Overlegorgaan Nationaal Leger een feit

De installatie van het Overlegorgaan voor het Nationaal Leger moet gezien worden als een historisch moment, vindt minister Krishna Mathoera van Defensie. Voor het eerst in het bestaan van het leger is er een orgaan, dat zich direct zal bezighouden met de verdere ontwikkeling van de manschappen. Het overlegorgaan is na ruim 21 jaar geïnstalleerd.

Volgens minister Mathoera moet dit overlegorgaan de rechtspositie van de militairen veiligstellen. De leiding van het ministerie is erop gefocust om het leger verder te professionaliseren. “Wat in de wet is opgenomen moeten wij naleven ter verbetering van het orgaan. Het is ook de bedoeling, dat de manschappen gemotiveerd hun werk blijven doen voor land en volk,” stelt Mathoera.

De minister zegt dat dit overlegorgaan een wezenlijke bijdrage zal leveren aan de professionalisering van het Nationaal Leger. Manschappen kunnen naar het orgaan toe stappen als ze verbetering wensen in hun positie; vanaf militair tot de hoogste rang in het leger.

Mathoera gaf verder aan dat het overlegorgaan een multidisciplinair karakter heeft met verschillende actoren van de overheid erin. Het ministerie zal verder ernaartoe blijven werken om de manschappen te voorzien van de nodige kennis en ervaring die vereist zijn in het leger.

Source