PAHO-directeur roept op tot inventarisatie COVID-cijfers en ondernemen actie

Aangezien het COVID-virus ‘niet snel zal verdwijnen’, moeten de landen het testen, het toezicht versterken en ervoor zorgen dat de vaccins daar terechtkomen waar ze het hardst nodig zijn. Nu het aantal gevallen van COVID-19 in de hele regio sterk toeneemt – met 27,2 procent in de afgelopen week – heeft de directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), Carissa Etienne, de landen opgeroepen actie te ondernemen om het toezicht, de volksgezondheidsmaatregelen en de vaccinatie op te voeren.

Verder moeten de landen ervoor te zorgen, dat de gezondheidsstelsels voorbereid zijn om een potentiële toevloed van COVID-19-patiënten op te vangen. “Vorige week meldde onze regio meer dan 918.000 gevallen,” zei de directeur tijdens een persconferentie. “Het aantal COVID-19-ziekenhuisopnames steeg in achttien landen en het aantal opnames op Intensive Care Units steeg in dertien landen en gebieden.”

Na een periode van lagere transmissie, benadrukte de PAHO-directeur dat veel landen zijn afgestapt van volksgezondheidsmaatregelen zoals het dragen van maskers en sociale afstand houden. Maar met slechts veertien van de 51 landen en gebieden in de Pan-Amerikaanse regio die de doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van 70 procent vaccinatiedekking hebben bereikt, blijven veel te veel mensen onbeschermd. In sommige landen is de vaccinatiegraad bijzonder laag bij mensen die het risico lopen op ernstige ziekten, zoals ouderen, zwangere vrouwen en mensen met reeds bestaande aandoeningen, merkte zij op.

In stand houden testinfrastructuur
“Elk land is slechts zo goed beschermd als de meest kwetsbaren in zijn bevolking,” zei Etienne. “Het is tijd om de balans op te maken van deze cijfers en actie te ondernemen. COVID-19 zit weer in de lift in de Pan-Amerikaanse regio.” Hoewel in de afgelopen twee jaar ‘ongelooflijke netwerken voor COVID-tests en gnomisch toezicht’ zijn opgebouwd, zei de PAHO-directeur dat het aantal testen sinds januari is gedaald.

“We moeten het virus in de gaten houden”, zei ze, en riep de landen op om de testinfrastructuur in stand te houden en te versterken en om ervoor te zorgen dat op plaatsen waar zelftests beschikbaar zijn, de resultaten aan de gezondheidsautoriteiten worden gemeld.

De landen moeten ook blijven investeren in de capaciteit van Intensive Care- afdelingen (ICU’s) en ziekenhuizen, zodat de diensten snel kunnen worden opgeschaald om een mogelijke toename van nieuwe infecties op te vangen, voegde zij eraan toe.

De PAHO-directeur riep de landen op klaar te staan om opnieuw volksgezondheidsmaatregelen te nemen in gebieden waar het aantal gevallen toeneemt, en ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare groepen worden beschermd, vooral nu de vaccinvoorraden niet langer een belemmering vormen. “We hebben voldoende doses om degenen die het meeste risico lopen te beschermen, en we zijn verplicht dat te doen”, zei ze.

Stijging COVID in Caribisch gebied
Wat COVID-19 in de regio betreft, merkte de directeur op dat meer dan de helft van de nieuwe besmettingen werd gemeld in Noord-Amerika, waar het aantal gevallen al zeven weken stijgt, als gevolg van een sterke stijging in de Verenigde Staten. In Midden-Amerika is het aantal COVID-19-gevallen met 80 procent gestegen, en ook in landen in Zuid-Amerika is het aantal gevallen sterk toegenomen.

In het Caribisch gebied is het aantal nieuwe besmettingen al vijf weken op rij gestegen, met een stijging van 9,3 procent van het aantal gevallen en een stijging van het aantal sterfgevallen met 49 procent.

Terwijl ‘s werelds hoogste gezondheidsautoriteiten volgende week bijeenkomen voor de Wereldgezondheidsvergadering in Genève om de mondiale prioriteiten voor de volksgezondheid vast te stellen, zei de PAHO-directeur dat noodsituaties op gezondheidsgebied boven aan de agenda zullen blijven staan.

“We moeten de lessen die we uit noodsituaties in het verleden hebben getrokken, gebruiken om een toekomst op te bouwen waarin onze gezondheidsstelsels en onze leiders beter voorbereid zijn om de volgende uitdaging aan te gaan,” zei ze. “Hoe beter onze gezondheidsstelsels zijn voorbereid, hoe minder levens we verliezen en hoe sterker en veerkrachtiger onze samenlevingen worden.”

Source