Onderdirecteur BGVS kan zich niet terugvinden in ‘gewijzigde beleidsinzichten’ en gaat met ontslag

GFC NIEUWSREDACTIE- De onderdirecteur Commerciële Zaken van het Bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname (BGVS), Bianca Gorlitz, heeft haar ontslag ingediend.

Gorlitz schrijft in haar ontslagbrief aan minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid: “vanwege bijzondere omstandigheden deel ik u mee dat ik mij niet meer kan terugvinden in de onlangs gewijzigde beleidsinzichten bij het BGVS. Derhalve heb ik besloten mijn carrière elders voort te zetten en wens ik mijn arbeidsovereenkomst met het bedrijf met wederzijds goedvinden te beëindigen”.

Gorlitz nam dit besluit, nadat bekend werd dat zij plaats moest maken voor Maalti Sardjoe, een prominent lid van de politieke organisatie VHP tevens ex-directeur van de Regionale Gezondheidsdienst.

Op 26 juli werd directeur Ryan de Gama uit zijn functie ontheven door Ramadhin. Sardjoe werd in dezelfde ontheffingsbrief aangekondigd als de nieuwe directeur.

Echter, er ontstond een dispuut tussen de raad van commissarissen (rvc) bij het BGVS en de minister. Sardjoe kon bij wet niet door de bewindsman worden benoemd tot directeur.

De rvc stuurde op 28 juli een schrijven naar officiële instanties dat niet Sardjoe maar Gorlitz, onderdirecteur Commerciële Zaken, zoals de wet het voorschrijft, zal worden belast met de waarneming als directeur.

Echter, de politiek greep in en eiste dat Sardjoe moest worden benoemd tot onderdirecteur, waarna zij dus rechtmatig kon worden belast met het directeurschap.

Source