Ouders en leiding privéschool in de clinch

10/08/2021 18:00 – Amanda Palis

Het is onrustig bij de privéschool Little Mounds of Clay door een financieel dispuut tussen ouders en de leiding.

Het is onrustig bij de privéschool Little Mounds of Clay door een financieel dispuut tussen ouders en de leiding. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – Een groot deel van ouders die hun kinderen op privéschool Little Mounds of Clay (LMC) heeft ingeschreven, is ontevreden over de maatregel om bijna aan het eind van het jaar schoolgeld te verhogen. Ondanks protest is die toch doorgedrukt. Ouders hebben zich gebundeld in een collectief, schromelijk tegen het zere been van de schoolleiding, maar ook dat maakte niet dat die van gedachten veranderde.

Medeoprichter en directeur, Kimberley Weibolt zegt dat de school
er niet onderuit kwam de verhoging door te voeren. “Verhogen is
echt het laatste wat we hebben willen doen, maar ook wij komen niet
uit gezien de ontwikkelingen van de koers en verhoogde prijzen. Wij
hebben investeringen moeten plegen.” Zo zijn de
internetfaciliteiten verruimd zodat afstandsonderwijs geboden kan
worden.

Ze vindt het erg dat ouders weigeren het verschil tussen het
oude en het nieuwe tarief te betalen. “We hebben met SRD 175 per
kind per maand verhoogd; dit is ten opzichte van andere scholen
veel minder. Wij krijgen geen subsidie omdat wij een privéschool
zijn. Hoe moeten we dan anders de verhoogde kosten dekken?” Bij
navraag blijkt dat andere particuliere scholen inderdaad ook
verhogingen hebben doorgegeven. Die gaan echter pas het komend
schooljaar in.

Bij het oudercollectief gaat het overigens niet zo zeer om de
verhoging, maar om de manier waarop die tot stand kwam. “Het is
niet netjes dat tussentijds plotseling een verhoging wordt
doorgedrukt. Zo ga je niet om met mensen”, zegt Grätl Blokland,
moeder van een dochter van vier en een zoon van vijf jaar. Intussen
heeft ze het meisje afgeschreven. De zoon maakt het schooljaar nog
af. “Er is een jaartarief overeengekomen dat in maandelijkse
termijnen wordt betaald. Nooit is ons gezegd dat we rekening moeten
houden met een tussentijdse verhoging. Dat je, terwijl er een
afspraak is, twee maanden van tevoren aangeeft dat je gaat
verhogen, is voor ons niet genoeg”, zegt Blokland.

Ook Afiya Ashim, die een dochter van zeven jaar op de school
heeft, is niet te spreken over de verhoging. Dat het kind daar nog
zit heeft een bijzondere reden: “Je wil het onderwijsproces zo
dicht bij het eind van het school jaar niet onderbreken.”

Ongemerkte investeringen

Hoewel ze als ondernemer de maatregel enigszins kan begrijpen,
weigert ze tot nog toe het verhoogde bedrag te betalen, gezien dat
tegen de gemaakte afspraken tot stand kwam. Dat is overigens niet
het enige dat steekt. “Als ik inderdaad had gemerkt dat er
investeringen waren gepleegd, dan kon ik zeggen: ‘oké’. Maar ik heb
daar weinig van gemerkt. Het gebruik van Zoom en Googlemeet is
gratis”, stelt ze veelbetekenend. “Ook het online lesgeven is niet
optimaal.”

Weibolt kan zich niet terugvinden in de opmerking dat er weinig
is geïnvesteerd in afstandsonderwijs. “We hebben de ouders schema’s
voorgehouden en elke week vertelden we ze hoe de lessen eruit
zouden zien. Weliswaar zijn zaken aangepast door de
Covid-19-situatie en kunnen we niet een ieder tevreden stellen,
maar er is geen sprake van een achterstand.”

Over de bundeling van de ouders stelt ze: “Het is hun goedrecht
dat ze zich bundelen, want we wonen in een democratisch land, maar
ik ga niet het geval van een individuele ouder met een collectief
bespreken. Bij iedereen is de situatie immers anders.”

Wel of niet erkend

Een ander heikelpunt is de erkenning van de school door het
ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Ouders die bij het
ministerie op zoek gingen naar informatie hoe deze autoriteit zou
kunnen bemiddelen in het dispuut met de schoolleiding, ontdekten
toen dat de school ‘niet in het bestand van het ministerie’
voorkomt. Ook dit spreekt Weibolt tegen. Ze noemt het “jammer” dat
niet de juiste informatie is doorgegeven. “Als we echt niet
voorkwamen hoe zouden we dan kunnen opereren? We zijn weliswaar nog
bezig met het proces van erkenning door het ministerie, maar het is
niet zo dat we daar niet voorkomen.”

Wat zowel Blokland als Ashim tegen de borst stuit, is dat Little
Mounds of Clay doorgaans doet voorkomen alsof zij wel erkend is. “Dat is toch voor de klant liegen?” vraagt Blokland retorisch.

Het enige dat het ministerie volgens de directeur bij een school
kan doen is inspecteren of die volgens de officiële richtlijnen
werkt en de veiligheid van de kinderen is gegarandeerd. Over de
tarieven heeft het geen bevoegdheid. “Ik ben een bedrijf, een
ondernemer en met het tariefbeleid heeft het ministerie geen
bemoeienis.”

Als pressiemiddel om betaling af te dwingen weigert de school om
het rapport of de afschrijvingsbrief om de kinderen elders te
kunnen inschrijven, af te geven. “Ze staat erop dat we het verschil
betalen. Ze maakt misbruik van de situatie want ik kan mijn kind
niet per direct afschrijven, ik moest echt op zoek gaan naar een
andere school en niet alle openbare scholen nemen zo snel kinderen
van een particuliere school aan”, vertelt Ashim. De ouders stellen
dat ze dit niet zo zullen laten.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Source