taakstelling is het ministerie verantwoordelijk voor werkgelegenheid, goede arbeidsverhoudingen, arbeidsbescherming en decent work (menswaardig werk).

MW. RISHMA KULDIPSINGH MBA
MINISTER | MINISTER

 

Minister Mw. Rishma Kuldipsingh MBA
Naam: Rishma Kuldipsingh

E-mail:rishmakuldipsingh@gmail.com
Ik ben dynamisch, gedreven en ben door mijn academische kennis en jarenlange ervaring in staat hetgeen ik uitvoer deskundig aan te pakken, problemen te identificeren en deze ook zo efficient als mogelijk op te lossen.

Sterktepunten:
Resultaatgericht, Oplossingsgericht, Nauwkeurig, Betrouwbaar, Betrokken, Flexibel, Groepsspeler, Strategisch, Dynamisch en Open voor kritiek.

Werkervaring:
2019 – 2020 Trainer SPWE Ministerie van Arbeid, Paramaribo, Suriname
Verantwoordelijk voor het weder opstarten van Suriname Productieve Werkeenheden.
Adviseren en plannen op verschillende beleidsgebieden.Trainer/Trainingen:

Leiderschap, Verandermanagement, Communicatie, Ethiek,
Strategie en beleid Kwaliteit,Klantvriendelijkheid. (Korps Brandweer Suriname
landelijk), LVV, Arbeid, Natin, Nijverheidsschool, SAO, personeel DC Saramacca en nog verschillende groepen uit de samenleving.07/2016 – 2019 Coördinator KMO Fonds
Ministerie van Handel Industrie en Toerisme,Paramaribo,Suriname

Verantwoordelijk:
Opzet Klein en middelgrote Ondernemers (KMO) Fonds.
Opzet Klein en middelgrote Ondernemers (KMO) Unit.
Trainen van personeel van de KMO Unit.
Verzorgen van ondernemerschap trainingen.
Coaching en begeleiding van ondernemers.
Begeleiden en monitoren van financieringen.
Verantwoordelijk voor operations & beleidsvoering.1997 – 2016

Medewerker Beurzen Buitenland
Ministerie van Onderwijs,Wetenschap en Cultuur, Paramaribo,Suriname2015- 2016

Werkzaam op bureau Onderwijs informatie en Studiefaciliteiten

2015 Door het Ministerie van Onderwijs uitgeleend aan de Nationale Ontwikkelingsbank.

Het opzetten van project studiefinanciering Buitenland

2007- 2014 Verantwoordelijk voor studiebeurzen
Uitsturen van studenten naar trainingen aangeboden in: India, China, Maleisië, Thailand, Singapore, Israël en Indonesië’
Selecteren van kandidaten voor de trainingen op basis van hun werkervaring en een paper Rapporteren van de geselecteerde kandidaat aan de ambassade van het desbetreffende land.
Verantwoordelijk voor alle aangeboden beurzen binnen het Ministerie van Onderwijs.
Het bekendmaken van de studiebeurzen via de media en het organiseren van
voorlichtingsbijeenkomsten op verschillende ministeries.
Verantwoordelijk voor financiële aanvragen en overmaking van gelden voor de studenten in het buitenland.
Begeleiden van ±100 studenten op jaarbasis die trainingen volgen en studiebeurzen ontvangen.

2006 Deelname in OAS(Organization of American States) selectie commissie voor de OAS beurzen.
Rangschikken van kandidaten op het gebied van studie voorkeur van de OAS.
Rapporteren aan de OAS in Washington.
Organiseren van voorlichting sessies voor studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.
Geven van PowerPoint presentaties in de verschillende districten van Suriname over de beschikbare beurzen en het beurzen beleid van Suriname.

2005 Verantwoordelijk voor studiebeurzen, Voorlichten van studenten op bachelor, master en PhD niveau over de studiebeurzen.
Rapporteren van de kandidaten aan de verschillende ambassades van de landen waar de training/opleiding wordt gevolgd.
Deelname in de selectie commissie van het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur.
Het aanvragen van ticket gelden en levenskosten van de studenten.
Het treffen van voorbereidingen voor het vertrek van de studenten.
Het opmaken van de overeenkomsten.

 

Directeur Dhr. mr. Jimmy Belfor

 

CURRICULUM VITAE

NAAM: BELFOR

VOORNAMEN: JIMMY LAURENS

GEBOORTE DATUM: 14 MEI 1966

GEBOORTE PLAATS: PARAMARIBO

BURGERLIJKE STAAT: GEHUWD

 

SCHOOL OPLEIDING:

– Mulo A (Graaf von Zinzendorfschool) diploma 1983

– VWO (Algemene Middelbare school) diploma 1986

– Anton de Kom Universiteit van Suriname (Studierichting Rechten), Bul 1995

WERKERVARING:

Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu

– Juridisch Medewerker 1993 – 1996

– Onderdirekteur Juridische en Internationale Zaken 1996 – heden

ANDERE TAKEN:

– Lid van de Ontslagcommissie 1994 – heden

– Plv. Voorzitter Ontslagcommissie 1995 – 1996

– Voorzitter Ontslagcommissie 1996 – heden

– Lid Arbeidsadviescollege 1996 – heden

– Plv. Voorzitter Arbeidsadviescollege 2002 – heden

– Voorzitter CommissieVPP 2006 – heden

 

INTERNATIONALE ERVARING:

– 1996 – 1999 Caricom vertegenwoordiger in ILO Raad van Beheer

– 1996 – 2002 Delegatie leider naar International Labour Conference

– 1995 ILO Mediation Training Trinidad & Tobago

– 1994 Labour Relation Workshop Tobago

– 2003 Social Security Workshop Miami USA

– 2004 Labour Ministers Meeting Bahamas

 

Directeur Mw. mr. Genti Mangroe MPA

 

Inspecteur Generaal Dhr. Rowan Noredjo LLB

 

 

Directeur Mw. Karishma Mathoera LLB

Onderdirecteur Dhr mr M. A. Glenn Piroe

 

Onderdirecteur Mw. drs Naomi Esajas – Friperson

Onderdirecteur Dhr. Rishi Raghoenath BSc.

 

 

Onderdirecteur Dhr. Mitesh Bhaggoe

 

Suriname.

 

OVER DIRECTORAAT JEUGDZAKEN

Het Directoraat Jeugdzaken is belast met het versterken van de maatschappelijke positie van de jeugd, gericht op het scheppen van voorwaarden tot haar ontplooiing, het tot uiting brengen van het recht op participatie op bestuurlijk niveau en het voeren van een geïntegreerd jeugdbeleid waarbij de interventies gericht zijn op 5 deelgebieden:

Bescherming
Begeleiding
Preventie
Rehabilitatie
Participatie
Taakstellingen

Het Directoraat Jeugdzaken heeft, gezien het bovenstaande, als hoofdtaak het ontwikkelen van programma’s en het bevorderen van activiteiten die nodig zijn om op systematische wijze het optimaal participeren van de jeugd in de samenleving te bevorderen in aanvulling op het formeel onderwijs.

Doelstellingen

Aanvullende optimale ontplooiingsmogelijkheden creëren voor jeugdigen
Bevorderen van actief en zelfstandig participeren van de jeugd in het nationale ontwikkelingsproces
Verantwoordelijkheden

Coördinatie geïntegreerd jeugdbeleid
Ontwikkeling en vorming van de jeugd buiten schoolverband
Zorg voor recreatieve voorzieningen (buurtwerk)
Zorg voor algemeen welzijn, bewaken en beschermen van de jeugd
Recht op participatie van de jeugd aan ontwikkelingsprocessen bevorderen
Contact gegevens

Adres: Prinshendrikstraat 26 – 32 Tel: 474507 Email: secretariaatdirjeugdzaken@gmail.com

—————————————————————————————————–

OVER ONDERDIRECTORAAT JEUGDCENTRA (JC)

Taakstelling

Het initiëren en brengen van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het gemeenschapsontwikkelingsproces zulks in overleg met de daarvoor in aanmerking komende groepen
Het initiëren en brengen van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de jongeren participatie zulks in overleg met de daarvoor in aanmerking komende personen, groepen en instanties
Het bevorderen van de organisatie, vorming onder de jeugd en volwassenen door middel van voorlichting, training, educatie, vorming en recreatie
Het bevorderen van de individuele ontplooiing van buurtbewoners c.q. de jeugd in kansarme milieus en achterstandsgebieden.
Het bespreekbaar maken en initiëren van programma’s over nationale vraagstukken (zoals onderwijs, drugs, dropouts en criminaliteit)
Het zorg dragen voor het samenstellen van projecten c.q. programma’s ter stimulering en bevordering van het buurtwerk
Doelstelling

Het verbeteren van het welzijn en welvaartsniveau van de mens door het vergroten van de ontplooiingsmogelijkheden van het individu, niet alleen als inspirerend doel van maatschappij vernieuwing, maar ook als essentiële middel om tot die nieuwe maatschappij te komen. Daarbij gaat het vooral om kansarme en kansloze mensen betere kansen te geven om zichzelf te ontwikkelen. Hierbij is participatieve gemeenschapsontwikkeling onze strategie.

Het Onderdirectoraat Jeugdcentra beschouwt gemeenschapsontwikkeling (GO) als een onlosmakelijk deel van de principes die gelden in het concept van duurzame ontwikkeling. Gemeenschapsontwikkeling is het instrument bij uitstek voor armoedebestrijding en bevolkingsparticipatie. In dit kader is het van belang om te noemen dat er geen inhoud aan dit werk kan worden gegeven zonder partnerschappen met relevante stakeholders en de werkarmen van het Onderdirectoraat Jeugdcentra.

Contact gegevens

Adres: Langatabikistraat 06-10

Telefoonnummer: 433484/ 433489/ 462450

E-mail : modj@sr.net

——————————————————————————————————-

ONDERDIRECTORAAT NATIONALE JONGEREN AANGELEGENHEDEN (NJA)

Taakstelling

Onderhoud nationale en internationale relaties met jongeren organisaties
Ontwikkelt programma’s, traint, begeleidt risico jongeren bv. de drop-outs en de scholierenmoeders
Begeleidt coöperatieve productie projecten onder de jeugd
Verschaft voorlichting aan jongeren over onderwerpen hun regarderend
Doelstelling

Het Onderdirectoraat “Nationale Jongeren Aangelegenheden” ( N.J.A.) stelt zich ten doel om de jeugdproblemen, de gesignaleerde vraagstukken systematisch tot een structurele oplossing te brengen. Hierdoor moet de jonge mens onbelemmerd- in volle zelfontplooiing- een voorhoede rol kunnen vervullen in de totale Surinaamse vooruitgang.

Subdoelen

Het bevorderen van positieve gerichtheden onder de jeugd, (maar de risico jongere in het bijzonder) als: ondernemingszin, dadendrang, gemeenschapszin, zelfwerkzaamheid, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, kritische zin en discipline.
Het bevorderen van nationale eenheid, nationale trots en nationale identiteit.
Het bevorderen van het arbeidsvermogen van de jonge Surinamer, ongeacht sekse.
Het bevorderen van een democratische gezindheid onder de jeugd, zijn optimale participatie in de realisering van gemeenschappelijke doeleinden.
Contact gegevens

Adres: Fred Derbystraat 53

Telefoonnummer: 47 32 47

E-mail: sec.odnja@gmail.com

Belangrijke telefoonnummers:

Dienst der Arbeidsbemiddeling 476637 / 6807142

Afdeling Wekvergunningen 478911

Afdeling Voorlichting 475547

Vrij Verkeer van personen 476540

Afdeling Vergunningen Intermediairs 08759304

Arbeidsinspectie Centrale 470614/ 471660/ 472279

(Gemenelandsweg # 83-85)

Juridisch Bureau van Arbeidsinspectie 411301/ 07187086

Medisch Bureau 478901

 

 

Ministerie Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken

——————————————————————————————————-

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO)

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) is een werkarm van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J). Voor informatie over SAO kunt u klikken op:

www.vaksao.sr.org

 

  Lijst Asbest Saneerders
Aannemer Directeur Adres Telefoon
Bouwbedrijf De TEAM Dhr. Tytel Dr.S. Kafiluddistraat no. 31 8818724 /401633/ 400751
AMOS Dhr. Wekker Paterweidmanstraat no 38 8836835
Bouwbedrijf NAFSA Dhr. Leakat Peltophorumlaan perc. No. 115 8667570/ 404984
B.C.C Dhr. Jap Tjon Uraniumstraat br. 50 perc. No.77 8507524/ 434789
Bouwbedrijf Ramlal Dhr. Ramlal Kwattaweg 370b 8812815/492732
Bouwbedrijf Mahonar Dhr. Manohar Leiding 9 br 86 8615076/0331252
Aannemingsbedrijf Marengo Dhr. Marengo Lantanastraat no. 3 8853612
Bouwbedrijf Dundas Dhr. Dundas Afi Jabastraat no.74 411529
Koole BV Dhr. Koole H.J.de Vriesstraat no.10 8600874

 

PRIVACY
Persoonsgegevens die u opgeeft, gebruikt de Surinaamse overheid alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Hoe gaat de Surinaamse overheid om met uw persoonsgegevens?
Wilt u een vraag stellen? Of een nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u uw persoonsgegevens in een formulier invullen. Bijvoorbeeld uw naam en (e-mail)adres. Bij het formulier staat aangegeven welke gegevens de Surinaamse overheid gebruikt en met welk doel.

De Surinaamse overheid gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en emailadres ingevuld om een vraag te stellen? Dan gebruikt de Surinaamse overheid uw gegevens niet om u ook andere informatie te sturen. Behalve als dit staat aangegeven bij het formulier.

De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet. De Surinaamse overheid bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten

COPYRIGHT
Tenzij anders vermeld is het toegestaan de inhoud van deze website te hergebruiken, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een foto of document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Hergebruik inhoud
Bij hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding niet verplicht. Maar bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat de Surinaamse overheid zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

Rechten die ongewijzigd blijven
De volgende rechten blijven van kracht:

Octrooirechten en merkrechten.
De rechten van anderen, ofwel op onderdelen van deze website ofwel op de wijze waarop de website wordt gebruikt. Zoals het portretrecht of privacy recht.

 

CONTACT
Mr. E. Brumastraat #52,
597-475241
communicatie.awj@gmail.com