OW tekent contract Sunecon/Firm Engineering en IBT-engineering

Op het ministerie van Openbare Werken (OW) is op 17 mei een contract inzake diverse infrastructurele projecten getekend tussen het ministerie van OW en het Consortium Sunecon/Firm Engineering en IBT-engineering. Het contract moet bijdragen aan de verbetering van het transport logistiek en concurrentievermogen in Suriname. Concreet houdt dit in dat het consortium het finale ontwerp van de wegen rondom de Jules Sedney Haven en de brug over het Saramaccakanaal in de Van ’t Hogerhuysstraat op zich neemt alsook de supervisie over de werken voert.

Het project is bedoeld ter verbetering van het wegennet grenzend aan de haven van Paramaribo en behelst onder andere de reconstructie van de rijbaan van twee naar drie rijstroken, aanpassing van de rotondes in de Van ’t Hogerhuysstraat en Poelepantje.  Het project behelst ook het plaatsen van een nieuw verkeerslichtsysteem, de zogenaamde smart traffic lights, de reconstructie van de brug van ’t Van Hoger-huysstraat en het aanleggen van fietspaden en trottoirs. Het project zal binnen drie jaar opgeleverd worden. Via presentaties van Sunecon en de PIU (Project Implementation Unit), kregen stakeholders een beeld van het voorontwerp. Volgens Jerry Koor-naar, Technical Manager van Sunecon, is “stakeholder consultation the key to everything” en zal er na ongeveer acht maanden voorbereiding middels ontwerpen, een bestek worden opgesteld. De aanbesteding is ook opengesteld voor Surinaamse bouwbedrijven.

The post OW tekent contract Sunecon/Firm Engineering en IBT-engineering appeared first on DE WEST.

Source