Presidentiële werkgroep gaat werken aan breed gedragen beleidskader industriële hennepteelt

GFC NIEUWSREDACTIE- De presidentiële werkgroep ‘Implementatie Industriële Hennepteelt’ krijgt van president Chandrikapersad Santokhi van Suriname meer ruimte om te werken aan de afronding van een stevig en breed gedragen wettelijk beleidskader dat gericht is op het opzetten van de industriële hennepteelt in het land.

De werkgroep had eerder deze week op het Kabinet van de President een ontmoeting met het staatshoofd. Daarbij is er verslag gedaan van werkzaamheden van de afgelopen drie maanden.

De presentatie werd gedaan door commissievoorzitter Rakieb Mohamed Khudabux samen met een lid en een wetgevingsjurist.

In de maanden mei, juni, en juli heeft deze werkgroep zich gebogen over de ontwerpwet Wet Industriële Hennepteelt, die dringende aanpassing behoeft.

Er zijn onder meer tal van documenten, wetsproducten en verdragen onderzocht alsook verschillende uitvoeringsbesluiten en uitgegeven vergunningen geïnventariseerd.

Verder is de wettelijke status van het huidige Advies- en Monitoringsorgaan (art.10A wet verdovende middelen) getoetst.

Er zijn onder andere meetings geweest met vergunninghouders, waaronder Greenheart Foundation International, Petro Orchid N.V en Caribbean Management & Project Office.

Voorzitter Khudabux geeft aan dat de president nadere instructies heeft gegeven om met een breed gedragen wettelijk beleidskader te komen.

Hij zegt dat de werkgroep er alles aan zal doen om het wetsontwerp Industriële Hennepteelt binnen een maand af te ronden en aan de slag te gaan.

“Wij zullen ernaar toe werken dat de conceptwet binnen een maand af is. Daarna zal er ook naar andere aspecten gekeken worden, zoals beleid en de randvoorwaarden die bij de industriële hennepteelt horen”, vertelt Khudabux.

Er zal ook gewerkt worden aan de voorbereiding van de geïnventariseerde uitvoeringsbesluiten en de profielbeschrijving in verband met de bemensing van de Toezicht- en Monitoringsautoriteit.

De president verwacht op korter termijn het raamwerk met daarin het duidelijk omschreven beleid van de regering. Het staatshoofd merkte op dat Suriname nog niet is waar zij moet zijn wanneer het gaat om hennepproductie.

De regering wil de hennepindustrie in de ruimste zin des woord opzetten.

Dit kan zij niet alleen; de private sector is hiervoor ook nodig. President Santokhi is van mening dat deze sector het voortouw moet nemen, terwijl de staat daarbij faciliterend optreedt.

Het wiel hoeft volgens president Santokhi niet opnieuw uitgevonden te worden. Momenteel zijn er veel landen die hennep produceren alsook tal van producten vervaardigen en exporteren.

“Dit is een opportunity voor ons. Als we te lang wachten kunnen de investeerders naar andere landen gaan. Laten we alles doen om de barrières die er zijn weg te werken. Ook de invloed van de politiek moeten we mitigeren”, hield het staatshoofd de werkgroep voor.

Source