Overstromingen zijn nevenschade van economische besluiten!

De president gaf in het DNA en op de krutu in Brokopondo aan, dat door klimaatverandering het Brokopondo stuwmeer vol was gelopen tot onkenbare hoogte. Alsof de regering niet al lang op de hoogte was van klimaatverandering? Vanaf 2006 doet Suriname mee aan de VN-activiteiten met betrekking tot klimaatverandering en heeft zich aangesloten bij de ratificaties die hierbij horen. In februari 2019 werd de krutu van Paramaribo georganiseerd, waarbij de HFLD-ontwikkelingslanden een verklaring hebben ondertekend wat door de VN is aangenomen en goedgekeurd:
“Wij, delegatiehoofden en vertegenwoordigers van High Forest Cover en Low Ontbossing (HFLD) ontwikkelingslanden kwamen van 12 tot 14 februari 2019 bijeen in de stad Paramaribo, Suriname ter gelegenheid van de Eerste HFLD-conferentie over mobilisatie van klimaatfinanciering.”

Hierin werden de volgende verdragen van de Verenigde Naties in meegenomen:
– Erkenning door het Forum van de Verenigde Naties over bossen (UNFF): Mobilisatie van klimaatfinanciering;
– Het herinnerde aan het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD) waarin de diepe bezorgdheid wordt geuit, dat als we de stijging van de mondiale gemiddelde temperatuur niet ruim onder de 2 ° C boven het pre-industriële niveau houden, veel soorten en ecosystemen met een beperkt aanpassingsvermogen in gevaar komen, evenals de mensen die afhankelijk zijn van hun functies en diensten in het binnenland, met name inheemse volkeren, lokale gemeenschappen en plattelandsvrouwen.
– Het 4e beoordelingsrapport van het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering (IPCC), Climate Change 2007. De Overeenkomst van Parijs, krachtens het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC).

Deze regering erkend tot nu toe, deze internationale VN-verklaring niet uit 2019.
De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en de regering van Suriname hebben besloten om samen te werken aan een nieuw ander milieuproject “Mainstreaming van Klimaatverandering in Besluitvormingsinstrumenten”? Let op het woord ”Besluitvormingsinstrumenten”!!!!

Hier schrijft men in de samenvatting dat het vorige beleid was beperkt en er geen effectieve planning voor milieubeleid was. De VN en de andere HFLD-landen dachten daar dus schijnbaar anders over.

Waar het om gaat is dit: Multinationals houden niet zo van milieu verdragen doordat bij het winnen van grondstoffen er bijna altijd milieuschade ontstaat. Zij willen de schadevergoedingen die volgen uit de VN-verdragen en ratificaties van tevoren al voorkomen! Dat is onder andere de reden waarom er een presidentiële commissie is samengesteld om de milieuwet uit 2020 weer te herzien.

Door het Brokopondo stuwmeer voller te laten lopen wint staatsolie meer goedkopere energie. Dit betekent niet dat het volk dan minder gaat betalen voor hun energieverbruik omdat de overeenkomst tussen EBS en Staatsolie dit voorkomt. Dit economisch besluit kan eventuele milieuschade opleveren aan het ecosysteem en kan een gevaar zijn voor de inheemse gemeenschappen en lokale bevolking. Dit zijn nevenrisico’s van besluiten waar men zich op voorhand al heeft voor ingedekt bij eventuele schade die het kan veroorzaken.

Het bewijs hiervan vindt u onder andere in het nieuw rapport “Mainstreaming van Klimaatverandering in Besluitvormingsinstrumenten” uit juni 2021. Hier staat opgeschreven: “Veranderende klimaatomstandigheden zullen risico’s zoals zeespiegelstijging en overstromingen vergroten, wat een ernstige druk zal leggen op de infrastructuur en natuurlijke rijkdommen in Suriname. Daarom moeten besluitvormers beperkende maatregelen nemen om deze rijkdommen en de kwetsbare bevolking te beschermen.”

”Toename van zowel neerslag als golven kan in de kustgebieden en het binnenland tot overstromingen leiden. De infrastructuur van waterwerken kan beschadigd raken door overstromingen, verwaarlozing, golven en zeespiegelstijging.”

De vraag is onder andere waarom werken internationale grootmachten van banken zoals IDB, Wereldbank en IMF hieraan mee?
Omdat banken zelfstandige ondernemingen zijn die ook winst moeten maken en het westen deze financiële instellingen opdringt aan minderbedeelde landen om hun eigen economische doelen binnen te behalen. En die zijn onder andere: goedkope grondstoffen en energie! Lage belastingen als zij in het buitenland werken, lage energieprijzen en goed kopen arbeidskrachten.

In 2005 schrijft Toon van Eijk in zijn boek* het volgende. “De conclusie van een drietal studies van het IMF uit 2005 is dat er geen robuuste positieve samenhang bestaat tussen ontwikkelingshulp en economische groei. De IMF-economen Rajan en Subramanian zeggen: Een steeds belangrijkere voorwaarde voor het verlenen van westerse hulp is voor arme landen dat men onder andere alleen mag lenen bij het IMF en dat garandeert nog geen positief nettoresultaat. “Zelfs wanneer hulp geleverd wordt met de beste bedoelingen en zorgvuldig gebruik wordt door verantwoordelijke regeringen, zijn de economische bijeffecten ongunstig, zo ook voor de good governments.

Je eigen bevolking voor de gek houden, dat als we met deze banken samenwerken het regeringsbeleid beter is als daarvoor, betekent dat men geen realiteitsbesef hanteert.
Besluitvormers hoeven sinds juni 2021 maar beperkte maatregelen te nemen om de natuur en de bevolking te beschermen staat in het nieuw milieurapport! Meer water in het Brokopondo stuwmeer in een kleiner tijdsbestek door klimaatverandering, betekent eerder maatregelen nemen om overstromingen te voorkomen. Dat kan een kind nog concluderen.

Dat Staatsolie wordt beschermd door deze regering kun je aflezen aan hun nieuwe maatregelen. Daarom nu na twee maanden pas een Noodfonds oprichten wat betekent dat de regering het grootste percentage noodhulp door derden laat betalen. Dan moeten buitenlandse deskundige uit Nederland en Brazilië komen concluderen wat de klimaatverandering voor het Brokopondo betekent en wanneer de noodtoestand wordt uitgeroepen over dit gebied, terwijl de conclusie al in HFLD-overeenkomst bij de VN en in hun eigen rapport is opgenomen. Hiermee wil men zich verschuilen achter klimaatverandering terwijl we duidelijk weten in Suriname dat het een economisch besluit was die deze ramp heeft bewerkstelligd om meer goedkope energie te produceren.

Dan kun je nu concluderen dat het echt beperkte maatregelen zijn die de regering neemt voor de vele mensen die al twee maanden dakloos zijn, waarbij 40 scholen onder water staan, ziektes kunnen uitbreken door het water met zeer slechte gezondheidszorg accommodaties, afhankelijk zijn geworden van eten en drinken die mensen naar het noodgebied brengen.

Mijn hart huilt.

Marie-Louise Vissers
Advies, consultatie en politiek development bureau Mawini.

Source