President: “Crisis in Haïti blijft een grote zorg”

De politieke, economische en humanitaire crisis in Haïti blijft een grote zorg voor de regio en vereist de aandacht van de internationale gemeenschap. “In mijn hoedanigheid als huidige Caricom-voorzitter zet ik mij in om alle inspanningen te leveren voor een dialoog met alle belanghebbenden in Haïti, gericht op het waarborgen van vrede en veiligheid”, zegt president Chan Santokhi vandaag in zijn toespraak tot de 77e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN).

Het is voor president Santokhi van het allergrootste belang dat alle steun bij het oplossen van de situatie in Haïti gebaseerd moet zijn op een door Haïti ontwikkeld en beheerd plan. Conflicten en geweld nemen momenteel wereldwijd toe, in alle regio’s, wat leidt tot vijandelijkheden en ontheemdingen, zegt hij.

“Deze vijandelijkheden en massale ontheemdingen zorgen ervoor dat mensen worden geconfronteerd met verlammende niveaus van armoede en voedselonzekerheid. Wij als lidstaten, die de Verenigde Naties vormen, moeten onze rol opnemen in het handhaven van internationale vrede en veiligheid.”

De president zegt dat het bereiken van duurzame ontwikkeling onlosmakelijk is verbonden met het hooghouden van democratische waarden, goed bestuur en respect voor mensenrechten. “We moeten landen toestaan om zonder belemmeringen duurzame economieën te ontwikkelen.”

Embargo Cuba
President Santokhi riep ook op om het embargo tegen Cuba op te heffen. “In de wereld van vandaag moeten verschillen worden opgelost door middel van dialoog en samenwerking. Daarom moeten naar onze mening het langdurige embargo tegen Cuba en het Cubaanse volk worden opgeheven”, aldus Santokhi.

Generated by Feedzy