OMZETBELASTING VERHOOGD NAAR 12 PROCENT

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Met ingang van 1 oktober aanstaande geldt voor alle categorieën diensten en goederen een omzetbelasting (OB) van 12 procent. De Nationale Assemblee heeft de wet Omzetbelasting daaroe met een stemverhouding van 29 vóór en dertien tegen goedgekeurd dinsdagavond goedgekeurd.

Momenteel bedraagt de OB voor levering van goederen 10 procent en voor diensten is dat 8 procent. Met de ingangsdatum van 1 oktober is de regering tegemoetgekomen aan de wens van een aantal parlementsleden. Aanvankelijk wilde de regering de verhoging per 1 september laten ingaan. Zowel coalitie- als oppositieleden vonden dit veels te snel. Burgers moeten meer tijd krijgen zich op de verhoging voor te bereiden vinden ze, vooral omdat in de maanden augustus en september huishoudens extra uitgaven hebben in verband met de start van het nieuwe schooljaar in oktober.

Patricia Etnel (NPS) en anderen pleitten voor een verschuivng naar desnoods 1 oktober. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning nam dat voorstel over. Etnel voerde aan dat burgers in verband met de aanvang van het nieuwe schooljaar extra kosten hebben en de verhoogde omzetbelasting per 1 september er niet bij kunnen hebben. De ingangsdatum van 1 oktober zal volgens Melvin Bouva van de NDP weinig soelaas bieden en worden het parlement en de samenleving door de regering blij gemaakt met een dode mus. Hij merkte op dat de komende weken de verhoging van onder meer de WAM-premie, stroom- en watertarieven en brandstof, alsook inkopen voor het nieuwe schooljaar een extra druk zullen leggen op het besteedbaar inkomen van de burger.

Hij pleitte ervoor dat de regering eerst de andere maatregelen om de druk op de koopkracht van de bevolking te minimaliseren treft, voordat de omzetbelasting werd opgetrokken. Wat Bouva betreft zou de belastingverhoging pas in januari of februari 2022 kunnen ingaan. NDP-fractieleider Rabin Parmessar stelde voor om de verhoging pas te laten ingaan wanneer de regering een sociaal akkoord had bereikt met de vakbeweging en de effecten van de kostenverhogende maatregelen goed in kaart zijn gebracht.

Minister Achaibersing deelde mee dat naast de verhoging van de OB belastinghervormingen zullen worden doorgevoerd die moeten resulteren in hogere inkomsten voor de staat.

Hierover geeft hij binnenkort een presentatie in het parlement. Alleen voor lokaal geproduceerde goederen en diensten gaat de OB omhoog stelde de bewindsman en zal de druk op de koopkracht 2 tot 3 procent zijn. De belastingverhoging geldt niet voor basisgoederen en enkele andere essentiële goederen. Kleine ondernemers komen voorts in aanmerking voor vrijstelling van de OB.

Achaibersing gaf aan begrip te hebben voor de kritiek vanuit het college over de verhoging van de OB, maar dat collectieve goederen zoals gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur gefinancierd moeten worden en dat het geld ergens vandaan moet komen.

Voor gezondheidszorg alleen zal de overheid de komende periode elke maand SRD 38 miljoen moeten ophoesten. De verhoogde OB levert per maand SRD 22 miljoen op indien iedereen dat keurig zal afdragen. VHP-fractielid Mahinder Jogi merkte op dat de belastingverhoging en andere hervormingen niet uitgesteld kunnen worden. De samenleving smacht naar verlichting en verbetering van de economische situatie in het land, zei Jogi.

UNITEDNEWS

Post Views: 4

Source