Opendeurbeleid vergroot betrokkenheid bij maatschappelijke organisaties

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), heeft de reeks gesprekken met personen en organisaties die hij ontvangt in het kader van zijn opendeurbeleid voortgezet op maandag 11 juli 2022. Leanda Zeldenrust, de voorzitter van de stichting Vonzell, welke zich voornamelijk richt op drop-outs, was deze keer op bezoek bij de bewindsman. Ook bij de aanvang van dit gesprek heeft de bewindsman het belang benadrukt van dialoog, samenwerking en participatie gericht op het behalen van concrete resultaten en doelen, welke de ontwikkeling van Suriname ten goede kan komen.

Minister Mac Andrew is de stichting erkentelijk dat zij zich inzet voor drop-outs, die gerekend worden tot risicojongeren. Hij heeft aangegeven dat het ministerie met diverse beleidsinterventies, zoals vakscholing, ondersteuning van klein-ondernemerschap en arbeidsbemiddeling, een bijdrage probeert te leveren aan het streven om zelfredzaamheid onder risicojongeren te vergroten. Deze beleidsinstrumenten sluiten volgens hem goed aan op de begeleidingstrajecten van de verschillende maatschappelijke organisaties, die risicojongeren als doelgroep hebben. De bewindsman gaf aan, dat het directoraat Jeugdzaken een conferentie met maatschappelijke organisaties voorbereidt, waar zal worden nagegaan hoe er programmatisch samengewerkt kan worden bij de uitvoering van het jeugdbeleid. De directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe, liet weten dat het ministerie van AW&J landelijk projecten zal uitvoeren in samenwerking met buurtorganisaties. Het ministerie zal uit de besprekingen die de minister voert met maatschappelijke organisaties en stakeholders een inventarisatie opmaken met welke organisaties in zee zal worden gegaan.

De voorzitter van stichting Vonzell heeft bij deze gelegenheid een uiteenzetting gegeven over de werkzaamheden van haar organisatie. Hieruit blijkt dat Vonzell projecten uitvoert, die bijdragen aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, welke ondermeer beogen een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en onrecht. Voorts richt de stichting zich op gemeenschapsontwikkeling in verschillende buurten om zo de zelfredzaamheid van jongeren en vrouwen te stimuleren met als doel, dat ze zelfstandiger door het leven kunnen gaan. In de praktijk komt het erop neer dat jongeren en vrouwen worden begeleid om weer naar school te gaan of om een vak te leren. Ook het voorbereiden van de doelgroep voor toetreding tot de arbeidsmarkt behoort tot het begeleidingstraject van deze stichting. Zeldenrust pleitte tijdens het onderhoud in het bijzonder voor Basic Life Skills projecten en gaf aan, te rekenen op ondersteuning vanuit het ministerie om de doelgroep een helpende hand te blijven toesteken.

The post Opendeurbeleid vergroot betrokkenheid bij maatschappelijke organisaties appeared first on De Boodschap.

Source