Politie waarschuwt voor inverzekeringstelling ter zake smaad en laster

Tijdens een persconferentie van het Korps Politie Suriname (KPS) de afgelopen vrijdag, werd gesteld dat de mogelijkheid tot inverzekeringstelling ter zake smaad en laster, wel bestaat. Dit naar aanleiding van de enorme toename van het aantal aangiftes betreffende het eerdergenoemde strafbare feit. De politiewoordvoerder hoorde aan, dat de mogelijkheid er voorheen niet bestond tot inverzekeringstelling. Echter is er per 18 februari 2020 een wetsverandering gekomen, waarbij de persoon die zich hieraan schuldig maakt, een gevangenisstraf van ten hoogte vier jaar kan oplopen. Vanwege het KPS wordt een beroep op de samenleving gedaan, zich niet schuldig te maken aan dit strafbare feit, gezien de politie niet zal schromen op te treden.

De politie waarschuwde de samenleving verder, op te letten op hun bezittingen. Volgens de politie is het niet raadzaam grote geldbedragen in huis te hebben of zich hiermee op straat te begeven. ‘’We weten niet hoe de criminelen het geld ‘ruiken’ of hoe ze aan de informatie komen, maar doe alles zoveel mogelijk via overmaking”, aldus de woordvoerder. Ook het transporteren van goud en geld van bedrijven per privé aangelegenheid, wordt afgekeurd door de politie. Volgens hen zijn er speciale bedrijven hiervoor.

Volgens de politie worden alle beschikbare middelen thans ingesteld om de criminaliteit in te dammen. Ook aan de zichtbaarheid van de politie wordt volgens haar gewerkt. ‘’Je zult de politie nu vaker tegen komen. Zij het nou door verkeerscontroles of tijdens het bestrijden van criminele holen. We doen een beroep op de samenleving zoveel mogelijk de nodige bescheiden bij zich te hebben”, aldus de politie.

The post Politie waarschuwt voor inverzekeringstelling ter zake smaad en laster appeared first on DE WEST.

Source