President Santokhi vraagt premier Rutte steun bij verdere onderhandelingen IMF

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens het bilateraal onderhoud met minister-president Mark Rutte geaccentueerd dat het bezoek van de Nederlandse premier ongetwijfeld een verdere impuls zal geven aan de dynamische relatie tussen de Republiek Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden. Het Surinaamse staatshoofd heeft van de diplomatieke gelegenheid gebruik gemaakt om ondersteuning te vragen van Nederland bij de heronderhandelingen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het Europese land heeft namelijk zitting in de Executive Board van de financiële instelling.

De heronderhandelingen zullen moeten leiden tot een mogelijke bijstelling van het IMF-programma op cruciale punten.

Klimaatverandering is ook op de agenda geweest tijdens het onderhoud tussen de regeringsleiders. President Santokhi heeft hierbij opgemerkt dat landen met laaggelegen kustgebieden zoals Suriname tot de meest kwetsbare landen behoren. “Indien het aankomt op klimaatverandering en de effecten daarvan, zijn landen met laaggelegen kustgebieden enorm kwetsbaar”. President Santokhi geeft aan dat ondanks dit gegeven Suriname als een van de weinige CO2-negatieve landen ter wereld toegewijd blijft aan het behoud van zijn 93 procent bosbedekking, een brede scala aan ecosystemen en rijke biodiversiteit. De Surinaamse regeringsleider stelt dat het geen betoog behoeft dat voor deze inzet passende compensatiemiddelen en mechanismen moeten worden gecreëerd. Dit om een duurzame transitie in een groene economie, gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen te ondersteunen.

Source