President Santokhi: Bijsturing regeerbeleid moet verlichting brengen

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — Als gevolg van ontwikkelingen op mondiaal niveau en uitdagingen waarmee regering lokaal geconfronteerd wordt is bijsturing van het gevoerde beleid noodzakelijk. De bijsturing zal zich richten op verbetering van de leefbaarheid, koopkrachtvergroting en uitbreiding van het sociaal programma. Dat zei president Chandrikapersad Santokhi donderdag in het parlement tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (apb).

Het staatshoofd ging in zijn presentatie in op vragen en opmerkingen van het parlement in de eerste ronde van de apb, de voorloper van de begrotingsbehandeling. Bij leefbaarheidsverbetering gaat het, aldus de president om het fysiek verbeteren, van de leef- en woonomstandigheden, in het hele land. “De achterstanden, in termen van onderhoud en noodzakelijke herinvesteringen, zijn enorm, maar met de beperkte middelen doet de regering het optimale om verbetering in de situatie te brengen,” zei hij.

“Wij zadelen de bevolking niet op, met een schuld”

Chandrikapersad Santokhi

Sociaal programma

Voor wat betreft het sociaal programma stelde de president dat deze onder andere gericht is op het ontwikkelen van een effectief, eerlijk en transparante methode, om de minder draagkrachtigen in de samenleving te ondersteunen. Uitvoering van dit programma om met een vastgesteld bedrag het verlies aan koopkracht te compenseren, is in een vergevorderd stadium. Santokhi: “Binnen enkele weken zal dit instrument worden geïntroduceerd ter ondersteuning aan een groot deel van de Surinaamse gemeenschap. Een speciaal team van de ministeries van Financiën en Planning en Sociale Zaken, ondersteund door externe experts, is doende dit instrument te ontwikkelen.”

De regeringsleider merkte op dat niet alles in het door hem gevoerd beleid volgens plan verloopt. Omdat er hard gewerkt wordt worden er hier en daar nog fouten gemaakt. “Als er niet gewerkt wordt, ja dan kan je ook geen fouten maken. Maar je kan wel een puinhoop achterlaten. Wij hadden even makkelijk, geld kunnen lenen, geen herstructureringsprogramma kunnen uitvoeren en ons internationaal profiel niet kunnen verbeteren, maar zo is deze regering niet. Dat was niet onze belofte. Wij zadelen de bevolking niet op, met een schuld,” sneerde Santokhi.

“Het uiteindelijke doel blijft, en dat is de economie zodanig te hervormen, zodat een sterk fundament, voor groei en ontwikkeling kan worden gerealiseerd”

Chandrikapersad Santokhi

Structurele beleidsmaatregelen

Hij gaf verder aan dat andere structurele beleidsmaatregelen zullen worden voortgezet, zoals voor onder andere de stimulering van de productie en export. Het beleid, om investeerders aan te trekken, zal geïntensiveerd worden. In het kader van de bijsturing van het beleid wordt het IMF-herstructureringsprogramma op bepaalde punten aangepast.

Naast de gesprekken die hij heeft gevoerd met de IMF-directeur zijn momenteel ook gesprekken op beleids- en technisch-niveau gaande, om deze intenties naar een meer socialer programma te incorporeren. Hiertoe wordt door een team, van het ministerie van Financiën en Planning, alsmede de Centrale Bank van Suriname, intensief overleg gevoerd met het technisch team van het IMF. De aspecten, die meegenomen worden in deze exercitie hebben onder meer te maken, met de fiscale bestedingsruimte en de allocatie van beschikbare middelen voor het sociaal programma.

Hiernaast wordt door de Centrale Bank van Suriname ook nagegaan op welke wijze meer ruimte kan worden verkregen om als monetaire autoriteit onder andere de koersontwikkeling te beïnvloeden. De verwachting is dat binnen enkele weken het aangepaste programma gepresenteerd kan worden en een team van het IMF naar Suriname kan afreizen voor de finale besprekingen, waarna het programma aangeboden kan worden aan het bestuur van het IMF.

Op basis van het aangepaste programma, zullen bepaalde meetpunten aangepast worden en wordt er meer ruimte gecreëerd voor de financiering van het sociaal programma. “Het uiteindelijke doel blijft, en dat is de economie zodanig te hervormen, zodat een sterk fundament, voor groei en ontwikkeling kan worden gerealiseerd. Uiteraard zal dat het vertrouwen en daarmee de investeringsbereidheid, in ons land, doen toenemen,” stelde de president.

Generated by Feedzy