President Santokhi met first lady en ministers naar klimaattop in Egypte

De Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi vertrekt een dezer dagen samen met zijn echtgenote en twee ministers naar Sharm-el-Sheikh, Egypte. De reis in het kader van COP27, de klimaatconferentie van de Verenigde Naties, is van 5 tot 10 november.

De klimaatconferentie is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst die georganiseerd wordt door de Verenigde Naties, met als onderwerp Climate Change.

De president van Suriname zal de conferentie zoals gebruikelijk ook toespreken. Daarnaast zal hij ook bilaterale gesprekken voeren met verschillende ambtgenoten en leiders.

President van Egypte, Abdel Fattah El-Sisi, zegt dat de organisatie van COP27 dit jaar in de groene stad Sharm El-Sheikh, dertig jaar goedkeuring van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering markeert.

“In de dertig jaar daarna heeft de wereld een lange weg afgelegd in de strijd tegen klimaatverandering en de negatieve effecten ervan op onze planeet; we zijn nu in staat om de wetenschap achter klimaatverandering beter te begrijpen, de effecten ervan beter in te schatten en instrumenten te ontwikkelen om de oorzaken en gevolgen ervan aan te pakken”, aldus El-Sisi.

Het bericht President Santokhi met first lady en ministers naar klimaattop in Egypte verscheen eerst op Waterkant.

Generated by Feedzy