Politie Recherche Paramaribo sluit vrouwelijke Beveiligingsambtenaar op ; Kompaan meldt zich aan

De verdachte Charissa L. die op dinsdag 12 juli zich heeft aangemeld op de afdeling Recherche Paramaribo na te zijn ontboden, is aangehouden en vervolgens in verzekering gesteld.

Uit het politie onderzoek kwam naar voren dat Charissa als tussenpersoon is verbonden bij een Makelaar kantoor dat geld uitzet. Zij moest klanten aantrekken en aan het einde van de maand ervoor zorg dragen dat het geleende bedrag terug wordt betaald, waarna dat moest worden afgestaan aan het bedrijf. Vermeld dient te worden dat hetgeen twee maanden lang goed verliep.

De verdachte Charissa moest eind juni een totaal bedrag van SRD 160.000 afdragen aan het bedrijf. Echter geschiedde dit niet. Zij deed een valse aangifte op dinsdag 5 juni op het politiebureau Uitvlugt, met name dat zij haar voertuig voor haar woning had geparkeerd. Daarbij sloeg men de ruit van haar voertuig stuk, waardoor zij met haar dienstwapen en het som geld vandoor gingen.

Deze informatie bereikte de directeur van het bedrijf S.P, maar bij haar rees het vermoeden dat de informatie op onwaarheid berustte. Steekproefsgewijs belde de mevrouw naar de klanten die voorkwamen op een lijst, die aan haar was overhandigd door Charissa. Na de verschillende contacten te hebben gelegd, kwam zij tot de ontdekking dat zaken niet in orde waren.

Naar aanleiding hiervan deed zij aangifte ter zake op het voormeld politiebureau, waarna de zaak werd overgedragen aan de politie van Recherche Paramaribo. De bekomen informatie werd uitgewerkt en Charissa werd ontboden het bureau aan te doen.

Nadat Charrissa werd aangehouden ter zake oplichting; verduistering en valsheid in geschriften, werd zij na overleg te hebben gepleegd met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Ten tijde van het vervolg onderzoek kwam zij terug op haar verklaring, en gaf door dat zij het plan zelf in elkaar had gezet om de valse aangifte te doen, omdat zij de schuldeiser het verschuldigd bedrag niet terug kon betalen. Zij verklaarde verder aan de politie dat zij haar dienst vuistvuurwapen voor de tweede keer bij een zekere Miquel L. had verpand. De eerste keer kreeg zij dat terug, terwijl Miquel de tweede keer had geweigerd het wapen terug te geven. Toen hij dit ter ore kreeg, zette zij de auto inbraak in elkaar.

De verdachte Miquel L. meldde zich in de ochtend van maandag 18 juli op het politiebureau van Recherche Paramaribo met zijn raadsman aan na te zijn ontboden. Hij werd aangehouden ter voorgeleiding aan een hulpofficier. Tijdens de voorgeleiding ontkende hij niets af te weten van het in pand nemen van het vuistvuurwapen van Charissa.

Hij gaf wel toe dat hij de vrouw kent, en dat zij andere huishoudelijke spullen bij hem als onderpand heeft afgestaan in ruil voor een bepaald geldbedrag. Het dienst vuistvuurwapen van de vrouw is nog niet terecht.

De verdachte Miquel L. is hangende het onderzoek na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld, net als zijn kompaan Charissa L.

The post Politie Recherche Paramaribo sluit vrouwelijke Beveiligingsambtenaar op ; Kompaan meldt zich aan appeared first on Korps Politie Suriname.

Source