Oppositie en buitenparlementaire politieke partijen dringen aan op gefaseerde uitvoering lastenverzwarende maatregelen

GFC NIEUWSREDACTIE- De fractieleider van de Nationale Democratische Partij (NDP) in Suriname, Rabinder Parmessar, zegt dat zijn partij begrip ervoor heeft dat regering naarstig op zoek is naar geld.

De grootste oppositiepartij kan zich echter niet terugvinden in de keuzes en het tempo met betrekking tot lastenverzwarende maatregelen.

Parmessar dringt daarom aan op een gefaseerde doorvoering van de maatregelen. Hij vreest ook dat indien de regering niet zal kiezen voor afstappen van haar gang naar het IMF, het aantal protesten voor de DNA zal toenemen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Alle laaggeschoolde Surinamers voorlichting geven over volksmisleiders

Behalve de NDP vragen ook vakorganisaties en buitenparlementaire politieke partijen om gas terug te nemen.

Raymond Sapoen, politiek leider van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) wijst erop dat herstel van de economie niet per se betekent dat je a la dol allerlei belastingen gaat verhogen en de lasten van de burgers verzwaart.

Nu zit het volk gevangen in een spiraal van verhogingen vanuit de overheid en verhogingen vanuit het bedrijfsleven zoals straks de WAM-verzekeringen.

Deze onoverzichtelijke situatie aan het prijzenfront heeft volgens het ABS al voor een stijging van 10.8% in juni gezorgd ten opzichte van mei 2021.

Het getuigt ook niet van partnerschap en fatsoen wanneer vóór de totstandkoming van een sociaal akkoord de omzetbelasting binnen 7 maanden wederom wordt verhoogd en er bovendien nog geen sociaal vangnet in werking is.

De regering kiest met de goedgekeurde verhoging in DNA voor de makkelijkste weg om haar inkomsten te verhogen, zegt Sapoen.

“Wanneer het de bedoeling volgens het Herstelplan is om BTW medio volgend jaar te introduceren in plaats van de huidige omzetbelasting, krijg ik nu juist de indruk dat de regering met deze verhoging niet van plan is BTW door te drukken.”

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Nieuwe behandeling om buik snel platter te krijgen erg populair in Suriname

“Het zou veel verstandiger zijn om te investeren in onze zwakke belastingdienst die met haar huidige capaciteit en lage output, niet in staat is de huidige omzetbelasting adequaat te innen. Deze investering verdient zich dubbel en dwars terug of er kan gesleuteld worden aan de Wet Inkomstenbelasting”.

“Door andere soorten van vermogens van burgers zoals onroerend goed, liquide middelen of aandelen onder te brengen onder deze belastingvorm, komen er miljoenen meer vrij dan de huidige vermogensbelasting en huurwaardebelasting tezamen.”

“Bij de aanname van het Herstelplan had de regering zich in een motie trouwens gecommitteerd om gelet op de huidige crisissituatie, met de twee buitenlandse goudmaatschappijen in Suriname te praten over een extra bijdrage als crisisheffing”.

“Dit voornemen moet nationaal worden ondersteund en het is belangrijk dat de regering de samenleving informeert wat de stand van zaken is, ” aldus Sapoen.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Source