Open brief aan president Santokhi

Zijne Excellentie,
Vandaag precies twee jaar terug heeft het volk via haar volksvertegenwoordigers in het parlement u de toekomst van dit land toevertrouwd. U heeft het vertrouwen van het volk gewonnen door goed leiderschap te tonen, integriteit en vooral een no-nonsense beleid te beloven. Ik heb als jonge Surinamer faliekant tegen het beleid van de vorige regering gestreden en heb ik zonder twijfel voor de huidige regering gestemd. Het voordeel van de twijfel heeft u van ons gehad.

Op de vooravond van uw tweejarig verkiezing in het parlement, is het volk opgeschrikt met een megafraude op het ministerie van Financiën waarvan wij slapeloze nachten krijgen. Miljoenen aan SRD’s zijn overgemaakt aan derden waar ze niet terecht moesten komen. De miljoenen SRD’s die u goed kon gebruiken om:
– Onze gezondheidszorg die aan het instorten is een financiële injectie te geven,
– de neonatale afdeling van het AZP een duwtje in de rug te geven,
– gebrekkige medicamenten te bevoorraden,
– verpleegkundigen die weg rekken een salariscorrectie te geven,
– gebrekkige medische verbruiksartikelen aan te schaffen waardoor operaties niet meer uitgesteld worden.

Maar ook in het onderwijs zou dit bedrag goed van pas komen. Dan wil ik het niet hebben over de sociaal zwakkeren die de overheid zou kunnen ondersteunen.

Z.E.,
U had ons beter beloofd, maar tevergeefs. Ik kan u namens de jongeren zeggen dat wij diep teleurgesteld in u zijn. De hoge studiegelden die wij jongeren moeten neertellen om verder te studeren zijn niet mals. Deze kunnen wij niet uit de mouwen schudden. De overheid heeft geen ruimte voor subsidie, maar er zijn wel miljoenen over voor vrienden op het ministerie van Financiën.

Dit is het zoveelste schandaal waarin de minister van Financiën betrokken is. Van HPSG tot Blauwmeer, Surfin daarna New Surfin en nu de miljoenen megafraude op zijn ministerie.

Als procedure binnen het ministerie wordt er dagelijks een uitdraai van overmakingen aan de minister gepresenteerd, elk bedrag boven de SRD 1 miljoen mag enkel en alleen met toestemming van de minister overgemaakt worden. Met deze twee punten alleen mag zonder twijfel gesteld worden dat de minister wel degelijk op de hoogte was van de overmakingen of dat hij nalatigheid verweten mag worden.

Vader des land,
Wij jongeren zijn heel diep teleurgesteld in u en kijken reikhalzend uit naar de handelingen van u in deze. Met dit gegeven heeft het vertrouwen in u haar dieptepunt bereikt.

Wij roepen u op en dragen u zelfs op om de minister van Financiën terstond te bedanken en oneervol te ontslaan na al deze frauduleuze handelingen die het daglicht niet kunnen schuwen. Uw handeling in deze zal duidelijk zijn of u daadwerkelijk corruptie met wortel en tak en wil uitroeien of juist faciliteren.

Wij zeggen nogmaals het vertrouwen op in deze minister van Financiën en vragen u kortstondig in te grijpen.

Wij willen u tenslotte verzoeken deze heilloze weg die dit ministerie inslaat, terstond een halt toe te roepen en het vertrouwen weer bij ons als jongeren te winnen door de minister van Financiën de laan uit te sturen. Dit zal de daad bij uw woord voegen.

Wij kijken reikhalzend uit naar uw handeling als vader van het land, zoals u het ook zelf zegt.

Hoogachtend,
Bezorgde jongeren
Namens deze,
Nehemia Daniel
nehemiadaniel773@gmail.com

Source