Procedures basiszorg versoepeld voor zwangere- en kwetsbare vrouwen

Woensdag 18 mei 2022- De dienstverlening basiszorg die onder het ministerie van Sociale Zaken(SOZAVO) valt moet binnenkort verbeterd worden. De Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel heeft goedkeuring gegeven voor het versoepelen van de procedures voor onder andere de zwangere- en kwetsbare vrouwen. Tijdens de eerste ronde van de begrotingsbehandeling hebben DNA-leden aangegeven dat de Basiszorg onder de loep genomen moet worden. Aanvragen blijven te lang liggen bij Sozavo. Volgens minister Uraiqit Ramsaran zullen de Staatsziekenhuizen binnenkort beschikken over een spoedpost om twee groepen die gebruik maken van de basiszorg op te vangen.

Volgens diverse Assembleeleden vindt er ook veel stagnatie plaats bij aanvragen of verlengingen van Bazo/BZV kaarten. Door de heersende griep is de toestroom naar medische praktijken toegenomen. Echter kunnen veel kwetsbare groepen de arts niet bezoeken omdat zij niet beschikken over hun kaart.
In reactie op de gestelde vragen geeft de bewindsman aan dat sommige aanvragen administratief niet volledig zijn. Ook moet het ministerie ervoor zorgen dat de juiste mensen in aanmerking komen voor een dergelijke kaart.

Source