Onafhankelijkheidsgedachte: “Srefidensi is de kluit”

Gedurende onafhankelijkheidsmaand november 2022, wordt nagegaan, hoe het de Republiek Suriname is vergaan gedurende de afgelopen 47 jaar.

Meningen verschillen

Aan elkaar geregen uitspraken en opvattingen over de levensvreugde in Suriname: “De opvattingen over Srefidensi zijn talrijk. Politieke- en maatschappelijke meningen verschillen. Maar iedereen is het met elkaar eens, dat de schrijnende armoede Suriname de das omdoet.”

De kluit

“Armoede is complex, heeft vele dimensies en gevolgen. Het heeft voornamelijk te maken met recht en onrecht. Het wordt grotendeels teweeggebracht door oneerlijkheid, misbruik en uitbuiting. Door de alom heersende armoede is de Srefidensi filosofie de kluit.”

Onvoldoende geld om van te leven

“In Suriname wordt met armoede bedoeld, dat mensen te weinig geld hebben om van te leven en een menswaardig bestaan op te bouwen. Armoede ondermijnd het gemeenschapsleven, het opleidingsniveau, de mentale gezondheid, de levenskwaliteit en ga zo maar door.”

Faalervaringen

“Spanningsvelden en machtsrelaties in bestuurskringen hebben een vernietigende uitwerking. Incompetente personen aan het stuur veroorzaken ernstige ongelukken. De faalervaringen van Suriname maken het volk ziek.”

Economie en sociologie

“Wat doet de overheid voor de armen? Armoede is niet alleen een toestand maar ook een sociale verhouding. Natuurlijke hulpbronnen zijn slechts één bron. Onderwijs, gezondheidszorg, sociale voorzieningen mogen niet ontbreken. Kijk naar mogelijkheden. Denk niet alleen aan economische hulpbronnen, de sociologie invalshoek mag niet verwaarloosd worden.”

Sociale afstand

“Mensen kijken niet alleen naar hun eigen leefsituatie. Er wordt ook naar anderen gekeken en zien, dat de sociale afstand tussen arm en rijk blijft toenemen. Zo ontstaan er allerhande maatschappelijke problemen waar de samenleving als geheel slechter van wordt.”

 Armoedebestrijding 

“Grotere financiële ongelijkheid heeft niet alleen gevolgen voor de armen, het is een kost voor de hele samenleving. De klemtoon van de regering ligt niet op bestrijding van armoede. Zij vecht tegen de armen die tot het uiterste gedreven worden. Burgerlijke ongehoorzaamheid en protestdemonstratie volgen elkaar op.”

Angst

 “De regering heeft terecht een toenemende angst voor armen. De armen zijn een gevaar. Zij zijn wantrouwend zijn tegen de politiek die voor armoede en groeiende ongelijkheid zorgt.”

Kernopdracht

“De kernopdracht van de regering zou moeten zijn structurele maatregelen, oplossingen, veranderingen om maatschappelijke positie van de burgers te verbeteren.”

Respect

“Mensen in armoede ervaren het volwaardig Surinamerschap niet, ook niet als ze juridisch als gelijk worden beschouwd. De maatschappelijke kwetsbaarheid is groot. Processen in de samenleving zorgen ervoor dat armen meer dan de rest van de samenleving geconfronteerd worden met weinig respect.”

Tot zover voor het moment.

HD

Generated by Feedzy