Pertjajah Luhur verstrekt schoolpakketten aan scholieren

De Pertjajah Luhur, houdt haar motto ‘de partij met de sociale kracht’ heel hoog in het vaandel. De voorzitter van de PL, De partij met de sociale kracht heeft gemeend om deze kinderen een helpende hand te bieden en organiseerde afgelopen zondag haar eerste fundraising event in Nickerie. Met de inzamelingsactie zijn er schoolbenodigheden aangeschaft , waarbij in totaal 300 schoolpakketten zijn uitgedeeld minder bedeelde kinderen.

De partijtopper geeft aan dat zijn partij elk kind, die het moeiljk heeft graag had willen helpen, maar dat jammer genoeg niet kan. De partij-voorzitter hoopt dat dit initiatief van de PL als voorbeeld kan dienen voor andere partijen en organisaties om schoolpakketten te verstrekken aan minder bedeelde kinderen.

Niet alleen Pler’s worden geholpen met schoolpakket, maar ook kinderen die het hard nodig hebben zegt Pl voorzitter Somohardjo. Deze fundraising wordt verder uitgezet in alle districten van het land.
Mohamed Eskak, de ondervoorzitter van de PL geeft aan dat de bedoeling van de fundraising is om de vergaarde middelen terug te geven aan de gemeenschap. Dit heeft de partij sinds haar ontstaan gedaan. Als ondervoorzitter is hij heel blij dat de partij in deze economische moeilijke tijd, kinderen blij heeft kunnen maken met een schoolpakket.

De ondervoorzitter geeft aan dat met deze schoolpakketten, de schoolgaanden op glo, mulo en middelbaar niveau alvast het nieuwe schooljaar mee kunnen beginnen. “Ik hoopt dat in navolging deze bescheiden bijdrage mag meehelpen om als ouder/ verzorger wat verlichting te kunnen voelen in deze finaciele- economische moeilijke tijd”. Zowel de voorzitter als de ondervoorzitter bedankten de PL-structuren van Nickerie voor hun inzet en het welslagen van de fundraising event.

Generated by Feedzy