Pierrekondre Kumbasi vereerd met bezoek secretaris-generaal Verenigde Naties

António Manuel de Oliveira Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN), is voor een kort bezoek in Suriname in verband met de opening van de Caricom-staatshoofdenvergadering, die morgen begint. De VN-topman zet hij zich vooral in, in de strijd tegen klimaatverandering. Als onderdeel van zijn missie heeft hij gemeend een bezoek te brengen aan een gemeenschap van de inheemse volken in Suriname.

De gemeenschap van Pierrekondre Kumbasi werd eerder op de middag vereerd om deze leider te ontvangen in hun dorp. Enkele bestuursleden van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) en de Organisatie Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para en Wanica (OSIP) waren ook aanwezig. Namens het traditioneel gezag van inheemse en tribale volken (KAMPOS) heeft het VIDS-bestuurslid tevens dorpshoofd van Apoera, Carlo Lewis, een gezamenlijke brief voorgelezen en overhandigd aan de secretaris-generaal.

In de brief is dringende aandacht gevraagd voor:
– De wettelijke erkenning van de rechten van inheemse en tribale volken. Suriname is het enige land op het westelijk halfrond, dat deze rechten niet bij wet erkent.
– Noodzaak voor ondersteuning in onze rol en bijdrage van inheemse volken bij het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering en verlies van biodiversiteit.
– Het beschikbaar stellen van expertise en het oproepen van de VN-organisaties in Suriname om middels hun ondersteuning de wettelijke erkenning van de rechten van inheemse en tribale volken in Suriname te kunnen bespoedigen.

Source