Peneux wordt de laan uitgestuurd

Het docentenbestuur is gebelgd over het bericht dat Robert Peneux per 1 september niet meer in dienst is als directeur van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL). De leraren zijn verrast over het bericht vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Peneux had op 6 augustus een gesprek met MinOWC-minister Marie Levens over zaken het instituut rakende.

IOL verkeerde vóór het aantreden van Peneux in moeilijk vaarwater. Niemand wist hoe het zou verlopen met dit instituut. Peneux heeft hard gewerkt om deze onderwijsinstelling te maken tot een bacheloropleiding. Hij heeft er ook voor gezorgd dat de toelatingseisen en de organisatiestructuur van het IOL nu een wettelijke basis hebben. Ook het transformeren van het IOL naar een hbo-opleiding is een van de grote verworvenheden van Peneux.

Vanaf 17 maart is onder leiding van Peneux het traject voor de accreditatie van verschillende opleidingen van dit instituut ingezet, waardoor deze naar een hoger en internationaal kwaliteitsniveau worden gebracht. Dit project verloopt tot nu toe gestaag. Verder wordt ook de loonstructuur van de docenten nader bekeken. Die moet goedgekeurd worden door de minister en daarna doorgeleid worden naar de Raad van Ministers.

De directeur heeft samen met het directieteam een visie ontwikkeld waarheen met het IOL. De directie vindt daarom dat de directeur niet kan worden ontheven zonder dat is aangegeven wie hem zal vervangen ook al is het een politieke invulling.

Er wordt komende week een spoed docentenvergadering gehouden over het besluit van het ministerie. De redactie van Suriname Herald vroeg aan Peneux om een reactie, maar hij verwees naar minister Levens.


Source