Oppositie wil spoed vergadering over fraudeschandaal ministerie Financiën

De oppositie, BEP- en NDP-fractie, heeft gisteren via een brief aan de parlementsvoorzitter Marinus Bee, om een spoed vergadering gevraagd. Beide fracties willen, dat het onderwerp inzake de uitvoering van vervalste betaalopdrachten door het ministerie van Financiën en Planning, snel behandeld wordt in De Nationale Assemblee. Volgens Rabin Parmessar moet deze kwestie de nodige ruimte krijgen zodat men discussie erover kan voeren.

De brief luidt als volgt: ‘’Ondergetekenden vragen u conform artikel 29 van het Reglement van Orde voor De Nationale Assemblee, om een spoed vergadering uit te schrijven met als agendapunt: de uitbetaling van minimaal SRD 40,9 miljoen door de Centrale Bank van Suriname op basis van vervalste betaalopdrachten afkomstig, van het ministerie van Financiën en Planning.

Wij betreuren het ten zeerste dat controle mechanismen op onverklaarbare wijze zijn omzeild en de integriteit van onze monetaire autoriteiten te grabbel is gegooid. Het kunnen misbruiken van het betalingssysteem van de overheid, waarbij grote bedragen zijn verduisterd, heeft de samenleving diep geschokt en is onacceptabel. De gemeenschap heeft recht op duidelijkheid en transparantie teneinde de rust en het vertrouwen te doen wederkeren.

Vertrouwende op een betrouwbare, controleerbare en transparante verantwoording van de regering, zien wij de vergadering op bijzonder korte termijn tegemoet.‘’

The post Oppositie wil spoed vergadering over fraudeschandaal ministerie Financiën appeared first on DE WEST.

Source