Opnieuw grondschandaal: nu Kronenburg-project

Wij zijn nauwelijks bekomen van de verbazing inzake de bedenkelijke uitgifte van de omstreden Sabaku-kavels, of er is nu weer een ander schandaal dat zich voordoet. In het ressort De Nieuwe Grond, ten oosten van de Kronenburgweg (hierna te noemen: Kronenburg-project), zijn er in het diepste geheim kavels uitgegeven. De beschikkingen zijn getekend door minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB). Onderaan deze column, kunt u de beschikkingen en andere documenten downloaden.

Noot: er ontbreken acht namen en beschikkingen, die wij nog niet hebben kunnen bemachtigen.

Naar aanleiding van het Sabaku-schandaal hebben er reeds twee regeringstop ontmoetingen plaatsgevonden, maar steeds zonder resultaat. Het is ons allen bekend dat president Chan Santokhi langer dan een maand geleden zijn minister van GBB gevraagd heeft om het complete dossier inzake de omstreden gronduitgiften. Steeds kreeg hij de gevraagde informatie maar niet. Tijdens beide regeringstop ontmoetingen was Vorswijk aanwezig. In dat geval had de president moeten zeggen: “Minister, heeft u het dossier gebracht? Wat doet u hier zonder het dossier?”.

Het is nog de vraag of de president dit dossier van Kronenbrugweg ongevraagd zal krijgen van Vorswijk en/of hij überhaupt op de hoogte is van de uitgegeven kavels ten oosten van het Kronenburg-project. Fnuikend is dat wij eerder aan de informatie kunnen komen dan de president. Wij publiceren hier een lijst met namen van personen die een grondbeschikking hebben gekregen in het Kronenburg-verkavelingsproject. De grondbeschikkingen publiceren wij eveneens als hard feitenmateriaal.

Gezinslid en secretaresse van Anenda Veldman hebben ook een kavel gekregen
Naast de lijst van de Sabaku-kavels, komen ook op deze lijst namen voor van mensen die in het politiek-bestuurlijk systeem zitten en/of behoren tot de familie en vrienden van ABOP-toppers. Neem nou mevrouw Anenda Veldman als voorbeeld. Als advocaat is zij juridisch adviseur van assembleevoorzitter Marinus Bee. Uit bekomen informatie blijkt dat zij tevens de juridisch adviseur is van de minister van GBB. Daarnaast is zij voorzitter van het Fonds Woningbouw Lagere Inkomensgroepen.

In ieder geval op 25 mei 2020, behoorde Anastatia Jaleesa Veldman (geboren op 5 oktober 1989) tot het gezin van Anenda Elisabeth Veldman (geboren op 15 juli 1978). Beide personen woonden op bewuste datum op hetzelfde adres namelijk Paulus Potterstraat 37 te Paramaribo. Uit de uitgegeven grondbeschikking d.d. 25 januari 2022 woonde de verkrijger, Anastatia Jaleesa Veldman, nog steeds op het adres Paulus Potterstraat 37.

Indien wij de kruisverbanden leggen, dan zien wij dat Anastatia Jaleesa Veldman via haar Stichting Ayden & Ian ook in het Sabaku-project kavels heeft gekregen (nummers 169 en 170). In beide projecten heeft het gezinslid van Anenda Veldman dus drie kavels gekregen (althans, wat tot nu toe bekend is).

Meriam Lucenda Korsten, is secretaresse van Anenda Veldman. Ook Korsten heeft een kavel in het Kronenburg-project gekregen bij grondbeschikking d.d. 19 januari 2022 (kavelnummer 4). Indien wij de kruisverbanden leggen, dan zien wij dat Meriam Lucenda Korsten via haar Stichting Jaymiella Moore ook in het Sabaku-project kavels heeft gekregen (nummers 1671en 172). In beide projecten heeft de secretaresse van Anenda Veldman dus drie kavels gekregen (althans, wat tot nu toe bekend is).

Het is nu zeer de vraag of Anenda Veldman gebruik heeft gemaakt van ‘stromannen’, om zodoende onopvallend kavels te krijgen via een andere persoon of stichting. Gezien de zakelijke relatie tussen Anenda Veldman en assembleevoorzitter Bee, vragen wij ons ook af, of Bee deel uitmaakt van een eventuele stromannen-constructie.

Ramon Koema heeft de kavel binnen acht dagen verkocht
Tulsa Marisca Plein heeft niet alleen in het Kronenburg-project een kavel gehad (nummer 6), maar ook in het Sabaku-project (nummer 193).

Dit is nog niet alles. Haar man, Ramon Koema, heeft ook een kavel gekregen in het Kronenburg-project (kavelnummer 2). Dus het gezin T.M. Plein en R. Koema heeft in totaal drie kavels gehad.

Je zou denken dat mensen een grond hard nodig hebben om zelf erop te kunnen bouwen en te wonen. Niets is minder waar. Er wordt op ordinaire wijze gespeculeerd met verkregen percelen. Ramon Koema heeft op 19 januari 2022 een kavel te Kronenburg-project gekregen en binnen acht dagen op 27 januari 2022 verkocht voor 13.000 euro.

Het is ons opgevallen dat notarissen middels dit soort koopakten het antispeculatie-beding zoals opgenomen in grondbeschikkingen, omzeilen door binnen twee jaar na uitgifte, vooruitlopend op een overdracht van het grondhuurrecht aan de koper, meewerken aan de speculatie met gronden. Over de wenselijkheid hiervan moet de beroepsgroep een standpunt innemen.

Onderaan deze column kunt u de koop/verkoopovereenkomst downloaden, die opgesteld is door notaris Pinas.

Plein en Koema hebben tot voor kort, gewerkt bij het Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatiesysteem (MI-Glis), het instituut waar grondzaken geregistreerd worden. Beiden zijn vertrokken bij MI-Glis, maar dan niet vanwege hun verkregen percelen. De redenen van hun ontslag laten wij in het midden. Plein is thans werkzaam op het Kabinet van de Vicepresident en Koema is thans werkzaam bij GBB-afdeling Lelydorp. De kat is gezet om te waken over de melk.

Nog meer gezinnen hebben meerdere kavels gekregen
Latoya Manoeska Goudmein, gehuwd met Michael Abednego Banwarie, heeft twee kavels gekregen (beiden één, nummer 11 en 12).

Het gezin Andreas Alota Banwarie, gehuwd met Salomina Misiedjan, heeft twee kavels gekregen (beiden één, nummers 13 en 14).

Wat ons ook opvalt, is dat er meerdere personen behorende tot de beveiliging van vicepresident Ronnie Brunswijk, kavels hebben gekregen. Ook mensen werkzaam op het Kabinet van de Vicepresident, hebben kavels gekregen.

De wetsovertredingen zijdens Vorswijk stapelen zich op
Wij maken u erop attent dat behalve in de zaak met betrekking tot het omstreden Sabaku-project, ook in deze zaak van het Kronenburg-project de wettelijke procedures niet gevolgd zijn door GBB-minister Vorswijk en de van toepassing zijnde wetten overtreden zijn. De gevallen waarbij zij de wetten naast zich neergelegd heeft (overtreden heeft), stapelen zich steeds op. Denk ook aan het onbevoegdelijk uitgeroepen generaal pardon zijdens Vorswijk inzake de illegale houtkap, waarbij het Openbaar Ministerie abrupt moest ingrijpen.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Download
Grondbeschikkingen (.pdf)
Grondbeschikkingen (.pdf)
Grondbeschikkingen (.pdf)
Grondbeschikkingen (.pdf)
Koopakte (.pdf)
Lijst met namen (.pdf)
Foto’s van de locatie (.pdf)

Source