Ondernemer rehabiliteert wegen ressort Munder

GFC NIEUWSREDACTIE- Afgelopen weekend zijn er rehabilitatiewerkzaamheden uitgevoerd aan enkele wegen in het ressort Munder in Paramaribo, Suriname.

Gedurende deze twee dagen werden 7 straten bezand en geëgaliseerd door Ring Harbour Real Estate Developer. Dit is een verkavelingsproject dat zich uitstrekt vanaf de Ringweg tot en met de achterzijde van het Chiragali-project. Het beslaat ongeveer 35 hectare.

Gezien het feit dat de buurtbewoners vaak klaagden over de slechte wegen, hebben de ressortsraadsleden een brief geschreven naar het ministerie van Openbare Werken. Er werd een 2 ton pick-up beschikbaar gesteld, waarna de ressortraadsleden vervolgens op zoek gingen sponsoren. Ondernemer Joël Terzol van Ring Harbour Real Estate Developer toonde zich bereid te ondersteunen.

“Terzol heeft zijn eigen machines ingezet en heeft meer dan 120 kuub schelpzand voor het egaliseren van de straten”, zegt Jiten Bisseser, ressortraadvoorzitter van Munder.

“Er is bijna 10 jaar niks gedaan aan deze wegen. We proberen nu samen met het ministerie de problemen van de mensen op te lossen. De lozingen zullen binnenkort ook aangepakt worden”, verzekerde hij. Er is ook een voorstel gedaan aan het ministerie om de straten te verharden.

Ondernemer Terzol is ook burger van dit ressort. “Mijn vader is van Charlesburg. Ik heb als kleine jongen vele uurtjes doorgebracht in deze straten en daarom wil ik wat terugdoen voor de buurt”, laat hij optekenen. “De smalle straten hebben de afgelopen tijd weinig aandacht gekregen. Met gelijkwaardig schelpzand vullen we deze op en een tractor zal daarna het materiaal gladstrijken. We kijken niet naar de kosten, want het is de wijk wel waard”, aldus Terzol.

Districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost sprak zijn dank uit aan de ondernemer voor zijn dienstbaarheid aan de bewoners van Munder.

“Mijn complimenten aan de ressortsraadsleden, die elke dag de samenleving van dienst zijn. De bewoners mogen trots zijn er dat er ressortraadsleden zijn die hun zondag opofferen. Ik ben blij dat we hulp hebben gehad van ondernemer Terzol. Een man die zich onbaatzuchtig inzet om Munder te upgraden”, aldus de burgervader die ook van de omgeving is.

“De straat is nu netjes geëgaliseerd. Er is een rioleringsproblematiek en er is geen straatverlichting. We zullen met de districts- en ressortraadsleden en de minister van Openbare Werken aan tafel zitten om na te gaan hoe wij ervoor kunnen zorgen dat het rioolwater weggaat”.

Source