Personeel SAO wil duidelijkheid over status en informeert minister over uitdagingen

Het personeel van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) wil duidelijkheid over zijn status, omdat hierover de nodige verwarring bestaat. Deze informatie werd onlangs aan minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW en J) voorgelegd door de directie. Zij vroegen de dringende aandacht van de minister over dit vraagstuk. De bewindsman was op bezoek in verband met de herdenking van het 41-jarig bestaan van de SAO op 20 mei.

Verder wilde de bewindsman kennismaken met de directie en het personeel en ook geïnformeerd worden over het aanbod van de verschillende vakopleidingen. Ook wilde hij geïnformeerd worden over de wijze waarop de trainees competenties worden bijgebracht, die aansluiten op de beroepspraktijk. Voorts was het bezoek bedoeld om omstandig geïnformeerd te worden over issues, waarmee SAO te kampen heeft.

De bewindsman werd allereerst door de directie van SAO breedvoerig geïnformeerd over de problemen waarmee de stichting te kampen heeft en welke veelal van financiële aard zijn. Hierdoor is het instituut niet goed in staat om noodzakelijk onderhoud van de faciliteiten op tijd te plegen.

Ook werd de minister geïnformeerd, dat het instituut voorzichtig moet zijn met het aanpassen van de kosten voor opleidingen, omdat anders haar doelgroep, namelijk vroege schoolverlaters, dit niet meer zal kunnen betalen. Ook de problematiek van het tijdig verkrijgen van de toegekende subsidie werd aangehaald door de directie.

Trainingsaanbod
Mac Andrew spoorde de directie aan contact op te nemen met organisaties van het bedrijfsleven, zoals de Associatie van Surinaams Fabrikanten (ASFA) en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), om zodoende hun leden te informeren over het trainingsaanbod, maar ook dat er speciaal voor bedrijven en organisaties trainingen verzorgd kunnen worden. De bewindsman gaf aan het noodzakelijk te vinden, dat de SAO ook zelfstandig wat inkomsten kan genereren op deze manier.

Minister Mac Andrew maakte van de gelegenheid gebruik om bij de directie te informeren naar de mogelijkheden om trainingen in alle districten te verzorgen. Dit, in het kader van het beleid van het ministerie om jongeren te trainen, zodat ze beter in staat zijn om een job te vinden of om als zelfstandige aan de slag te gaan.

De SAO-directie gaf aan, dat training in alle districten tot de mogelijkheden behoort, maar niet financieel gedragen kan worden door het instituut. De bewindsman gaf aan, dat hij de mogelijkheden voor financiering middels projecten, zoals het geval was bij het Basic Needs Trust Fund project van de Caribbean Development Bank, zal bekijken. Ook beloofde de minister om na te gaan of er gezamenlijk activiteiten ontplooid kunnen worden met andere ministeries.

De SAO richt zich als werkarm van het ministerie op vakscholing.

Source