Prijzen ruwe olie 67% gestegen wereldwijd

Staatsolie Maatschappij Suriname publiceerde onlangs haar jaarverslag over 2021 en daarin werden verschillende aspecten belicht die invloed hebben gehad op de bedrijfsresultaten. ‘’In 2021 beleefde de wereldeconomie een opmerkelijke ommekeer in zijn prestaties. In aansluiting op een geschatte daling van 3,1% van de wereldwijde productie in 2020 herstelde de groei tot een indrukwekkende 5,9% volgens recente schattingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Deze ommekeer werd vooral veroorzaakt door een voorlopige heropening van de economieën na de voorgaande grote lockdown. De effecten van de covid-pandemie namen af. Het fiscale en het monetaire beleid bleven vrij ontspannen alsook ondersteunde uitgaven. Consumentenvraag en internationale handel schoten omhoog. Deze golf kwam echter in botsing met het aanbod en de transportstoringen. De prijzen van ruwe olie en grondstoffen zonder brandstof, stegen gemiddeld met respectievelijk 67% en 27%. De opwaartse prijsdruk werd versterkt door hogere vrachttarieven.

De stijging van de consumentenprijsindex (CPI) in de geavanceerde economieën versnelde tot 3,1% in 2021, een stijging van slechts 0,7% in 2020. In de inflatie opkomende markten schommelde de CPI rond hogere niveaus en steeg de index van 5,2% tot 5,9%, wat extra druk legt op de koopkracht, en op de kleinere huishoudens’’, aldus het jaarverslag over 2021.

In het rapport kwam naar voren, dat de prestaties van Latijns-Amerika en de Caraïben iets zwakker waren in vergelijking met de wereldeconomie, waar de productie met 2,8% groeide per saldo over de afgelopen twee jaar. “De regio is erin geslaagd de 6,9% outputdaling in 2020, maar per saldo het niveau nagenoeg onveranderd gebleven. Het optreden van Suriname bleef achter bij het regionale gemiddelde als gevolg van aanhoudend moeilijk sociaal en economisch aandoeningen, verergerd door de effecten van de pandemie”, stelt het bedrijf. ‘’Staatsolie kwam weer jaarlijks bij zijn productiedoelen en leverde een sterke financiële prestatie, ondanks de wereldwijde en lokale uitdagingen waarmee we in 2021 werden geconfronteerd. Er zijn belangrijke stappen gezet in het verbeteren van interne processen en we erkennen onze verantwoordelijkheid tegenover onze mensen en de planeet. Een uitgebreide strategische review vond plaats in het eerste kwartaal van 2022, resulterend in een herziene visiemissie en waarden voor Staatsolie. De herziene strategie anticipeert op de huidige realiteit van Staatsolie en zijn ambitieuze pad voorwaarts. De strategische doelstellingen voor de komende vijf jaar werden eveneens aangepast’’, benadrukte het rapport.

Resultaten 2021

Financiële resultaten voor 2021 van Staatsolie inclusief geconsolideerde bruto-omzet van USD 558 miljoen, vergeleken met tot USD 428 miljoen in 2020; EBITDA van USD 387 miljoen vergeleken met USD 316 miljoen in 2020, een stijging van 20%; Winst na belastingen verhoogd 65% in 2021 tot USD 117 miljoen, vergeleken met tot USD 71 miljoen in 2020; en een bijdrage aan de Regering van Suriname, bestaande uit: van belastingen, dividend en royalty’s, van USD 186 miljoen, vergeleken met 132 miljoen dollar in 2020. “Ons vermogen om zinvolle inkomsten bij te dragen aan de regering, is positief voor Suriname in een tijd van economische stress. Historische regenval in 2021 heeft geleid tot fors hogere waterstanden in het Afobaka-waterreservoir, waardoor we meer kostenefficiënte waterkracht kunnen produceren dan oorspronkelijk gepland, waardoor Suriname meer dan USD 20 miljoen heeft kunnen besparen op zijn elektriciteitsrekening in 2021. Dus de waterkrachtfaciliteit droeg schone energie bij aan meer dan 70% van de totale elektriciteitsbehoefte van Suriname tijdens het jaar”, aldus Staatsolie.

The post Prijzen ruwe olie 67% gestegen wereldwijd appeared first on DE WEST.

Source