Politieleiding neemt feedback gemeenschap mee

De politieleiding zal de feedback van de gemeenschap meenemen en werken aan zaken die volgens burgers moeten worden verbeterd. De politiecommissarissen Bryan Isaacs en Rishi Akkal, die op 19 oktober te gast waren in het praatprogramma Bakana Tori, hebben aandachtspunten van bellers het korps rakende aangehoord. Daarbij is beloofd dat deze feedback zou worden meegenomen en besproken.

Tijdens een onlangs gehouden werkoverleg tussen de directeur Operaties van het Korps Politie Suriname (KPS) met regiocommandanten en structuurhoofden zijn deze punten besproken. Naast de noodzakelijke veiligheidsverhogende maatregelen zijn ook de aangehaalde punten over de kwaliteit van het politieoptreden zoals dat wordt beleefd door de samenleving aangekaart.

Er is tijdens het overleg onder andere gesproken over: aandacht voor klantvriendelijkheid en een correcte bejegening van de burgerij, het opnemen van aangiftes op de ressorten en de overdracht waar nodig aan de recherche diensten. Ook de verschijning (representatief) tijdens dienstuitoefening, het reageren op meldingen en het rijgedrag kwamen aan de orde.

De regiocommandanten en structuurhoofden dienen erop toe te zien, dat er aandacht wordt geschonken aan deze punten en dat er zichtbare verbetering komt.

Generated by Feedzy